Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Dominican Republic (DOM)

Flag DOM
SốGiảiCập nhật
1Torneo Sub-2150 11 phút
2Copa Ing Manuel Estrella 5 giờ 5 phút
3Gran Torneo Cerrado Santiago 2017 5 giờ 49 phút
4Torneo Master vs Juventud 5 giờ 53 phút
5Torneo Round Robbin Pre-Provincial Cotui 2017 2 ngày 1 giờ
6Torneo Provincial San Juan 2017 2 ngày 8 giờ
7Intramuro Distrito Vs. Provincia Santo Domingo 2 ngày 8 giờ
8Torneo Copa Renacimiento 3 ngày 22 giờ
9!!! Torneo cerrado De Invivienda 2017 4 ngày
10Torneo Round Robbin Entrenamiento Femenino 4 ngày 6 giờ
11Torneo Cerrado Moca 2017 4 ngày 11 giờ
12Torneo Higueyano Doctor Miqueas Martinez 4 ngày 12 giờ
13Torneo Nacional Infantil Sub-18 Masculino 5 ngày 6 giờ
14Torneo Nacional Infantil Sub-16 Masculino 5 ngày 7 giờ
15Torneo Nacional Infantil Sub-14 Masculino 5 ngày 7 giờ
16Torneo Cerrado Club De Ajedrez Los 4 Alfiles Retorno 2017 5 ngày 8 giờ
17Torneo Nacional Infantil SUB- 18 femenino 2017 5 ngày 9 giờ
18Torneo Nacional Infantil SUB- 16 femenino 2017 5 ngày 9 giờ
19Torneo Nacional Infantil SUB- 14 femenino 2017 5 ngày 9 giờ
20Pre-Provincial San Pedro 2017 6 ngày 21 giờ
21Torneo Barahana Otoño 2017 11 ngày 7 giờ
22Torneo Nacional De Ajedrez Universitario Masculino Por Equipo 2017 16 ngày 21 giờ
23Torneo 4ta Version Liga Por Equipos San Pedro De Macoris 2017 16 ngày 21 giờ
24Torneo Verano de Ajedrez por Equipo 2017 Barahona 16 ngày 21 giờ
25Torneo Provincial De Puerto Plata 2017 16 ngày 21 giờ
26Torneo Cerrado Octubre 2017 18 ngày
27Torneo Abierto De Ajedrez Modesto Guzman 19 ngày 6 giờ
28Tercer Torneo Municipal de Ajedrez Alcarizo 2017 Categoria 10-11 22 ngày 4 giờ
29Tercer Torneo Municipal de Ajedrez Alcarizo 2017 Categoria 8-9 22 ngày 4 giờ
30Tercer Torneo Municiapal de Ajedrez Alcarizo 2017 Categoria 14-15 22 ngày 4 giờ
31Tercer Torneo Municipal de Ajedrez Alcarizo 2017 Categoria 12-13 22 ngày 4 giờ
32Tercer Torneo Municiapal de Ajedrez Alcarizo 2017 Categoria Superior 22 ngày 4 giờ
33PUCMM DEP 109-001 25 ngày
34Torneo Nacional Juvenil Masculino 2017 27 ngày 2 giờ
35CENTRO ESPANOL SUB 12 29 ngày 6 giờ
36Eliminatoria Juegos Nacionales Escolares Regional 07 Duarte Masc. 30 ngày 6 giờ
37Eliminatoria Juegos Nacionales Escolares Regional 07 Duarte Fem. 30 ngày 6 giờ
38Torneo Copa Babeque 40 Aniversario 2017 ( Ajedrez ) Over 14 30 ngày 13 giờ
39Juegos Deportivos Inter-academicos 2017 ( Ajedrez ) 30 ngày 23 giờ
40Torneo AAS Clase A 30 ngày 23 giờ
41Torneo Copa 40 Aniversario Babeque 2017 ¨ Ajedrez ¨¨ ( Masc. Sub-14 31 ngày 1 giờ
42Torneo Copa Babeque 40 Aniversrio 2017 ( Ajedrez ) Sub-14 Fem 31 ngày 2 giờ
43Torneo Nacional Juvenil Femenino 2017 32 ngày 3 giờ
44Desempates 34 ngày 4 giờ
45TORNEO LAZAMIENTO CLUB ALMAH 34 ngày 16 giờ
46Torneo Nacional De Ajedrez Universitario Femenino Por Equipos 2017 38 ngày 8 giờ
47Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Pibe. Femenino 39 ngày 6 giờ
48Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Mini Masculino 39 ngày 6 giờ
49Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Pibe. Masculino 39 ngày 6 giờ
50Torneo Intercolegial de Ajedrez 2017-2018 Mini Femenino 39 ngày 6 giờ
Advertisement