Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
12018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 23th 11 giờ 10 phút
2擂台赛 四年级男子组 2 ngày 9 giờ
32018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 16th 7 ngày 13 giờ
42018 Chess In Shanghai- Weekly blitz@Park Tavern- Nov 09th 8 ngày 9 giờ
52017年珠海市全民健身运动会国际象棋比赛 男子丙组 19 ngày 7 giờ
62017年珠海市全民健身运动会国际象棋比赛 女子丁组 19 ngày 8 giờ
72017年珠海市全民健身运动会国际象棋比赛 男子丁组 19 ngày 8 giờ
8“映美杯”2017年中国国际象棋甲级联赛 第五站(天津站) 20 ngày 7 giờ
92017 Chinese Chess League Division A Round 16-18 20 ngày 7 giờ
10江苏省第四届全国智运会国际象棋青少年选拔集训 男子组 36 ngày 9 giờ
112017年全国国际象棋元老精英赛 37 ngày 11 giờ
12FRIENDLY TOURNAMENT- SUPER FINAL CELEBRATION OCT 12TH 42 ngày 6 giờ
132017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 候补棋协大师组-男 47 ngày 12 giờ
142017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 棋协大师组 47 ngày 12 giờ
152017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 男子候补棋协大师组 47 ngày 13 giờ
162017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 女子一级棋士组 47 ngày 13 giờ
172017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子一级组 47 ngày 13 giờ
182017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子一级组 47 ngày 13 giờ
192017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 棋协大师组 47 ngày 13 giờ
202017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 男子一级棋士组 47 ngày 13 giờ
212017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子候补大师组 47 ngày 13 giờ
222017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 女子候补棋协大师组 47 ngày 13 giờ
232017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子四级组 47 ngày 13 giờ
242017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子二级组 47 ngày 13 giờ
252017年河北省国际象棋棋士赛 九级组 47 ngày 13 giờ
262017年河北省国际象棋棋士赛 五级组 47 ngày 13 giờ
272017年河北省国际象棋棋士赛 十级组 47 ngày 13 giờ
282017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子二级组 47 ngày 13 giờ
292017年河北省国际象棋棋士赛 公开组 47 ngày 13 giờ
302017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子五级组 47 ngày 13 giờ
312017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 女子二级棋士组 47 ngày 13 giờ
322017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子七八级组 47 ngày 13 giờ
332017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子三四级组 47 ngày 13 giờ
342017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子三级组 47 ngày 13 giờ
352017年河北省国际象棋棋士赛 八级组 47 ngày 13 giờ
362017全国国际象棋棋协大师赛(青岛) 男子二级棋士组 47 ngày 13 giờ
372017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子五六级组 47 ngày 14 giờ
382017年河北省国际象棋棋士赛 七级组 47 ngày 14 giờ
392017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子六级组 47 ngày 14 giờ
402017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子七级组 47 ngày 14 giờ
412017年河北省国际象棋棋士赛 六级组 47 ngày 14 giờ
422017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子定级组 47 ngày 14 giờ
432017年河北省国际象棋棋士赛 四级组 47 ngày 14 giờ
442017年河北省国际象棋棋士赛 三级组 47 ngày 14 giờ
452017年河北省国际象棋棋士赛 二级组 47 ngày 14 giờ
462017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子九十级组 47 ngày 14 giờ
472017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 男子八级组 47 ngày 14 giờ
482017年全国国际象棋棋协大师赛(广东江门) 女子九十定级组 47 ngày 14 giờ
492017年河北省国际象棋棋士赛 无级组 47 ngày 14 giờ
50SHANGHAI CHESS CLUB- 2017 SUMMER GRAND PRIX FINAL STANDINGS Top 10 places on each weekly blitz tournament receive 12,10,8,7,6,5,4,3,2,1 pts 49 ngày 8 giờ
Advertisement