Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Omicon Group 43rd National A Chess Championship-2017 16 giờ 13 phút
2SAIF POWERTEC 43rd National B Chess Championship-2017 5 ngày 18 giờ
3BRAC Intre-University Chess Championship Fall 2017 5 ngày 20 giờ
4BRAC University Chess Tournament Fall 2017 12 ngày 21 giờ
5Metropolise FIDE Rating Chess Tournament-2017 Below 2100 17 ngày 17 giờ
6C J K S - BOROTAKIA Chittagong District Chess Championship -2017 23 ngày 1 giờ
7WALTON 2nd Division Chess League-2017 24 ngày 20 giờ
819th National Deaf Chess Championship-2017 27 ngày 17 giờ
9UCCC 14th Rapid Rating Chess Tournament-2017 33 ngày 10 giờ
10Narayangonj District Qualifing Rapid Rating Chess Tournament 2017 33 ngày 17 giờ
11WALTON Special National Chess Tournament-2017 Open 35 ngày 21 giờ
12WALTON Special National Chess Tournament-2017 Women 35 ngày 22 giờ
13WALTON 37th National Women's Chess Championship-2017 36 ngày 19 giờ
14Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Boys 38 ngày 1 giờ
15Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Girls 39 ngày 18 giờ
16Morning Glory Rapid Rating Chess Tournament 2017 47 ngày 16 giờ
17Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V 47 ngày 17 giờ
18Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2007 VI to X Boys 47 ngày 17 giờ
19Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 VI to X Girls 47 ngày 20 giờ
20Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V Girls 47 ngày 21 giờ
21BERGER 1st INTER UNIVERSITY CHESS CHAMPIONSHIP-2017 55 ngày 12 giờ
22UCCC Standard Rating Chess Tournament - 2017 60 ngày 10 giờ
23C C P A Fide Rapid Rating Individual Chess Tournament - 2017 61 ngày 1 giờ
2412th Rapid Rating Chess Tournament-2017 68 ngày 2 giờ
25Rajshahi District Open FIDE Rating Chess Tournament 2017 73 ngày 14 giờ
26Kushtia District Chess Championship-2017 75 ngày 17 giờ
27Dawn Group International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 100 ngày 7 giờ
28Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category B 101 ngày 20 giờ
29Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category A 101 ngày 20 giờ
30Intra-University Chess Tournament 104 ngày 18 giờ
31Kwality Ice Cream International Rapid Rating Chess Tournament-2017 109 ngày 3 giờ
32Dishari Politecnical Institute 1st International Rapid Rating Tournament 2017 110 ngày 12 giờ
33Mahamudul Hasan Memorial Fide Blitz Rating Chess Tournament - 2017 110 ngày 14 giờ
34Elegant Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 110 ngày 19 giờ
35Port Colony Sabuj Shangha Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 116 ngày 16 giờ
36SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category A 122 ngày 16 giờ
37SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category B 122 ngày 17 giờ
38Bengali New Year FIDE Rating Chess Tournament 2017 131 ngày 18 giờ
39BRAC University Women's Chess Tournament 131 ngày 21 giờ
40BRAC University Chess Tournament-2017 137 ngày 19 giờ
41Sheikh Russel Memorial Open Rapid Rating Chess Tournament-2017 137 ngày 22 giờ
423 Son's FIDE rating Chess Tournament (Below 2000) 141 ngày 18 giờ
43SGS Open FIDE Rating Chess Tournament 164 ngày 21 giờ
4410th Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 180 ngày 16 giờ
45Morning Glory International Rating Chess Tournament-2017 186 ngày 17 giờ
46Elegant FIDE Rapid Rating Chess Tournament 186 ngày 17 giờ
4737th National Junior (Under-20) Chess Championships-2017 Open 195 ngày 20 giờ
48 37th National Junior (Under-20) Chess Championships-2017 Girls 195 ngày 21 giờ
491ST IWICA RAMADAN SCHOOL CHESS TOURNAMENT -2017 201 ngày
5011th Amrita Lal Dey International Rating Chess Tournament-2017 202 ngày 22 giờ
Advertisement