Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1DM Hurtigskak 2017 Mester 55 ngày 10 giờ
2DM Hurtigskak 2017 Basis 55 ngày 11 giờ
3III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 74 ngày 2 giờ
4Xtracon Chess Open 2017 110 ngày 13 giờ
5Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 113 ngày 19 giờ
6Horsens Sommerlyn 162 ngày 6 giờ
7Copenhagen Chess Challenge 2017 187 ngày 10 giờ
8G7 Gruppe 2 DM 2017 214 ngày 15 giờ
9Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 214 ngày 15 giờ
10G7 Gruppe 3 DM 2017 214 ngày 15 giờ
11G7 Gruppe 1 DM 2017 214 ngày 16 giờ
12 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 214 ngày 16 giờ
13 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 214 ngày 16 giờ
14Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 216 ngày 8 giờ
15Fynsmesterskabet 2017 224 ngày 20 giờ
16Larsen Memorial 2016 392 ngày 13 giờ
17Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 403 ngày 11 giờ
18DM Hurtigskak 2016 418 ngày 11 giờ
19Xtracon Chess Open 2016 474 ngày 13 giờ
20Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 478 ngày 5 giờ
21Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 486 ngày 13 giờ
22Copenhagen Chess Challenge 2016 572 ngày 9 giờ
23Politiken Cup 2015 837 ngày 12 giờ
24Politiken Cup Pair Blitz 2015 840 ngày 12 giờ
25Copenhagen Chess Challenge 2015 929 ngày 9 giờ
26Nordic Championship for Girls 2015 Group C 929 ngày 10 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 929 ngày 10 giờ
28Nordic Championship for Girls 2015 929 ngày 10 giờ
29Politiken Cup 2014 1206 ngày 15 giờ
30Politiken Cup Pair Blitz 2014 1211 ngày 6 giờ
31Copenhagen Chess Challenge 2014 1279 ngày 10 giờ
32Copenhagen GM 2014 1328 ngày 6 giờ
33Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1370 ngày 10 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1370 ngày 10 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1370 ngày 10 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1370 ngày 10 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1370 ngày 11 giờ
38Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1372 ngày 7 giờ
39DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1524 ngày 11 giờ
40DM Hurtigskak 2013 1524 ngày 11 giờ
41Senior hurtigskak DM 2013 1540 ngày 15 giờ
42Politiken Cup 2013 1566 ngày 13 giờ
43Politiken Cup Pair Blitz 2013 1571 ngày 6 giờ
44Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1650 ngày 8 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2013 1663 ngày 10 giờ
46DM SENIORER 2013 1678 ngày 13 giờ
47Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1691 ngày 10 giờ
48Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1691 ngày 10 giờ
49Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1691 ngày 14 giờ
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 2 1691 ngày 14 giờ
Advertisement