Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Zonal Oriental 2017 (M) 17 phút
2Zonal Central 2017 (M) 17 phút
3Adelquis Remon 2017 (H) 4 ngày
4Adelquis Remon 2017 (G) 4 ngày
5Adelquis Remon 2017 (F) 4 ngày
6Adelquis Remon 2017 (E) 4 ngày
7Adelquis Remon 2017 (D) 4 ngày
8Adelquis Remon 2017 (C) 4 ngày
9Adelquis Remon 2017 (B) 4 ngày
10Adelquis Remon 2017 (A) 4 ngày
11Adelquis Remon 2017 (H) 12 ngày 16 giờ
12Adelquis Remon 2017 (G) 12 ngày 16 giờ
13Adelquis Remon 2017 (F) 12 ngày 16 giờ
14Adelquis Remon 2017 (E) 12 ngày 16 giờ
15Adelquis Remon 2017 (D) 12 ngày 16 giờ
16Adelquis Remon 2017 (C) 12 ngày 16 giờ
17Adelquis Remon 2017 (B) 12 ngày 16 giờ
18Adelquis Remon 2017 (A) 12 ngày 16 giờ
19Final Provincial de Artemisa 19 ngày 8 giờ
20Final Provincial VCL (Absoluta) 27 ngày 20 giờ
21Final Provincial VCL (Mixta) 27 ngày 20 giờ
22XV Torneo UCI 28 ngày 14 giờ
23XV Torneo UCI 29 ngày 10 giờ
24XV Torneo UCI 30 ngày 14 giờ
25XV Torneo UCI 32 ngày 10 giờ
26XV Torneo UCI 35 ngày
27XV Torneo UCI 36 ngày 10 giờ
28XV Torneo UCI 37 ngày
29II Grand Prix Blitz 2 42 ngày 9 giờ
30Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 47 ngày 13 giờ
31Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 47 ngày 13 giờ
32II Grand Prix Blitz 1 70 ngày 11 giờ
33Nacional Pioneril 2017 123 ngày 18 giờ
34Juegos Escolares Nacionales 2017 123 ngày 18 giờ
3552 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 157 ngày 19 giờ
36Final Grand Prix Blitz 161 ngày 10 giờ
37LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 164 ngày 14 giờ
38LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 164 ngày 14 giờ
3951 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 170 ngày 19 giờ
40IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 173 ngày 10 giờ
41Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 176 ngày 14 giờ
42Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 176 ngày 14 giờ
43Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 176 ngày 14 giờ
44Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 176 ngày 14 giờ
45Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 189 ngày 10 giờ
46Grand Prix UCI Blitz 9 196 ngày 10 giờ
47Marcelo Salado 2017 (E) 201 ngày 20 giờ
48Marcelo Salado 2017 (D) 201 ngày 20 giờ
49Marcelo Salado 2017 (C) 201 ngày 20 giờ
50Marcelo Salado 2017 (B) 201 ngày 20 giờ
Advertisement