Одабир савеза    ECU Logo

Одабир турнира

Сортирај према

Изабери савез: Vietnam (VIE)

Flag VIE
БрТурнирПоследња измена
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NAM 8 Сати 28 Мин.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NỮ 8 Сати 29 Мин.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NỮ 8 Сати 30 Мин.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U13 NAM 8 Сати 30 Мин.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NAM 8 Сати 30 Мин.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 NỮ 8 Сати 30 Мин.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 Nam 8 Сати 31 Мин.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NỮ 8 Сати 31 Мин.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NAM 9 Сати 58 Мин.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U 13 NỮ 10 Сати 12 Мин.
11GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 10 Сати 19 Мин.
12GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 10 Сати 19 Мин.
13GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 10 Сати 22 Мин.
14GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 10 Сати 23 Мин.
15GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 10 Сати 23 Мин.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ NHANH NỮ 10 Сати 29 Мин.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10 Сати 30 Мин.
18GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 10 Сати 32 Мин.
19GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 10 Сати 44 Мин.
20GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 10 Сати 53 Мин.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 15 Сати 3 Мин.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ CHƠP NỮ 15 Сати 3 Мин.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 15 Сати 4 Мин.
24GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 1 Дани 9 Сати
25GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 1 Дани 9 Сати
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 1 Дани 9 Сати
27GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 1 Дани 9 Сати
28GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 1 Дани 9 Сати
29GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 1 Дани 9 Сати
30GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 1 Дани 9 Сати
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 1 Дани 10 Сати
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Дани 15 Сати
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Дани 15 Сати
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 2 Дани 15 Сати
35Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 4 Дани 7 Сати
36Giải cờ chớp 5 Дани 11 Сати
37GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 5 Дани 12 Сати
38GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 5 Дани 12 Сати
39GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 5 Дани 12 Сати
40GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 5 Дани 12 Сати
41GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 5 Дани 12 Сати
42GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 5 Дани 12 Сати
43GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 5 Дани 12 Сати
44GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 5 Дани 12 Сати
45GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 5 Дани 12 Сати
46GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 5 Дани 12 Сати
47GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 5 Дани 12 Сати
48GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 5 Дани 12 Сати
49GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 5 Дани 12 Сати
50GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 5 Дани 12 Сати
Advertisement