Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 22 giờ 29 phút
2Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 1 ngày 3 giờ
3Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 1 ngày 3 giờ
4Clubkampioenschap 2017 Reeks C 1 ngày 8 giờ
5Clubkampioenschap 2017 Reeks B 2 ngày 21 giờ
6Clubkampioenschap 2017 reeks A 2 ngày 21 giờ
7DAS Open 2017 4 ngày 8 giờ
8Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 14 ngày 4 giờ
9Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 14 ngày 4 giờ
10HTP Oostkamp Rapid 03112017 15 ngày 21 giờ
11Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 21 ngày 5 giờ
12Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 21 ngày 5 giờ
13Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 21 ngày 6 giờ
14Expertentornooi 2017-2018 25 ngày 2 giờ
15Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 26 ngày 8 giờ
16Eerste klasse. 55 ngày 6 giờ
17Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 64 ngày 21 giờ
18Brugse Meesters 2017 93 ngày 21 giờ
19West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 182 ngày 21 giờ
20West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 183 ngày 2 giờ
21West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 183 ngày 2 giờ
22Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 190 ngày 3 giờ
23Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 190 ngày 3 giờ
24OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 197 ngày 20 giờ
25OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 197 ngày 20 giờ
26Expertentoernooi Brugge 2016 2017 216 ngày 23 giờ
27Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 245 ngày
28Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 245 ngày 1 giờ
29Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 246 ngày 3 giờ
30Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 246 ngày 3 giờ
31TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 253 ngày 5 giờ
32West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 309 ngày 3 giờ
33West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 309 ngày 3 giờ
34Kersttoernooi 2016 Reeks A 326 ngày 3 giờ
35Kersttoernooi 2016 Reeks D 326 ngày 3 giờ
36Kersttoernooi 2016 Reeks B 326 ngày 3 giờ
37Kersttoernooi 2016 Reeks C 326 ngày 3 giờ
38Kersttoernooi 2016 Reeks E 326 ngày 4 giờ
39Kersttoernooi 2016 Reeks F 326 ngày 4 giờ
40Open La Tour Automne 2016 392 ngày 22 giờ
41Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 398 ngày 17 giờ
42Brugsemeesters 2016 458 ngày 7 giờ
43invidueel blitzkampioenschap W-vl. 459 ngày 11 giờ
44Lentetoenooi 2016 514 ngày 3 giờ
45Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 526 ngày 10 giờ
46West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 540 ngày 2 giờ
47Rapid Oostkamp 29-04 565 ngày 22 giờ
48Ligakampioenschap Antwerpen 580 ngày 22 giờ
49Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 580 ngày 22 giờ
50Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 917 ngày 4 giờ
Advertisement