Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1DM Hurtigskak 2017 Mester 118 ngày 21 giờ
2DM Hurtigskak 2017 Basis 118 ngày 21 giờ
3III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 137 ngày 12 giờ
4Xtracon Chess Open 2017 173 ngày 23 giờ
5Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 177 ngày 6 giờ
6Horsens Sommerlyn 225 ngày 17 giờ
7Copenhagen Chess Challenge 2017 250 ngày 20 giờ
8G7 Gruppe 2 DM 2017 278 ngày 2 giờ
9Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 278 ngày 2 giờ
10G7 Gruppe 3 DM 2017 278 ngày 2 giờ
11G7 Gruppe 1 DM 2017 278 ngày 2 giờ
12 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 278 ngày 2 giờ
13 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 278 ngày 3 giờ
14Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 279 ngày 18 giờ
15Fynsmesterskabet 2017 288 ngày 6 giờ
16Larsen Memorial 2016 455 ngày 23 giờ
17Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 466 ngày 21 giờ
18DM Hurtigskak 2016 481 ngày 21 giờ
19Xtracon Chess Open 2016 538 ngày
20Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 541 ngày 16 giờ
21Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 550 ngày
22Copenhagen Chess Challenge 2016 635 ngày 20 giờ
23Politiken Cup 2015 900 ngày 22 giờ
24Politiken Cup Pair Blitz 2015 903 ngày 22 giờ
25Copenhagen Chess Challenge 2015 992 ngày 20 giờ
26Nordic Championship for Girls 2015 Group C 992 ngày 21 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 992 ngày 21 giờ
28Nordic Championship for Girls 2015 992 ngày 21 giờ
29Politiken Cup 2014 1270 ngày 1 giờ
30Politiken Cup Pair Blitz 2014 1274 ngày 16 giờ
31Copenhagen Chess Challenge 2014 1342 ngày 20 giờ
32Copenhagen GM 2014 1391 ngày 16 giờ
33Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1433 ngày 20 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1433 ngày 21 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1433 ngày 21 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1433 ngày 21 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1433 ngày 21 giờ
38Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1435 ngày 18 giờ
39DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1587 ngày 22 giờ
40DM Hurtigskak 2013 1587 ngày 22 giờ
41Senior hurtigskak DM 2013 1604 ngày 1 giờ
42Politiken Cup 2013 1630 ngày
43Politiken Cup Pair Blitz 2013 1634 ngày 16 giờ
44Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1713 ngày 19 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2013 1726 ngày 20 giờ
46DM SENIORER 2013 1742 ngày
47Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1754 ngày 20 giờ
48Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1754 ngày 20 giờ
49Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1755 ngày
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 2 1755 ngày 1 giờ