Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1HIPS Chess Club Nov 2017 1st 10 ngày 5 giờ
2HIPS October 2nd 11 ngày 9 giờ
3LOGICNI - SPS NOV 7TH 11 ngày 9 giờ
4FIDE ARENA TOURNAMENT 22 ngày 23 giờ
5FIDE ARENA TOURNAMENT 30 ngày 21 giờ
6HIPS October 31 ngày 6 giờ
7Constitution Day Rapid 182 ngày
8Timor Leste Rating Tournament 734 ngày 14 giờ
9Timor Leste Blitz 734 ngày 14 giờ
10Makkah Open INT. Chess Championship 2011 31 JAN to 5 FEB 2011 2477 ngày 10 giờ
11FIDE Grand-Prix 09-24 May 2010, Astrakhan 2735 ngày 9 giờ
12Weekly-Tournament-AL-Ain-chess - club 3318 ngày 7 giờ
13Al Ain Chess Club Weekend Tournament 15 Dec 2007 3626 ngày 8 giờ
14Asian Youth Championship Girls -10 3734 ngày 2 giờ
15Asian Youth Championships Girls-8 3734 ngày 2 giờ
16Asian Youth Championship Boys-12 3734 ngày 2 giờ
17Asian Youth Championship Boys-10 3734 ngày 2 giờ
18Asian Youth Chess Championship Boys-8 3734 ngày 2 giờ
Advertisement