Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Esoft Arena FIDE Rating Chess Tournament Below-2000 1 giờ 28 phút
2Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2018 (For New Entry 01817-10 26 44) 4 giờ 16 phút
3Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament (For New Entry 01817-10 26 44) 22 giờ 31 phút
4Elegant Uttara 1st FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 1 ngày 2 giờ
5Chess Festival Blitz-2018 3 ngày
6 Begum Laila Alam 9th Open FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 12 ngày 2 giờ
7Elegant Uttara 3rd FIDE Rapid Chess Tournament-2018 15 ngày 6 giờ
8Elegant Uttara 2nd FIDE Rapid Chess Tournament-2018 21 ngày 3 giờ
9CJKS-Zahed Brothers Premier Division Chess League 2017-2018 21 ngày 4 giờ
10CJKS-Zahed Brothers First Division Chess League 2017-2018 22 ngày 3 giờ
11Happy New Year Rapid Rating Chess Tournament-2018 23 ngày 10 giờ
12EICA Monthly Chess Tournament 2017 26 ngày
13JU New Year Fide Rapid Rating Tournament 2018 30 ngày 2 giờ
14S Z Mansur Memorial Open Blitz Rating Chess Tournament - 2018 31 ngày 1 giờ
15 Rainbow Open Rapid Rating Chess Tournament 2018 31 ngày 2 giờ
16Elegant FIDE Rapid Chess January-2018 38 ngày 2 giờ
17Marcel 1st Division Chess League-2017 43 ngày 1 giờ
18CCPA BIJOY DIBOSH FIDE Rapid Rating Individual Chess Tournament-2017 52 ngày
19Victory Day International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 52 ngày 3 giờ
20 Dr. Mirza Akmal Hossain 2nd International Rating Women's Chess Tournament 52 ngày 4 giờ
21Titash Club Indor Chess Tournament 52 ngày 23 giờ
22S. A. Group of Companies Ltd Premier Division Chess League-2017 62 ngày
23Uttara Central Chess Club Blitz Championship - 2017 72 ngày 8 giờ
24Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off Match of Blitaz for 7th and 8th 74 ngày 23 giờ
25Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off 7th 8th and 9th Position 74 ngày 23 giờ
26Omicon Group 43rd National A Chess Play-Off Match for 10th and 11th Positions 75 ngày 3 giờ
27Omicon Group 43rd National 'A' Chess Play-Off Match for 12th and 13th Positions 75 ngày 3 giờ
28Omicon Group 43rd National A Play-Off for Championship 75 ngày 3 giờ
29Omicon Group 43rd National A Chess Championship-2017 75 ngày 4 giờ
30SAIF POWERTEC 43rd National B Chess Championship-2017 94 ngày 2 giờ
31BRAC Intre-University Chess Championship Fall 2017 94 ngày 5 giờ
32BRAC University Chess Tournament Fall 2017 101 ngày 5 giờ
33Metropolise FIDE Rating Chess Tournament-2017 Below 2100 106 ngày 2 giờ
34C J K S - BOROTAKIA Chittagong District Chess Championship -2017 111 ngày 9 giờ
35WALTON 2nd Division Chess League-2017 113 ngày 5 giờ
3619th National Deaf Chess Championship-2017 116 ngày 1 giờ
37UCCC 14th Rapid Rating Chess Tournament-2017 121 ngày 18 giờ
38Narayangonj District Qualifing Rapid Rating Chess Tournament 2017 122 ngày 2 giờ
39WALTON Special National Chess Tournament-2017 Open 124 ngày 6 giờ
40WALTON Special National Chess Tournament-2017 Women 124 ngày 7 giờ
41WALTON 37th National Women's Chess Championship-2017 125 ngày 3 giờ
42Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Boys 126 ngày 9 giờ
43Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Girls 128 ngày 2 giờ
44Morning Glory Rapid Rating Chess Tournament 2017 136 ngày
45Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V 136 ngày 1 giờ
46Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2007 VI to X Boys 136 ngày 1 giờ
47Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 VI to X Girls 136 ngày 4 giờ
48Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V Girls 136 ngày 5 giờ
49BERGER 1st INTER UNIVERSITY CHESS CHAMPIONSHIP-2017 143 ngày 20 giờ
50UCCC Standard Rating Chess Tournament - 2017 148 ngày 18 giờ