Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 6 Hours 12 Min.
2Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U7 6 Hours 14 Min.
3Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U9 6 Hours 14 Min.
4Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm Open 10 Hours 54 Min.
5Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm A40 10 Hours 54 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ CHỚP 12 Hours 47 Min.
7Mừng Xuân 2017 15 Hours 36 Min.
87th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 17 Hours 23 Min.
9HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 17 Hours 33 Min.
10HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 18 Hours 16 Min.
11HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 18 Hours 18 Min.
12HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 18 Hours 57 Min.
13HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 11 Hours
14HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 11 Hours
15HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 11 Hours
16HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 11 Hours
17HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 12 Hours
18HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 12 Hours
19HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 12 Hours
20HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 12 Hours
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ CHỚP 1 Days 16 Hours
227th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 1 Days 16 Hours
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 1 Days 16 Hours
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 1 Days 16 Hours
25HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - Nâng cao KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 17 Hours
26HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Days 18 Hours
27HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 8 Hours
28HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 10 Hours
29HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 10 Hours
30HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 11 Hours
31HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 11 Hours
32HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 11 Hours
33HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 11 Hours
34HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 11 Hours
35HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 12 Hours
36HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 16 Hours
37HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 16 Hours
38GIẢI CÁ NHÂN CLB CỜ TƯỚNG CIC QUÝ 4/2016 THƯỜNG KỲ HÀNG QUÝ 3 Days 13 Hours
39POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 3 Days 16 Hours
40Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 4 Days 4 Hours
41Kết quả Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 4 Days 11 Hours
42Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 4 Days 12 Hours
43Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 4 Days 12 Hours
44Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 4 Days 17 Hours
45Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 4 Days 17 Hours
46Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 4 Days 18 Hours
47Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 4 Days 18 Hours
48Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 4 Days 18 Hours
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 11 5 Days 11 Hours
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 15 5 Days 11 Hours
Advertisement