Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 15 Heures 19 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Jours
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Jours
4Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 1 Jours 17 Heures
57th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 1 Jours 18 Heures
6GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 2 Jours 14 Heures
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Jours 1 Heures
8giai cờ vua huyện 8 Jours 2 Heures
9GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 8 Jours 15 Heures
10Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 8 Jours 16 Heures
11U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Jours 20 Heures
12U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Jours 20 Heures
13U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Jours 20 Heures
14U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Jours 20 Heures
15GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 10 Jours 1 Heures
16a 11 Jours 11 Heures
17Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 22 Jours 15 Heures
18U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Jours 21 Heures
19U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Jours 21 Heures
20U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Jours 21 Heures
21U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Jours 21 Heures
22U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Jours 21 Heures
23U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Jours 21 Heures
24GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 24 Jours 16 Heures
25y6tuuyjyy 24 Jours 22 Heures
26GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 29 Jours 22 Heures
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 29 Jours 22 Heures
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 29 Jours 22 Heures
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 29 Jours 22 Heures
30GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 29 Jours 22 Heures
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 32 Jours 19 Heures
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 32 Jours 19 Heures
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 32 Jours 20 Heures
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 32 Jours 20 Heures
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 32 Jours 20 Heures
36GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 32 Jours 20 Heures
37GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 32 Jours 20 Heures
38GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 32 Jours 20 Heures
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 32 Jours 20 Heures
40GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 32 Jours 20 Heures
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 32 Jours 21 Heures
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 35 Jours 1 Heures
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 35 Jours 1 Heures
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 35 Jours 1 Heures
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 35 Jours 1 Heures
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 35 Jours 1 Heures
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 35 Jours 1 Heures
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 35 Jours 1 Heures
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 35 Jours 1 Heures
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 35 Jours 1 Heures
Advertisement