Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga Ost 2017/2018 1 phút
21. Bundesliga 2017/2018 9 ngày 2 giờ
32. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 13 ngày 21 giờ
4TEST 13 ngày 22 giờ
5Frauenbundesliga 2017/2018 34 ngày 21 giờ
6Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 35 ngày 1 giờ
72. Bundesliga West 2017/18 41 ngày 21 giờ
8Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 73 ngày 21 giờ
9Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 1 giờ
10Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 1 giờ
11Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
12Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
13Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
14Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
15Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
16Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
17Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 2 giờ
18Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 20 giờ
19Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 20 giờ
20Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 20 giờ
21Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 20 giờ
22Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 20 giờ
23Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 20 giờ
24Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 21 giờ
25Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 112 ngày 21 giờ
26Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2017 113 ngày 18 giờ
2740. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2017 134 ngày
28Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 188 ngày 21 giờ
29Staatsmeisterschaften 2017 Frauen 188 ngày 21 giờ
30Österreichische Meisterschaften Buben U10 252 ngày 2 giờ
31Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 252 ngày 2 giờ
32Österreichische Meisterschaften Buben U8 252 ngày 2 giờ
33Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 252 ngày 3 giờ
34Österreichische Meisterschaften Burschen U12 264 ngày 1 giờ
35Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 264 ngày 1 giờ
36Österreichische Meisterschaften Burschen U14 264 ngày 1 giờ
37Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 264 ngày 1 giờ
38Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft der Frauen 2017 307 ngày 23 giờ
39Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2017 308 ngày
401. Bundesliga 2016/2017 308 ngày 20 giờ
41Frauenbundesliga 2016/2017 308 ngày 21 giờ
42Österreichische Meisterschaften Burschen U16 318 ngày 1 giờ
43Österreichische Meisterschaften Burschen U18 318 ngày 1 giờ
44Österreichische Meisterschaften Mädchen U16/U18 318 ngày 1 giờ
452. Bundesliga Ost 2016/2017 328 ngày 21 giờ
462. Bundesliga Mitte 2016/2017 335 ngày 21 giờ
472. Bundesliga West 2016/17 356 ngày 22 giờ
48Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 432 ngày 1 giờ
49Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 440 ngày 20 giờ
50Staatsmeisterschaft 2016 im Blitzschach 441 ngày 16 giờ
Advertisement