Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Revision de Rating 2018 1 ngày 6 giờ
2IV TORNEO BLITZ POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS 8 ngày 3 giờ
3Campeonato Panamericano Escolar U7 Absoluto El Salvador 2017 26 ngày 9 giờ
4Blitz Panamericano El Salvador 2017 35 ngày 4 giờ
5Campeonato Panamericano Escolar U11 Absoluto El Salvador 2017 36 ngày 6 giờ
6Campeonato Panamericano Escolar U17 Absoluto El Salvador 2017 36 ngày 6 giờ
7Campeonato Panamericano Escolar U15 Absoluto El Salvador 2017 36 ngày 6 giờ
8Campeonato Panamericano Escolar U13 Femenino El Salvador 2017 36 ngày 6 giờ
9Campeonato Panamericano Escolar U13 Absoluto El Salvador 2017 36 ngày 6 giờ
10Campeonato Panamericano Escolar U9 Absoluto El Salvador 2017 36 ngày 7 giờ
11Final Circuito Blitz 2017 57 ngày 8 giờ
12Campeonato Nacional Senior 45 58 ngày 1 giờ
13Campeonato Infanto Juvenil Sub 16 58 ngày 1 giờ
14Campeonato Infanto Juvenil Sub 14 58 ngày 1 giờ
15Campeonato Infanto Juvenil Sub 12 58 ngày 1 giờ
16Campeonato Infanto Juvenil Sub 10 58 ngày 1 giờ
17Campeonato Infanto Juvenil Sub 10 femenino 58 ngày 1 giờ
18Campeonato Infanto Juvenil Sub 20 59 ngày 2 giờ
19Desempate Plaza al Mundial del Zonal Femenino Zona 2.3 61 ngày 1 giờ
20Zonal Femenino Zona 2.3 El Salvador 2017 Dedicado a Diputada Patty Valdivieso 61 ngày 4 giờ
21II Campeonato Abierto de Ajedrez 2017. 76 ngày 11 giờ
22Campeonato Panamericano U20 Absoluto El Salvador 2017 77 ngày 5 giờ
23Campeonato Panamericano U20 Femenino El Salvador 2017 77 ngày 6 giờ
24Catorceavo Circuito Blitz 2017 119 ngày 22 giờ
25Treceavo Circuito Blitz 2017 120 ngày 8 giờ
26Torneo Activo 2017 121 ngày 2 giờ
27Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Convencional 135 ngày
28Doceavo Circuito Blitz 2017 155 ngày 6 giờ
29Onceavo Circuito Blitz 2017 155 ngày 8 giờ
30Decimo Circuito Blitz 2017 156 ngày
31Noveno Torneo Circuito Blitz 2017 156 ngày
32Octavo Torneo Circuito Blitz 2017 156 ngày
33Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Blitz 161 ngày 22 giờ
34Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Activo 177 ngày 20 giờ
35Tercer Lugar - Todas las categorias 188 ngày 5 giờ
36Finales de Primera, Segunda y Tercera 188 ngày 6 giờ
37Final de Superior 188 ngày 7 giờ
38Cuartos de Final Tercera 188 ngày 7 giờ
39Semi Finales de Tercera 188 ngày 8 giờ
40Semi Finales de Segunda 188 ngày 8 giờ
41Semi Finales de Primera 188 ngày 8 giờ
42Finales de Primera, Segunda y Tercera 191 ngày 1 giờ
43Torneo Cerrado Femenino 2017 192 ngày 2 giờ
44Tercer Lugar - Todas las categorias 193 ngày 10 giờ
45Septimo Torneo Circuito Blitz 2017 195 ngày 2 giờ
46Torneo Cerrado Masculino 2017 197 ngày 4 giờ
47Cuartos de Final Segunda 232 ngày 7 giờ
48Cuartos de Final Primera 232 ngày 9 giờ
49Torneo Zonal Absoluto Zona 2.3 El Salvador 2017 235 ngày 23 giờ
50Juegos Estudiantiles Nacionales U15 - 17 Masculino 2017 241 ngày 5 giờ