Выбор федерации    ECU Logo

Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 7 Ч. 6 Мин.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8 Ч. 2 Мин.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8 Ч. 4 Мин.
4DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 Дн. 13 Ч.
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 2 Дн. 12 Ч.
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Дн. 11 Ч.
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 7 Дн. 9 Ч.
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 7 Дн. 10 Ч.
9giai cờ vua huyện 13 Дн. 19 Ч.
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 14 Дн. 8 Ч.
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 14 Дн. 9 Ч.
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Дн. 13 Ч.
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Дн. 13 Ч.
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Дн. 13 Ч.
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Дн. 13 Ч.
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 15 Дн. 18 Ч.
17a 17 Дн. 4 Ч.
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 28 Дн. 8 Ч.
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 28 Дн. 13 Ч.
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 28 Дн. 13 Ч.
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 28 Дн. 13 Ч.
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 28 Дн. 13 Ч.
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 28 Дн. 13 Ч.
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 28 Дн. 13 Ч.
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 30 Дн. 9 Ч.
26y6tuuyjyy 30 Дн. 15 Ч.
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 35 Дн. 15 Ч.
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 35 Дн. 15 Ч.
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 35 Дн. 15 Ч.
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 35 Дн. 15 Ч.
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 35 Дн. 15 Ч.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 38 Дн. 12 Ч.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 38 Дн. 12 Ч.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 38 Дн. 12 Ч.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 38 Дн. 13 Ч.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 38 Дн. 13 Ч.
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 38 Дн. 13 Ч.
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 38 Дн. 13 Ч.
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 38 Дн. 13 Ч.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 38 Дн. 13 Ч.
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 38 Дн. 13 Ч.
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 38 Дн. 13 Ч.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 40 Дн. 17 Ч.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 40 Дн. 17 Ч.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 40 Дн. 17 Ч.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 40 Дн. 17 Ч.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 40 Дн. 18 Ч.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 40 Дн. 18 Ч.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 40 Дн. 18 Ч.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 40 Дн. 18 Ч.
Advertisement