Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Clubkampioenschap 2017 C 1 ngày 6 giờ
2Clubkampioenschap 2017 B 1 ngày 6 giờ
3Clubkampioenschap 2017 A 1 ngày 6 giờ
4Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 2 ngày 7 giờ
5Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 8 ngày
6Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 8 ngày 13 giờ
7Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 8 ngày 13 giờ
8Clubkampioenschap 2017 A 9 ngày 5 giờ
9DAS Open 2017 9 ngày 6 giờ
10Clubkampioenschap 2017 C 16 ngày 5 giờ
11Clubkampioenschap 2017 B 16 ngày 5 giờ
12Brugse Meesters 2017 37 ngày
13West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 126 ngày
14West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 126 ngày 5 giờ
15West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 126 ngày 5 giờ
16West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 127 ngày 12 giờ
17West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 127 ngày 14 giờ
18Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 133 ngày 6 giờ
19Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 133 ngày 6 giờ
20OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 140 ngày 23 giờ
21OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 140 ngày 23 giờ
22Expertentoernooi Brugge 2016 2017 160 ngày 2 giờ
23Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 188 ngày 3 giờ
24Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 188 ngày 4 giờ
25Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 189 ngày 6 giờ
26Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 189 ngày 6 giờ
27TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 196 ngày 8 giờ
28West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 252 ngày 6 giờ
29West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 252 ngày 6 giờ
30Kersttoernooi 2016 Reeks A 269 ngày 6 giờ
31Kersttoernooi 2016 Reeks D 269 ngày 6 giờ
32Kersttoernooi 2016 Reeks B 269 ngày 6 giờ
33Kersttoernooi 2016 Reeks C 269 ngày 6 giờ
34Kersttoernooi 2016 Reeks E 269 ngày 6 giờ
35Kersttoernooi 2016 Reeks F 269 ngày 7 giờ
36Open La Tour Automne 2016 336 ngày 1 giờ
37Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen 341 ngày 20 giờ
38Brugsemeesters 2016 401 ngày 9 giờ
39invidueel blitzkampioenschap W-vl. 402 ngày 14 giờ
40Lentetoenooi 2016 457 ngày 6 giờ
41Open rapid Brugge-Oostkamp - avond 6 469 ngày 13 giờ
42West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2016 483 ngày 5 giờ
43Rapid Oostkamp 29-04 509 ngày 1 giờ
44Ligakampioenschap Antwerpen 524 ngày 1 giờ
45Ligakampioenschap Antwerpen experten 2015-16 524 ngày 1 giờ
46Vlaams Kampioenschap 2015 -Open 860 ngày 7 giờ
47Vlaams Kampioenschap 2015 - Experten 860 ngày 7 giờ
48Vlaams Kampioenschap 2014 -Open 1210 ngày 8 giờ
49Vlaams Kampioenschap 2014 - Experten 1210 ngày 8 giờ
50Belgisch Kampioenschap Experten 2013 1530 ngày 9 giờ
Advertisement