Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1ĐẠI HỘI THỂ THAO SV ĐHĐN 2017 NỮ 8 Hours 54 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH 12 Hours 36 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH 12 Hours 48 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG 2 Days 12 Hours
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG 2 Days 12 Hours
6Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 3 3 Days 1 Hours
7GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 11+15 3 Days 8 Hours
8GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 11 3 Days 9 Hours
9GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 15 3 Days 9 Hours
10GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 7 3 Days 9 Hours
11GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 9 3 Days 9 Hours
12GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 7+9 3 Days 9 Hours
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ TIÊU CHUẨN 3 Days 12 Hours
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 3 Days 12 Hours
15Giải cờ vua hàng tuần tại Armychess 23-04-2017 3 Days 14 Hours
16GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC LẦN THỨ IV NĂM 2017 BẢNG NAM cao tuổi 4 Days 9 Hours
17Giai Cờ tướng ĐH TDTT lần thứ 4 năm 2017 Bảng Nữ 4 Days 9 Hours
18GIẢI CƠ VUA HUYỆN ĐẠI TỪ Nhóm lớp 3-4-5 (Nữ) 7 Days 10 Hours
19clb cờ 7 Days 14 Hours
20HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MÔN CỜ VUA _ BẢNG NAM 7 Days 16 Hours
21Giải Hàng Tuần Ngày 16-04-2017 Tại Armychess 10 Days 13 Hours
22Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 17 Days 2 Hours
23Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 17 Days 2 Hours
24Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 17 Days 2 Hours
25Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 17 Days 2 Hours
26Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 17 Days 2 Hours
27Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 17 Days 2 Hours
28Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 17 Days 2 Hours
29Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 17 Days 2 Hours
30Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 17 Days 2 Hours
31Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 17 Days 2 Hours
32Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 17 Days 2 Hours
33Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 17 Days 2 Hours
34Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 17 Days 2 Hours
35Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 17 Days 2 Hours
36Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 17 Days 2 Hours
37Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 17 Days 8 Hours
38GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 3 24 Days 14 Hours
39GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 1 24 Days 14 Hours
40GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 2 24 Days 14 Hours
41GIAO LƯU CỜ VUA CLB CỜ VUA KIỆN TƯỚNG TRẺ 25 Days 4 Hours
42GIAI CO NHANH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM 26 Days 3 Hours
43GIẢI CỜ VUA CẤP TRƯỜNG 27 Days 7 Hours
44k1 30 Days 3 Hours
45Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 31 Days 2 Hours
46GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U15 31 Days 4 Hours
47GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U11 31 Days 4 Hours
48GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U09 31 Days 4 Hours
49GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U07 31 Days 4 Hours
50GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U06 31 Days 4 Hours
Advertisement