Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chile (CHI)

Flag CHI
SốGiảiCập nhật
11er FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ, CULTURAL Y TURISTICO COPA COELEMU - 2017 1 ngày
2TORNEO FIESTAS PATRIAS CLUB CONCEPCION 2 ngày
36° IRT SUB-2200 COPA ALFIL DE IQUIQUE-2017-AMATEUR 3 ngày 3 giờ
46° IRT SUB-2200 COPA ALFIL DE IQUIQUE-2017-ABSOLUTO 3 ngày 3 giờ
5Torneo Club de Ajedrez Fiestas Patrias 2017 4 ngày 3 giờ
63a Categoria 2017 Club La Florida 4 ngày 6 giờ
7347° Mall Florida Center 4 ngày 6 giờ
8Open Septiembre 2017 Club La Florida 4 ngày 6 giờ
9Escolar Septiembre 2017 Club La Florida Sub 14 4 ngày 6 giờ
10Escolar Septiembre 2017 Club La Florida Sub 10 4 ngày 6 giờ
11Torneo MundoAjedrez de Fiestas Patrias TC, 26-09-2017 Colegio Federico Ozanam 4 ngày 22 giờ
12Torneo MundoAjedrez de Fiestas Patrias S14, 16-09-2017 Colegio Federico Ozanam 4 ngày 22 giờ
13Torneo de Fiestas Patrias 5 ngày 3 giờ
14OPEN ACTIVO FIESTAS PATRIAS EN LOS ANGELES 2017 5 ngày 5 giờ
1537° Aniv. Laguna Blanca U8 5 ngày 15 giờ
1637° Aniversario Ilustre Municipalidad Laguna Blanca U 12 5 ngày 15 giờ
1737° Aniv. Laguna Blanca U16 5 ngày 15 giờ
18CLUB DE AJEDREZ CHILE - Torneo Viernes 15 Septiembre 2017 6 ngày 1 giờ
19Torneo de la Empanada 2017 club de ajedrez osorno 6 ngày 2 giờ
20CLUB DE AJEDREZ CHILE - VIII TORNEO INTERCLUBES 2017 7 ngày
21TORNEO ADUPRI 2017 - TERCER RANKING 8 ngày 2 giờ
221er Torneode ajedrez Copa Colegio Altomonte SUB 10 9 ngày
231er Torneode ajedrez Copa Colegio Altomonte SUB 14 9 ngày
241er Torneode ajedrez Copa Colegio Altomonte SUB 18 9 ngày
25CLUB DE AJEDREZ CHILE 2017 - CUARTO CAMPEONATO POR EQUIPOS SUB-1600 9 ngày 2 giờ
26XII Circuito Comunal de Ajedrez Escolar Sub 18, V Etapa 09-09-2017 Departamento Extraescolar Il. Municipalidad de Puerto Montt 11 ngày
27XII Circuito Comunal de Ajedrez Escolar Sub 14, V Etapa 09-09-2017 Departamento Extraescolar Il. Municipalidad de Puerto Montt 11 ngày
28XII Circuito Comunal de Ajedrez Escolar Sub 12, V Etapa 09-09-2017 Departamento Extraescolar Il. Municipalidad de Puerto Montt 11 ngày
29XII Circuito Comunal de Ajedrez Escolar Sub 10, V Etapa 09-09-2017 Departamento Extraescolar Il. Municipalidad de Puerto Montt 11 ngày
30OPEN ESCOLAR DE INVIERNO ESCUELA MEXICO CHILLAN 2017 - SUB 14 11 ngày 4 giờ
31OPEN ESCOLAR DE INVIERNO ESCUELA MEXICO CHILLAN 2017 - SUB 12 11 ngày 4 giờ
32OPEN ESCOLAR DE INVIERNO ESCUELA MEXICO CHILLAN 2017 - SUB 10 11 ngày 4 giờ
33OPEN ESCOLAR DE INVIERNO ESCUELA MEXICO CHILLAN 2017 - SUB 8 11 ngày 4 giờ
34123° Torneo Open Mall Arauco Estacion (inscripcion Gratuita-valido Elo Nacional) 11 ngày 9 giờ
35346° Mall Florida Center 11 ngày 11 giờ
36Torneo por Equipos Club la Florida 2017 11 ngày 11 giờ
374a Categoria y Novicios 2017 Club La Florida 11 ngày 11 giờ
38CLUB DE AJEDREZ CHILE - TORNEO SUPER RAPIDO FIESTAS PATRIAS 2017 OPEN 12 ngày 2 giờ
39I TORNEO OPEN - ESCOLAR CIUDAD DE NACIMIENTO 2017 - OPEN - U18 12 ngày 3 giờ
40I TORNEO OPEN - ESCOLAR CIUDAD DE NACIMIENTO 2017 - SUB 12 12 ngày 3 giờ
41I TORNEO OPEN - ESCOLAR CIUDAD DE NACIMIENTO 2017 - SUB 10 12 ngày 3 giờ
42I TORNEO OPEN - ESCOLAR CIUDAD DE NACIMIENTO 2017 - SUB 8 12 ngày 3 giờ
4385° Torneo De Ajedrez Open Y Sub-1550, Mall Paseo Quilin. 12 ngày 3 giờ
44PRIMER TORNEO SUB-1350 DE ELO, MALL PASEO QUILIN 12 ngày 3 giờ
45PRIMER TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ SUB-12 MALL PASEO QUILIN 12 ngày 3 giờ
46Quinta Fecha Acopach San Viceente sub 14 16 18 12 ngày 4 giờ
47Quinta Fecha Acopach San Viceente sub 12 12 ngày 4 giờ
48Quinta Fecha Acopach San Viceente sub 10 12 ngày 4 giờ
49Quinta Fecha Acopach San Viceente sub 8 12 ngày 4 giờ
50CLUB DE AJEDREZ CHILE - TORNEO SUPER RAPIDO FIESTAS PATRIAS 2017 POR CATEGORIAS 12 ngày 5 giờ
Advertisement