Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
11. Bundesliga 2017/2018 1 ngày 19 giờ
22. Bundesliga Ost 2017/2018 1 ngày 20 giờ
32. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 4 ngày 13 giờ
4Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 15 ngày 23 giờ
5Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 15 ngày 23 giờ
6Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
7Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
8Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
9Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
10Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
11Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
12Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 16 ngày
13Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
14Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
15Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
16Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
17Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
18Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
19Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 18 giờ
20Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 19 giờ
21Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 16 ngày 19 giờ
22Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2017 17 ngày 16 giờ
232. Bundesliga West 2017/18 36 ngày 17 giờ
2440. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2017 37 ngày 22 giờ
25Frauenbundesliga 2017-2018 64 ngày 14 giờ
26Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 92 ngày 19 giờ
27Staatsmeisterschaften 2017 Frauen 92 ngày 19 giờ
28Österreichische Meisterschaften Buben U10 156 ngày
29Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 156 ngày
30Österreichische Meisterschaften Buben U8 156 ngày
31Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 156 ngày 1 giờ
32Österreichische Meisterschaften Burschen U12 167 ngày 23 giờ
33Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 167 ngày 23 giờ
34Österreichische Meisterschaften Burschen U14 167 ngày 23 giờ
35Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 167 ngày 23 giờ
36Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft der Frauen 2017 211 ngày 20 giờ
37Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2017 211 ngày 22 giờ
381. Bundesliga 2016/2017 212 ngày 18 giờ
39Frauenbundesliga 2016/2017 212 ngày 18 giờ
40Österreichische Meisterschaften Burschen U16 221 ngày 23 giờ
41Österreichische Meisterschaften Burschen U18 221 ngày 23 giờ
42Österreichische Meisterschaften Mädchen U16/U18 221 ngày 23 giờ
432. Bundesliga Ost 2016/2017 232 ngày 19 giờ
442. Bundesliga Mitte 2016/2017 239 ngày 19 giờ
452. Bundesliga West 2016/17 260 ngày 20 giờ
46Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 335 ngày 23 giờ
47Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 344 ngày 18 giờ
48Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 345 ngày 14 giờ
49Österreichische Mädchen U08-U10 Blitzschach-Meisterschaften 2016 365 ngày 23 giờ
50Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2016 366 ngày
Advertisement