Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Flötzersteiger Adventturnier 2017 1 ngày 1 giờ
2Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 3. Klasse Nord 1 ngày 11 giờ
3Wiener Kinderschnellschachlandesmeisterschaft 2017 2 ngày 3 giờ
4Qualifikationsturnier für Wiener JugendLM 2018 2 ngày 3 giờ
5Wiener Kinderblitzschachlandesmeisterschaft 2017 2 ngày 3 giờ
6Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Termin 3 3 ngày 14 giờ
7Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Termin 6 3 ngày 14 giờ
8Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Termin 5 3 ngày 14 giờ
9Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Termin 4 3 ngày 14 giờ
10Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Termin 2 3 ngày 14 giờ
11Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Gesamt 3 ngày 14 giờ
1235. SCA Wolfmayer CUP 2017 Teilnehmer 3 ngày 17 giờ
13Schnellschachserie 2017/2018 im Schachklub Ottakring Termin 1 4 ngày 5 giờ
14XLIX. Meisterschaft des S.C.D. 2017 7 ngày 11 giờ
15Wiener Adventopen 2017 7 ngày 11 giờ
16Offene Wiener Landesmeisterschaft 2017 B-Turnier 8 ngày 8 giờ
17Habibi & Hawera Chess Unlimited Schnellschachturnier 8 ngày 8 giờ
18Offene Wiener Landesmeisterschaft 2017 C-Turnier 8 ngày 9 giờ
19Offene Wiener Landesmeisterschaft 2017 8 ngày 9 giờ
206. Int. Mödlinger Aktivschachturnier für Kinder bis 12 Jahre 9 ngày 8 giờ
21Wiener Kinderliga 2017/2018 13 ngày 8 giờ
22Offene Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2017 17 ngày 5 giờ
23Habibi & Hawara Chess Unlimited Schnellschachturnier 17 ngày 19 giờ
24Hietzinger elogewertetes Schnellschachturnier Alt Wien 9 25 ngày 17 giờ
25Abschlussturnier 2017 Blitzturnier ab 17:00 31 ngày 17 giờ
26Abschlussturnier 2017 SIMULTAN gegen WGM Regina Pokorna ab 15:00 31 ngày 17 giờ
27Abschlussturnier 2017 SIMULTAN gegen IM Valentin Dragnev ab 15:00 31 ngày 17 giờ
28Hietzinger elogewertetes Schnellschachturnier Alt Wien 8 34 ngày 13 giờ
2914. AUHOF-OPEN GRUPPE C 34 ngày 13 giờ
3014. AUHOF-OPEN GRUPPE B 34 ngày 13 giờ
3114. AUHOF-OPEN GRUPPE A 34 ngày 13 giờ
32Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 3. Klasse Süd 36 ngày 14 giờ
33Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 2. Klasse Süd 36 ngày 14 giờ
34Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 2. Klasse Nord 36 ngày 14 giờ
35Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Süd 36 ngày 14 giờ
36Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Nord 36 ngày 14 giờ
37Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 C-Liga 36 ngày 14 giờ
38Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga 36 ngày 14 giờ
39Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 A-Liga 36 ngày 14 giờ
40Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 3. Klasse 36 ngày 14 giờ
41Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 2. Klasse Süd 36 ngày 14 giờ
42Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 2. Klasse Nord 36 ngày 14 giờ
43Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Süd 36 ngày 14 giờ
44Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Nord 36 ngày 14 giờ
45Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga Süd 36 ngày 14 giờ
46Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga Nord 36 ngày 14 giờ
47Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 A-Liga 36 ngày 14 giờ
48Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 Landesliga 36 ngày 14 giờ
492. SCA Wolfmayer Schachopen 2017 Gruppe C 42 ngày 17 giờ
502. SCA Wolfmayer Schachopen 2017 Gruppe A 42 ngày 17 giờ
Advertisement