Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1Hart House Reading Week 2018 U1600 16 phút
2Hart House Reading Week 2018 U1900 18 phút
3Hart House Reading Week 2018 U2200 29 phút
4Hart House Reading Week 2018 Crown 38 phút
5Hart House Reading Week 2018 U1000 1 giờ 24 phút
6Hart House Reading Week 2018 U1300 1 giờ 26 phút
72018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U14 1 giờ 54 phút
82018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U12 1 giờ 57 phút
9Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Rapides) 3 giờ 45 phút
10Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Lentes) 3 giờ 45 phút
11Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Hors-concours - Lentes) 5 giờ 24 phút
122018 Ontario Girls U19 Championship Qualifier for the Susan Polgar Foundation Girls Invitational 4 ngày 1 giờ
132018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U10 4 ngày 1 giờ
142018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U08 4 ngày 1 giờ
152018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U18 4 ngày 1 giờ
162018 Elevate My Chess Mississauga CYCC Qualifier - U16 4 ngày 1 giờ
173e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION A 4 ngày 12 giờ
183e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION B 4 ngày 12 giờ
193e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION C 4 ngày 12 giờ
20Greater Toronto Chess League 2018 4 ngày 22 giờ
21ACC Club Ch Reserve 2018 5 ngày 21 giờ
22ACC Club Championship 2018 5 ngày 21 giờ
23Championnat junior féminin du Québec 2018 Qualifier for the Susan Polgar Foundation Girls Invitational 7 ngày 2 giờ
24Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Hors-concours - Rapides) 7 ngày 5 giờ
25Tournoi du Club jeunesse des Laurentides 8 ngày 4 giờ
26Ligue élite du dimanche - S8 - Saison régulière (Blitz) 10 ngày 8 giờ
27Le Grand tour jeunesse du Québec (U-14) 11 ngày 23 giờ
282018 Oakville Winter Open - Open Section 13 ngày 23 giờ
292018 Oakville Winter Open - U2100 14 ngày
302018 Oakville Winter Open - U1800 14 ngày 1 giờ
312018 Oakville Winter Open - U1500 14 ngày 1 giờ
322018 Oakville Winter Open - U1200 14 ngày 1 giờ
332018 Oakville Winter Open - U900 14 ngày 2 giờ
34Le Grand tour jeunesse du Québec (U-8) 14 ngày 4 giờ
35Le Grand tour jeunesse du Québec (U-10) 14 ngày 4 giờ
36Le Grand tour jeunesse du Québec (U-12) 14 ngày 4 giờ
37Le Grand tour jeunesse du Québec (EXTRA) 14 ngày 4 giờ
382018 Ontario Junior Chess Championship U1300 20 ngày 22 giờ
392018 Ontario Junior Chess Championship U1800 20 ngày 22 giờ
40ACC Get Your Skates On Crown 26 ngày 21 giờ
41ACC Get Your Skates On U1800 26 ngày 22 giờ
42ACC Get Your Skates On U1400 26 ngày 22 giờ
43FQE classe «C&D» 28 ngày 4 giờ
44Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-18 32 ngày 8 giờ
45Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-16 32 ngày 9 giờ
46Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-14 32 ngày 9 giờ
47Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-12 32 ngày 9 giờ
48Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-10 32 ngày 9 giờ
49Championnat Jeunesse du Québec 2018 U-8 32 ngày 9 giờ
502018 Winter Snow 34 ngày 14 giờ