Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
15em Open vendredi blitz 2017 4 ngày 9 giờ
21eme Open de CLS SBA 2017 8 ngày 10 giờ
34eme Open de vendredi d'Oran 2017 11 ngày 11 giờ
4Championnat National Sonatrach 2017 13 ngày 7 giờ
5Open ASEC tournament 2017 16 ngày 19 giờ
6Championnat National Feminin Blitz 2017 17 ngày 11 giờ
7championnat national ind blitz open 17 ngày 11 giờ
8championnat national rapide toute categorie Fille 17 ngày 11 giờ
9championnat national rapide toute categorie Tout Catégorie 17 ngày 11 giờ
10tournoi du 1er novembre groupe D A.S.AJYAL SIDI BEL ABBES 24 ngày 12 giờ
11TOURNOI DU 1er NVEMBRE groupe C A.S.AJYAL sidi bel abbes 24 ngày 12 giờ
12tournoi du 1er nouvembre groupe A A.S AJYAL SIDI BEL ABBES 24 ngày 12 giờ
13tournoi du 1er novembre groupe B A.S AJYAL SIDI BEL ABBES 24 ngày 12 giờ
14Championnat National Individuel Feminin 2017 28 ngày 10 giờ
15Championnat National Individuel Toutes Catégories 28 ngày 10 giờ
16Cirta Open Tournament 29 ngày 15 giờ
17 TOURNOI DU 1ER NOVEMBRE -16 ANS SIDI BEL ABBES 31 ngày 10 giờ
18Cirta Open Tournament 32 ngày 7 giờ
192eme Open de vendredi d'Oran 2017 32 ngày 10 giờ
20Cirta Chess Tournament 32 ngày 16 giờ
21CNIJuniors garcons 2017 45 ngày 16 giờ
22CNIJuniors FILLES 2017 45 ngày 16 giờ
23TEST 51 ngày 9 giờ
2430th Agerian Team Chess Championship 2017 52 ngày 3 giờ
25TOURNOI DES DEBUTANTS 2017 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 53 ngày 11 giờ
26CHAMPIONNAT D'ALGERIE PAR EQUIPE DIVISION 2 60 ngày 9 giờ
27Championnat nationnal des jeunes U10 G 84 ngày 7 giờ
28Championnat nationnal des jeunes U08 F 85 ngày 8 giờ
29Championnat nationnal des jeunes U18 F 85 ngày 9 giờ
30Championnat nationnal des jeunes U12 F 85 ngày 10 giờ
31Championnat nationnal des jeunes U14 G 85 ngày 10 giờ
32Championnat nationnal des jeunes U14 F 85 ngày 10 giờ
33Championnat nationnal des jeunes U12 G 85 ngày 10 giờ
34Championnat nationnal des jeunes U16 G 85 ngày 10 giờ
35Championnat nationnal des jeunes U18 G 85 ngày 10 giờ
36Championnat nationnal des jeunes U16 F 85 ngày 11 giờ
37Championnat nationnal des jeunes U08 G 85 ngày 11 giờ
38Championnat nationnal des jeunes U10 F 85 ngày 11 giờ
39Championnat de wilaya- SKIKDA 2017 87 ngày 18 giờ
40Celebration du 20 Aout Skikda 2017 94 ngày 11 giờ
41Demi final cahampionnat des jeunes U16 G 104 ngày 10 giờ
42Demi final des jeunes catégories U14 Garçon 104 ngày 10 giờ
43DEMI FINAL U 14 FEMININ 2017 104 ngày 10 giờ
44Demi final des jeunes U18 garçon 104 ngày 10 giờ
45Demi-Finale du championnat d'algerie des jeunes U 08 ans Garçons 110 ngày 7 giờ
46demi-finale du championnat d'algerie U 12 Garçons 110 ngày 7 giờ
47demi-finale du championnat d'algerie U 10 Filles 110 ngày 7 giờ
48demi-finale du championnat d'algerie des U 10 Garçons 110 ngày 7 giờ
49demi-finale du championnat d'algerie U 08 Filles 110 ngày 7 giờ
50demi-finale du championnat d'algerie U 12 filles 110 ngày 7 giờ
Advertisement