Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1DM Hurtigskak 2017 Mester 1 ngày 15 giờ
2DM Hurtigskak 2017 Basis 1 ngày 15 giờ
3III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 20 ngày 6 giờ
4Xtracon Chess Open 2017 56 ngày 17 giờ
5Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 59 ngày 23 giờ
6Xtracon Chess Open 2017 65 ngày 18 giờ
7Horsens Sommerlyn 108 ngày 10 giờ
8Copenhagen Chess Challenge 2017 133 ngày 14 giờ
9G7 Gruppe 2 DM 2017 160 ngày 19 giờ
10Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 160 ngày 20 giờ
11G7 Gruppe 3 DM 2017 160 ngày 20 giờ
12G7 Gruppe 1 DM 2017 160 ngày 20 giờ
13 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 160 ngày 20 giờ
14 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 160 ngày 20 giờ
15Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 162 ngày 12 giờ
16Fynsmesterskabet 2017 171 ngày
17Larsen Memorial 2016 338 ngày 17 giờ
18Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 349 ngày 15 giờ
19DM Hurtigskak 2016 364 ngày 15 giờ
20Xtracon Chess Open 2016 420 ngày 18 giờ
21Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 424 ngày 10 giờ
22Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 432 ngày 17 giờ
23Copenhagen Chess Challenge 2016 518 ngày 14 giờ
24Politiken Cup 2015 783 ngày 16 giờ
25Politiken Cup Pair Blitz 2015 786 ngày 16 giờ
26Copenhagen Chess Challenge 2015 875 ngày 14 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 Group C 875 ngày 14 giờ
28Nordic Championship for Girls 2015 875 ngày 14 giờ
29Nordic Championship for Girls 2015 875 ngày 14 giờ
30Politiken Cup 2014 1152 ngày 19 giờ
31Politiken Cup Pair Blitz 2014 1157 ngày 10 giờ
32Copenhagen Chess Challenge 2014 1225 ngày 14 giờ
33Copenhagen GM 2014 1274 ngày 10 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1316 ngày 14 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1316 ngày 14 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1316 ngày 14 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1316 ngày 15 giờ
38Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1316 ngày 15 giờ
39Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1318 ngày 11 giờ
40DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1470 ngày 15 giờ
41DM Hurtigskak 2013 1470 ngày 15 giờ
42Senior hurtigskak DM 2013 1486 ngày 19 giờ
43Politiken Cup 2013 1512 ngày 18 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2013 1517 ngày 10 giờ
45Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1596 ngày 12 giờ
46Copenhagen Chess Challenge 2013 1609 ngày 14 giờ
47DM SENIORER 2013 1624 ngày 17 giờ
48Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1637 ngày 14 giờ
49Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1637 ngày 14 giờ
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1637 ngày 18 giờ
Advertisement