Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Egypt (EGY)

Flag EGY
SốGiảiCập nhật
1 6th Engineers Chess Open 13 giờ 32 phút
2Egyptian-League2017-2018 1 ngày 14 giờ
3cca 1 ngày 15 giờ
44th Int. Maadi Chess Academy (Rapid) 2 ngày 13 giờ
5Cairo Chess Academy Blitz 2 7 ngày 15 giờ
63rd Int. Maadi Chess Academy (Rapid) 9 ngày 13 giờ
72nd Int. Maadi Chess Academy (Rapid) 16 ngày 12 giờ
8Golden Cleopatra 25 ngày 21 giờ
91st Int. Maadi Chess Academy (Rapid) 33 ngày 16 giờ
102017 African Youth Chess Championships Open U18 37 ngày 16 giờ
112017 African Youth Chess Championships Girls U16 37 ngày 23 giờ
122017 African Youth Chess Championships Open U16 38 ngày
132017 African Youh Chess Championships Girls U18 38 ngày
142017 African Youth Chess Championships Open U14 38 ngày
152017 African Youth Chess Championships Girls U14 38 ngày
162017 African Youth Chess Championships Open U12 38 ngày
172017 African Youth Chess Championships Girls U12 38 ngày 1 giờ
182017 African Youth Chess Championships Open U8 38 ngày 1 giờ
192017 African Youth Chess Championships Open U10 38 ngày 1 giờ
202017 African Youth Chess Championships Girls U10 38 ngày 1 giờ
212017 African Youth Chess Championships Girls U8 38 ngày 1 giờ
22African Youth 2017 Total All categories in one section only for remarks 41 ngày 16 giờ
239th Engineers Blitz 58 ngày 17 giờ
24Mr Alaa Hassanein Rabid 59 ngày 12 giờ
253rd. Damanhour Chess Open 62 ngày 14 giờ
266th Engineers Rapid 76 ngày 12 giờ
27Hossam Mohamed Aly Rapid Chess Tournament 116 ngày 16 giờ
28ElRebat & Yacht Port Said 117 ngày 21 giờ
29أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر - بنات 120 ngày
30أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر - بنين 120 ngày
318th. Engineers Blitz 123 ngày 12 giờ
329th Gharbia Rapid 133 ngày 12 giờ
33Elfostat Blitz 135 ngày 15 giờ
34Cairo Chess Academy ( Mostakbal Watan ) 140 ngày 12 giờ
35First Sharkia Blitz 145 ngày 16 giờ
367th Sharkia Open 145 ngày 20 giờ
377th Sharkia Rapid 148 ngày 17 giờ
38Cairo Chess Academy Rapid 154 ngày 17 giờ
3922nd. Alexandria Open 2017 158 ngày 19 giờ
40IM Issam Ali Blitz 161 ngày 10 giờ
41African Chess Clubs Championship 2017 168 ngày 2 giờ
422nd Cairo Chess Aca. Rapid 170 ngày 20 giờ
43 4th Engineers Chess Open 177 ngày 14 giờ
44Egyptian League 2016-2017 Final A 177 ngày 15 giờ
45Cairo Chess Ac. Rapid 185 ngày 13 giờ
46Egyptian Chess Open 2017 187 ngày 15 giờ
475th Sharkia Rapid 198 ngày 3 giờ
48First 6th of October Blitz 198 ngày 4 giờ
497th. Engineer Blitz 206 ngày 5 giờ
506th. Engineer Blitz 208 ngày 5 giờ