Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Dominican Republic (DOM)

Flag DOM
SốGiảiCập nhật
1V Torneo Blitz Por Equipos 2017 9 giờ 4 phút
2Torneo Ajedrez Por Equipos MERCASID 2017 3 ngày 3 giờ
3Torneo Provincial San Juan 2017 7 ngày 22 giờ
4Liga de Ajedrez PUCMM 22 ngày 6 giờ
5Torneo Nacional Por Equipos 2017 24 ngày 4 giờ
6Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo 30 ngày 13 giờ
7Campeonato Nacional Masculino 2013 34 ngày 15 giờ
8Torneo Provincial De Puerto Plata 2017 37 ngày 7 giờ
9Blitz Apertura Local AAS 43 ngày 21 giờ
10Torneo Metropolitano De Ajedrez Por Equipos,Santo Domingo Este,2017 44 ngày 5 giờ
11Torneo Provincial De Puerto Plata 2017. 45 ngày 22 giờ
12Fundacion Union Medica 46 ngày 23 giờ
13XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL HAINA 2017 TORNEO POR EQUIPO Femenino 52 ngày 6 giờ
14XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL HAINA 2017 TORNEO POR EQUIPO MASCULINO 52 ngày 6 giờ
15Torneo Cerrado Clasico Altagraciano 2017 55 ngày 7 giờ
16Torneo 4ta Version Liga Por Equipos San Pedro De Macoris 2017 57 ngày 3 giờ
17Torneo Verano de Ajedrez por Equipo 2017 Barahona 58 ngày 7 giờ
18Torneo Cerrado Juan Sanchez Ramirez Julio 2017 58 ngày 10 giờ
19Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 12 Femenino 2017 59 ngày 4 giờ
20Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-12 Masculino 59 ngày 5 giờ
21Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-10 Masculino 59 ngày 5 giờ
22Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 8 Femenino 2017 59 ngày 5 giờ
23Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-8 Maculino 59 ngày 5 giờ
24Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 10 Femenino 2017 59 ngày 5 giờ
25Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 12 Masculino 2017 59 ngày 10 giờ
26Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 10 Masculino 2017 59 ngày 10 giờ
27Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 8 Masculino 2017 59 ngày 10 giờ
28Torneo Rapido Bonao 2017 clase b 64 ngày 21 giờ
29Torneo Rapido Bonao 2017 clase A 64 ngày 21 giờ
30Torneo Abierto Espaillat Dilone Ovalle 69 ngày 8 giờ
31Torneo 42 Aniversario De La Provincia Duarte 85 ngày 11 giờ
32Torneo Clasificatorio 42 Aniversario SFM 2017 87 ngày 5 giờ
33Torneo Mes Del Maestro 89 ngày 4 giờ
34Torneo Ozama D 93 ngày 12 giờ
35Torneo Club Ozama XII Aniversario ( Categoria C ) 93 ngày 12 giờ
36Torneo Club Ozama XII Aniversrio ( Categoria B ) 93 ngày 12 giờ
37Torneo Club Ozama XII Aniversario ( Categoria A ) 93 ngày 12 giờ
38Torneo Sub-2000 Junio 2017 99 ngày 4 giờ
39Torneo Primavera Barahona 2017 99 ngày 6 giờ
40Torneo Abierto San Pedro Mayo 2017 106 ngày 8 giờ
41Copa Independencia 2017 111 ngày 11 giờ
42Nacional Femenino 2017 111 ngày 11 giờ
43Torneo Provincial De Santiago 2017 111 ngày 11 giờ
44Torneo Metropolitano Por Equipos Absoluto 2017 111 ngày 11 giờ
45Torneo Preprovincial de Bani 2016 111 ngày 11 giờ
46Torneo Semana Santa San Juan 2017 112 ngày 3 giờ
47Torneo Provincial de Bani 2017 112 ngày 12 giờ
48Torneo Blitz Invivienda ¨¨ Madre 2017 ¨¨ 114 ngày 8 giờ
49Campeonato Salesiano De Ajedrez 2017 Sub-18 Masculino 115 ngày 9 giờ
50Campeonato Salesiano De Ajedrez 2017 Sub-18 Femenino 115 ngày 9 giờ
Advertisement