Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 3 Hours 1 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 3 Hours 54 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Hours 8 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 10 Hours 49 Min.
5Giải cờ chớp 1 Days 6 Hours
6GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 1 Days 7 Hours
7GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 1 Days 7 Hours
8GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 1 Days 7 Hours
9GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 1 Days 7 Hours
10GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 1 Days 7 Hours
11GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 1 Days 7 Hours
12GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 1 Days 7 Hours
13GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 1 Days 7 Hours
14GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 1 Days 7 Hours
15GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 1 Days 7 Hours
16GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 1 Days 7 Hours
17GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 1 Days 7 Hours
18GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 1 Days 7 Hours
19GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 1 Days 7 Hours
20GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 1 Days 7 Hours
21GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 1 Days 7 Hours
22Hội Thao Công Đoàn Sở TPHCM 2017 Môn Cờ Tướng - Bảng Nam 1 Days 11 Hours
23Giải Cờ vua HKPĐ huyện Cần Đước 2017 1 Days 11 Hours
24Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 4 2 Days 3 Hours
25GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 2 Days 3 Hours
26Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 7-8 3 Days 2 Hours
27Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 5-6 3 Days 2 Hours
28Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 9 3 Days 2 Hours
29Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 3 Days 3 Hours
30Giải đấu tập cờ chớp KTTL- Lớp đội tuyển Quận, cs Tôn Thất Tùng 7 Days 1 Hours
31GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 7 Days 11 Hours
32GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN NC 10 Days 9 Hours
33GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U10 10 Days 9 Hours
34GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U08 10 Days 9 Hours
35GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U07 10 Days 9 Hours
36GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U09 10 Days 10 Hours
37GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U13 10 Days 10 Hours
38GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN PT 10 Days 10 Hours
39GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U11 10 Days 10 Hours
40GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U06 10 Days 10 Hours
41GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U09 11 Days 5 Hours
42GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U08 11 Days 5 Hours
43GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U07 11 Days 5 Hours
44GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U06 11 Days 5 Hours
45GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U13 11 Days 5 Hours
46GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U11 11 Days 5 Hours
47GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN NC 11 Days 5 Hours
48GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN PT 11 Days 5 Hours
49GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U10 11 Days 5 Hours
50CO TUONG CA NHAN TAN CHAU 12 Days 1 Hours
Advertisement