Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Botswana (BOT)

Flag BOT
SốGiảiCập nhật
1Tertiary Chess Championship-Ladies 2 ngày 2 giờ
2Tertiary Chess Championship 2 ngày 2 giờ
3Botswana National Team Playoffs 2017 30 ngày 2 giờ
42017 FIDE Rated Molepolole Junior Chess Championships-Open Molepolole,Botswana 45 ngày 13 giờ
52017 Maun Open Chess Championships- Open Section Maun, Botswana 47 ngày 3 giờ
62017 National Brigades Teams Chess Championships-Open Molepolole,Botswana 59 ngày 4 giờ
72017 National Brigades Teams Chess Championships-Ladies Molepolole,Botswana 59 ngày 4 giờ
8Mater Spei Chess Festival Junior teams Open section 2017 61 ngày 7 giờ
9MATER SPEI CHESS FESTIVAL 2017 SENIOR GIRLS SENIOR GIRLS 62 ngày 20 giờ
10MATER SPEI CHESS FESTIVAL 2017 SENIOR BOYS 62 ngày 20 giờ
11Mater Spei Chess Festival Junior teams Ladies 2017 62 ngày 20 giờ
12MATER SPEI CHESS FESTIVAL PRIMARY BOYS 62 ngày 21 giờ
13MATER SPEI CHESS FESTIVAL PRIMARY GIRLS 65 ngày 3 giờ
142017 KALAHARI ASSOCIATES GABORONE CHESS CHAMPIONSHIP-OPEN BOTSWANA 78 ngày 23 giờ
152017 KALAHARI ASSOCIATES GABORONE CHESS CHAMPIONSHIP-LADIES SECTION 78 ngày 23 giờ
162017 KALAHARI ASSOCIATES GABORONE CHESS CHAMPIONSHIP-OPEN BOTSWANA 80 ngày
172017 Alex Mpuisang Chess Championships-Open Section Gaborone,Botswana 84 ngày 7 giờ
182017 Alex Mpuisang Chess Championships-Primary Boys Gaborone,Botswsana 84 ngày 7 giờ
192017 FIDE Rated Molepolole Junior Chess Championships-Girls Molepolole,Botswana 93 ngày
20Debswana RBBH CHESS CHAMPIONSHIP U- 7&9 BOYS 107 ngày 2 giờ
21Debswana RBBH Chess Championships 2017 U7&U9 Girls 107 ngày 2 giờ
22Debswana RBBH Chess Championships 2017 U-11 Girls 107 ngày 2 giờ
23Debswana RBBH CHESS CHAMPIONSHIP U 11 BOYS 107 ngày 2 giờ
24Debswana RBHH Chess Championships 2017 U-13 Girls 107 ngày 2 giờ
25Debswana RBBH CHESS CHAMPIONSHIP U-13 BOYS 107 ngày 2 giờ
26Debswana RBBH CHESS CHAMPIONSHIP U-15 BOYS 107 ngày 2 giờ
27REBABONAHA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS UNDER 15 GIRLS UNDER 15 GIRLS 107 ngày 2 giờ
28Debswana RBBH CHESS CHAMPIONSHIP U-17 BOYS 107 ngày 2 giờ
29REBABONAHA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS UNDER 17 GIRLS UNDER 17 GIRLS 107 ngày 2 giờ
30Holiday chess 130 ngày 2 giờ
312017 Metropolitan National Chess Championships Final-Open Gaborone,Botswana 138 ngày
322017 Metropolitan National Chess Championships Final-Ladies Gaborone,Botswana 138 ngày
332017 Metropolitan National Chess Championships 2nd Qualifiers-Open Gaborone,Botswana 183 ngày 23 giờ
342017 Metropolitan National Chess Championships 2nd Qualifiers-Ladies Gaborone,Botswana 184 ngày
352017 Botswana Junior Open Chess Championships-Boys Gaborone,Botswana 190 ngày 11 giờ
362017 Botswana Junior Open Chess Championships-Girls Gaborone,Botswana 190 ngày 11 giờ
372017 Metropolitan National Championships First Qualifiers-Open Gaborone,Botswana 205 ngày 3 giờ
382017 Metropolitan National Championships First Qualifiers-Ladies Gaborone,Botswana 205 ngày 4 giờ
392017 Airfficiency Year Opener Chess Championships-Ladies Gaborone,Botswana 223 ngày 1 giờ
402017 Airfficiency Year Opener Chess Championships-Open Gaborone,Botswana 232 ngày 23 giờ
41DEBSWANA RBBH CHESS CHAMPIONSHIPS U7 GILRS 2016 310 ngày 2 giờ
422016 Debswana RBBH Youth Chess Championships-U15-U17 Girls 310 ngày 3 giờ
432016 Debswana RBBH Youth Chess Championships- U15 Boys 310 ngày 3 giờ
442016 Debswana RBBH Youth Chess Championships- U11 Boys 310 ngày 3 giờ
452016 Debswana RBBH Youth Chess Championships U13 - Boys 310 ngày 3 giờ
462016 Debswana RBBH Youth Chess Championships U9 - Boys 310 ngày 3 giờ
472016 Debswana RBBH Youth Chess Championships U7 - Boyys 310 ngày 3 giờ
482016 Turbo Refrigeration Masters Chess Tournament Gaborone,Botswana 317 ngày 22 giờ
492016 BOTESSA Bracket B Chess Tournament-Open Gaborone,Botswana 338 ngày 4 giờ
502016 BOTESSA Bracket B Chess Tournament-Ladies Gaborne,Botswana 338 ngày 4 giờ
Advertisement