Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 3 5 Hours 50 Min.
2Đấu tập tối thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 2 Days 3 Hours
3Đấu tập chiều thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 2 Days 4 Hours
4Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 4 Days 9 Hours
5Giải Cờ Vua Mừng Hè Rực rỡ 2017 4 Days 13 Hours
6Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 6 5 Days 2 Hours
7Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ trẻ B2 5 Days 7 Hours
8Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển B2 5 Days 7 Hours
9Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nu tuyển B1 5 Days 7 Hours
10Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B2 5 Days 7 Hours
11Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B1 5 Days 7 Hours
12Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển KTVĐ 5 Days 7 Hours
13Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển KTVĐ 5 Days 7 Hours
14Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B2 5 Days 12 Hours
15Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B1 6 Days 5 Hours
16GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 2 6 Days 15 Hours
17Giải đấu tập số 4, khóa hè, KTTL - cs TTT 7 Days 8 Hours
18Đấu tập CS2 Tôn Thất Tùng 8 Days 7 Hours
19giải cờ chớp 10 Days 12 Hours
20Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 5 12 Days 2 Hours
21HỘI THAO KHỐI THI ĐUA 11 NĂM 2017 MÔN CỜ TƯỚNG-BÌNH THUẬN 12 Days 15 Hours
22GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TOURNAMENT - WEEK 1 14 Days 2 Hours
23GIẢI CỜ NGƯỜI FESTIVAL BIỂN KHÁNH HÒA MỞ RỘNG NĂM 2017 14 Days 6 Hours
24GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 14 Days 7 Hours
25GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 14 Days 7 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 14 Days 7 Hours
27GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 14 Days 7 Hours
28GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 14 Days 7 Hours
29GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 14 Days 7 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 14 Days 7 Hours
31GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 14 Days 7 Hours
32GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 14 Days 11 Hours
33GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 14 Days 12 Hours
34GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 14 Days 12 Hours
35GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 14 Days 12 Hours
36GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 14 Days 12 Hours
37GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 14 Days 12 Hours
38GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 14 Days 12 Hours
39GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 14 Days 12 Hours
40GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 14 Days 13 Hours
41GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 14 Days 13 Hours
42GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 14 Days 13 Hours
43GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 11 TUỔI 14 Days 14 Hours
44GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 9 TUỔI 14 Days 14 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 11 TUỔI 14 Days 14 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 9 TUỔI 14 Days 15 Hours
47GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 15 Days 7 Hours
48GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 15 TUỔI 15 Days 7 Hours
49GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 15 Days 7 Hours
50GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 15 Days 7 Hours
Advertisement