Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Final II Grand Prix Blitz 39 ngày 15 giờ
2Zonal Oriental 2017 (M) 63 ngày 1 giờ
3Zonal Central 2017 (M) 63 ngày 1 giờ
4Adelquis Remon 2017 (H) 67 ngày 1 giờ
5Adelquis Remon 2017 (G) 67 ngày 1 giờ
6Adelquis Remon 2017 (F) 67 ngày 1 giờ
7Adelquis Remon 2017 (E) 67 ngày 1 giờ
8Adelquis Remon 2017 (D) 67 ngày 1 giờ
9Adelquis Remon 2017 (C) 67 ngày 1 giờ
10Adelquis Remon 2017 (B) 67 ngày 1 giờ
11Adelquis Remon 2017 (A) 67 ngày 1 giờ
12Adelquis Remon 2017 (H) 75 ngày 17 giờ
13Adelquis Remon 2017 (G) 75 ngày 17 giờ
14Adelquis Remon 2017 (F) 75 ngày 17 giờ
15Adelquis Remon 2017 (E) 75 ngày 17 giờ
16Adelquis Remon 2017 (D) 75 ngày 17 giờ
17Adelquis Remon 2017 (C) 75 ngày 17 giờ
18Adelquis Remon 2017 (B) 75 ngày 17 giờ
19Adelquis Remon 2017 (A) 75 ngày 17 giờ
20Final Provincial de Artemisa 82 ngày 9 giờ
21Final Provincial VCL (Absoluta) 90 ngày 21 giờ
22Final Provincial VCL (Mixta) 90 ngày 21 giờ
23XV Torneo UCI 91 ngày 15 giờ
24XV Torneo UCI 92 ngày 11 giờ
25XV Torneo UCI 93 ngày 15 giờ
26XV Torneo UCI 95 ngày 12 giờ
27XV Torneo UCI 98 ngày 2 giờ
28XV Torneo UCI 99 ngày 11 giờ
29XV Torneo UCI 100 ngày 1 giờ
30II Grand Prix Blitz 2 105 ngày 10 giờ
31Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 110 ngày 14 giờ
32Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 110 ngày 14 giờ
33II Grand Prix Blitz 1 133 ngày 12 giờ
34Nacional Pioneril 2017 186 ngày 19 giờ
35Juegos Escolares Nacionales 2017 186 ngày 19 giờ
3652 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 220 ngày 20 giờ
37Final Grand Prix Blitz 224 ngày 11 giờ
38LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 227 ngày 15 giờ
39LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 227 ngày 15 giờ
4051 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 233 ngày 20 giờ
41IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 236 ngày 12 giờ
42Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 239 ngày 15 giờ
43Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 239 ngày 15 giờ
44Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 239 ngày 15 giờ
45Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 239 ngày 15 giờ
46Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 252 ngày 11 giờ
47Grand Prix UCI Blitz 9 259 ngày 11 giờ
48Marcelo Salado 2017 (E) 264 ngày 21 giờ
49Marcelo Salado 2017 (D) 264 ngày 21 giờ
50Marcelo Salado 2017 (C) 264 ngày 21 giờ