Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1HIPS Chess Club Nov 2017 1st 71 ngày 1 giờ
2HIPS October 2nd 72 ngày 6 giờ
3LOGICNI - SPS NOV 7TH 72 ngày 6 giờ
4FIDE ARENA TOURNAMENT 83 ngày 20 giờ
5FIDE ARENA TOURNAMENT 91 ngày 18 giờ
6HIPS October 92 ngày 2 giờ
7Constitution Day Rapid 242 ngày 21 giờ
8Timor Leste Rating Tournament 795 ngày 11 giờ
9Timor Leste Blitz 795 ngày 11 giờ
10Makkah Open INT. Chess Championship 2011 31 JAN to 5 FEB 2011 2538 ngày 7 giờ
11FIDE Grand-Prix 09-24 May 2010, Astrakhan 2796 ngày 5 giờ
12Weekly-Tournament-AL-Ain-chess - club 3379 ngày 3 giờ
13Al Ain Chess Club Weekend Tournament 15 Dec 2007 3687 ngày 5 giờ
14Asian Youth Championship Girls -10 3794 ngày 23 giờ
15Asian Youth Championships Girls-8 3794 ngày 23 giờ
16Asian Youth Championship Boys-12 3794 ngày 23 giờ
17Asian Youth Championship Boys-10 3794 ngày 23 giờ
18Asian Youth Chess Championship Boys-8 3794 ngày 23 giờ