Вибір федерації    ECU Logo

Вибір турніру

Сортувати відповідно до

Вибрана федерація: Israel (ISR)

Flag ISR
Ном.ТурнірОстаннє оновлення
1Nova chess tournament 2017 Group B 3 Год. 15 Хв.
2Nova chess tournament 2017 Group A 3 Год. 16 Хв.
3Israel Rapid Championship 2017 4 Год. 28 Хв.
4תחרות בשח-קלאסי עד 1700 לשנת 2017 8 Год. 33 Хв.
5אליפות מוזיאון הטבע-בית הצריחים 2017 16 Год. 19 Хв.
6אליפות מוזיאון הטבע-בית הרצים 2017 16 Год. 20 Хв.
7אליפות מוזיאון הטבע-בית הפרשים 2017 16 Год. 21 Хв.
8אליפות מוזיאון הטבע - בית החיילים 16 Год. 34 Хв.
9 אליפות החורף בכפר הירוק 2018 17 Год. 53 Хв.
10Herzliya Blitz Championship 2017 1 Дн. 3 Год.
11Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 B 1 Дн. 3 Год.
12 Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 A 1 Дн. 3 Год.
13Kfar Saba Rapid (B) shahar arad (under 1959) 1 Дн. 5 Год.
14Kfar Saba Rapid (A) shahar arad (over 1851) 1 Дн. 5 Год.
15אליפות מוזיאון הטבע-בית המלכות 2017 1 Дн. 5 Год.
16אליפות מוזיאון הטבע-בית המלכים 2017 1 Дн. 6 Год.
17Kfar Saba Autumn 2017 1 Дн. 10 Год.
18Mark Center Autumn 2017 A 1 Дн. 11 Год.
19Nat. Ch. 1-8 final 2017 Kiryat Ono 2 Дн. 4 Год.
20מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 15 מרכז 2 Дн. 5 Год.
21מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 13 מרכז 2 Дн. 5 Год.
22מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 מרכז 2 Дн. 5 Год.
23מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 9 מרכז 2 Дн. 5 Год.
24מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 7 מרכז 2 Дн. 5 Год.
25Mark Center Autumn 2017 B 3 Дн. 3 Год.
26Ashdod chess shampionchip tournament 2017 3 Дн. 6 Год.
27IM Ashkelon Closed Tournament 2017 3 Дн. 8 Год.
28אליפות מועדון ירושחמט מעל מד כושר 2000 3 Дн. 16 Год.
29שמינית גמר אליפות ישראל 2017, ירושחמט 3 Дн. 17 Год.
30אליפות ירושחמט פתיחת עד 1700 4 Дн. 5 Год.
31שח-סתיו 2017 עד 1700 5 Дн. 7 Год.
32Beer Sheva Club Championship 2017 B 5 Дн. 7 Год.
33Kiryat Ono Autumn 2017 rapid A 6 Дн. 10 Год.
34Kiryat Ono Autumn 2017 rapid B 6 Дн. 10 Год.
35Kiryat Ono Autumn 2017 rapid C 6 Дн. 10 Год.
36תחרות ילדי ב-ו חודש נובמבר 6 Дн. 11 Год.
37תחרות ילדי גן-א חודש נובמבר 6 Дн. 11 Год.
38תחרות 1200-1500 חודש נובמבר ראשון לציון 6 Дн. 11 Год.
39שח-סתיו עד 1450 6 Дн. 12 Год.
40Kiryat Ono Autumn 2017 9 Дн. 3 Год.
41Beer Sheva Club Championship 2017 A 11 Дн. 14 Год.
42Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 - Amateurs 13 Дн. 8 Год.
43Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 C 13 Дн. 8 Год.
44Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 B 13 Дн. 8 Год.
45Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 A 13 Дн. 8 Год.
46שמינית גמר אליפות ישראל לבוגרים 13 Дн. 12 Год.
47 2017 תחרות פתיחת עונה ווסק - אשקלון 19 Дн. 15 Год.
48Kfar Saba autumn 1400 21 Дн. 8 Год.
49Green Village Blitz Championship 23 Дн. 2 Год.
50Blitz ASA Tel-Aviv - 23.10.2017 25 Дн. 5 Год.
Advertisement