Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Championnat national par équipe 2017 6 giờ 58 phút
2CHAMPIONNAT D'ALGERIE PAR EQUIPE DIVISION 2 1 ngày 9 giờ
3Championnat nationnal des jeunes U10 G 23 ngày 5 giờ
4Championnat nationnal des jeunes U08 F 24 ngày 6 giờ
5Championnat nationnal des jeunes U18 F 24 ngày 7 giờ
6Championnat nationnal des jeunes U12 F 24 ngày 8 giờ
7Championnat nationnal des jeunes U14 G 24 ngày 8 giờ
8Championnat nationnal des jeunes U14 F 24 ngày 8 giờ
9Championnat nationnal des jeunes U12 G 24 ngày 8 giờ
10Championnat nationnal des jeunes U16 G 24 ngày 8 giờ
11Championnat nationnal des jeunes U18 G 24 ngày 9 giờ
12Championnat nationnal des jeunes U16 F 24 ngày 9 giờ
13Championnat nationnal des jeunes U08 G 24 ngày 9 giờ
14Championnat nationnal des jeunes U10 F 24 ngày 9 giờ
15Championnat de wilaya- SKIKDA 2017 26 ngày 16 giờ
16Celebration du 20 Aout Skikda 2017 33 ngày 9 giờ
17Demi final cahampionnat des jeunes U16 G 43 ngày 8 giờ
18Demi final des jeunes catégories U14 Garçon 43 ngày 8 giờ
19DEMI FINAL U 14 FEMININ 2017 43 ngày 8 giờ
20Demi final des jeunes U18 garçon 43 ngày 8 giờ
21Demi-Finale du championnat d'algerie des jeunes U 08 ans Garçons 49 ngày 5 giờ
22demi-finale du championnat d'algerie U 12 Garçons 49 ngày 5 giờ
23demi-finale du championnat d'algerie U 10 Filles 49 ngày 5 giờ
24demi-finale du championnat d'algerie des U 10 Garçons 49 ngày 5 giờ
25demi-finale du championnat d'algerie U 08 Filles 49 ngày 5 giờ
26demi-finale du championnat d'algerie U 12 filles 49 ngày 5 giờ
27Open de l'independance Skikda 2017 60 ngày 1 giờ
282017 AFRICAN INDIVIDUAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 67 ngày 8 giờ
292017 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 67 ngày 8 giờ
302017 AFRICAN INDIVIDUAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 67 ngày 8 giờ
312017 AFRICAN INDIVIDUAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 71 ngày 14 giờ
322017 AFRICAN INDIVIDUAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - LADIES AFRICA CHESS CONFEDERATION, FEDERATION ALGERIENNE DES ECHECS 71 ngày 14 giờ
332017 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - OPEN AFRICA CHESS CONFEDERATION, ALGERIENNE FEDERATION DES ECHECS 73 ngày 7 giờ
34Championnat National Scolaire Juillet 2017 U17 G (2000/2001) 75 ngày 5 giờ
35Championnat Nationnal Scolaire Juillet 2017 U17 F (2000/2001) U 17F 75 ngày 5 giờ
36Championnat Nationnal Scolaire Juillet 2017 U15 F (2002/2003) 75 ngày 5 giờ
37Championnat National Scolaire Juillet 2017 U13 G (2004 et moin) 75 ngày 5 giờ
38Championnat Nationnal Scolaire U13 F (2004 et moin) 75 ngày 5 giờ
39championnat scolaire juillet 2017 U15 G (2002/2003) 76 ngày 3 giờ
4005 JUILLET 79 ngày 7 giờ
41TOURNOI DE 05 JUILLET 2017 86 ngày 6 giờ
42championat de ramadn long 2017 d'Oran 91 ngày 2 giờ
43tournoi du ramadan moins de 20 ans sba 93 ngày 8 giờ
44Open Wilaya Blitz Toute catégorie à l'occasion de Ramadhan - Tlemcen 93 ngày 22 giờ
45Open Wilaya Rapide Toute catégorie à l'occasion de Ramadhan - Tlemcen 93 ngày 22 giờ
46Open Ramadan Medea 2017 95 ngày 8 giờ
47Open Ramadan Medea 2017 U14 95 ngày 8 giờ
485 eme Edition du tournoi des nuits de Cirta 96 ngày 1 giờ
49TOURNOI RAMADAN 97 ngày 9 giờ
50rapide ramadan 2017 SBA 102 ngày 5 giờ
Advertisement