Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Colombia (COL)

Flag COL
SốGiảiCập nhật
1III IRT de Ajedrez Universidad Francisco de Paula Santander Sede Ocaña 1 giờ 34 phút
2SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -INFANTIL FEMENINO- 2 giờ 22 phút
3SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -PREJUVENIL MASCULINO- 2 giờ 25 phút
4SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -PREJUVENIL FEMENINO- 2 giờ 25 phút
5SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -JUVENIL FEMENINO- 2 giờ 26 phút
6SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -INFANTIL MASCULINO- 3 giờ 7 phút
7SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -JUVENIL MASCULINO- 4 giờ 50 phút
8SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -JUVENIL MASCULINO- RAPID 4 giờ 57 phút
9SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -JUVENIL MASCULINO- BLITZ 4 giờ 58 phút
10SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -JUVENIL FEMENINO- BLITZ 4 giờ 59 phút
11SUPERATE DEPARTAMENTAL HUILA 2017 -JUVENIL FEMENINO- RAPID 5 giờ 1 phút
12Torneo Sub 8 Abs Ajedrez Tubara 2017 SUB 8 ABS 6 giờ 59 phút
13LUDIKA 20170921 Blitz 9 giờ 50 phút
14LUDIKA 20170919 Activo 9 giờ 50 phút
15LUDIKA 20170914 Blitz 9 giờ 50 phút
16LUDIKA 20170912 Activo 9 giờ 51 phút
17LUDIKA 20170904 Activo 9 giờ 51 phút
18LUDIKA 20170831 Blitz 9 giờ 51 phút
19LUDIKA 20170829 Activo 9 giờ 51 phút
20LUDIKA 20170824 Blitz 9 giờ 52 phút
21LUDIKA 20170822 Activo 9 giờ 52 phút
22LUDIKA 20170817 Blitz 9 giờ 52 phút
23LUDIKA 20170815 Activo 9 giờ 52 phút
24IV Parada Circuito de Ajedrez del Eje Cafetero. Ansermanuevo Valle. Sub 23 1 ngày 3 giờ
25IV Parada Circuito de Ajedrez del Eje Cafetero. Ansermanuevo Valle. Sub 15 1 ngày 3 giờ
26IV Parada Circuito de Ajedrez del Eje Cafetero. Ansermanuevo Valle Sub 12 1 ngày 3 giờ
27IV Parada Circuito de Ajedrez del Eje Cafetero. Ansermanuevo Valle. Sub 9 1 ngày 3 giờ
28IV Parada Circuito de Ajedrez del Eje Cafetero. Ansermanuevo Valle Sub 7 1 ngày 3 giờ
29IRT Rapido Masculino Proceso Preseleccion Narino 1 ngày 4 giờ
30Torneo Sub 16 Abs Ajedrez Tubara 2017 SUB 16 ABS 1 ngày 6 giờ
31Torneo Categoria Abierta Abs Ajedrez Tubara 2017 Categoria Abierta ABS 1 ngày 6 giờ
32Torneo Sub 14 Abs Ajedrez Tubara 2017 SUB 14 ABS 1 ngày 7 giờ
33Torneo Sub 12 Abs Ajedrez Tubara 2017 SUB 12 ABS 1 ngày 7 giờ
34Torneo Sub 10 Abs Ajedrez Tubara 2017 SUB 10 ABS 1 ngày 7 giờ
35IRT Rapido Femenino Proceso Preseleccion Narino 1 ngày 8 giờ
36IRT Blitz Masculino Proceso Preseleccion Narino 1 ngày 23 giờ
37IRT Blitz Femenino Proceso Preseleccion Narino 2 ngày 2 giờ
38Ajedrez Activo Bucaramanga 23 Septiembre 2 ngày 2 giờ
39VIII Torneo intercolegiado colegio Cofrem SUB 16 2 ngày 5 giờ
40VIII Torneo intercolegiado colegio Cofrem SUB 14 2 ngày 5 giờ
41VIII Torneo intercolegiado colegio Cofrem SUB 12 2 ngày 5 giờ
42VIII Torneo intercolegiado colegio Cofrem SUB 10 2 ngày 5 giờ
43VIII Torneo intercolegiado colegio Cofrem SUB 8 2 ngày 5 giờ
44Torneo De Ajedrez Distrital Universitario ASCUN - Femenino Septiembre 2017 2 ngày 23 giờ
45Torneo De Ajedrez Distrital Universitario ASCUN - Categoría B Septiembre 2017 2 ngày 23 giờ
46Torneo De Ajedrez Distrital Universitario ASCUN - Categoría A Septiembre 2017 2 ngày 23 giờ
47Torneo De Ajedrez - Juegos Suramericanos Universitarios 2017 2 ngày 23 giờ
48Juegos Superate Distrital Juvenil Masculino 3 ngày
49Juegos Superate Distrital Juvenil Femenino 3 ngày
50Juegos Superate Distrital Prejuvenil Masculino 3 ngày
Advertisement