Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 1 Hours 30 Min.
2Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 1 Hours 34 Min.
3Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 1 Hours 49 Min.
4GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U05 1 Hours 58 Min.
5GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U15 1 Hours 59 Min.
6GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U11 1 Hours 59 Min.
7GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U09 1 Hours 59 Min.
8GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U07 2 Hours
9GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U06 2 Hours
10Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 2 Hours 45 Min.
11Đại Hội Anh Hùng 25.3 14 Hours 43 Min.
12Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 23 Hours 42 Min.
13Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 23 Hours 43 Min.
14Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 1 Days 2 Hours
15Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 1 Days 4 Hours
16Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 1 Days 4 Hours
17Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 1 Days 10 Hours
18Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 1 Days 10 Hours
19Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 1 Days 10 Hours
20Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 1 Days 10 Hours
21GIẢI CỜ CHỚP NHOÁNG ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 2 Days 3 Hours
22DAI HỘI TDTT XÃ HÒN TRE 4 Days 15 Hours
23Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 5 Days 3 Hours
24Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 5 Days 3 Hours
25Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 5 Days 3 Hours
26Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 5 Days 3 Hours
27KỲ THỦ MẠNH 2017 6 Days 7 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U7 6 Days 8 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U11 6 Days 8 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U15 6 Days 8 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U9 6 Days 8 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U8 6 Days 8 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U6 6 Days 8 Hours
34Giải TDTT Đạ Tẻ Nhóm 14 - 15 tuổi NAM Năm học 2016-2017 6 Days 8 Hours
35Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 6 Days 10 Hours
36PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 6 Days 10 Hours
377th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 7 Days 5 Hours
387th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 7 Days 5 Hours
39POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 7 Days 6 Hours
40Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 7 Days 12 Hours
41PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 7 Days 12 Hours
42PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 7 Days 12 Hours
43Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 7 Days 14 Hours
44PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 7 Days 14 Hours
45Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 7 Days 14 Hours
46PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University ò Pharmacy CỜ TƯỚNG 7 Days 14 Hours
47Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 7 Days 14 Hours
48PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University ò Pharmacy CỜ TƯỚNG 7 Days 14 Hours
49Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 7 Days 15 Hours
50Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U7 8 Days 14 Hours
Advertisement