Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1XII Poti International Chess Festival Open A 7 ngày 21 giờ
2საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 14-16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 25 ngày 9 giờ
3საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 25 ngày 9 giờ
4საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 10 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 25 ngày 10 giờ
5საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 25 ngày 11 giờ
6International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U14 31 ngày 10 giờ
7International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U10 31 ngày 10 giờ
8International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U08 31 ngày 10 giờ
9International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U12 31 ngày 11 giờ
10''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - ქალთა და მამაკაცთა შორის 40 ngày 6 giờ
11''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 40 ngày 6 giờ
12''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 40 ngày 6 giờ
13''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 40 ngày 7 giờ
14''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 40 ngày 7 giờ
15Irakli Lolua Memorial 2017 Blitz Maraton (30 score) 40 ngày 23 giờ
16Irakli Lolua Memorial 2017 Rapid 41 ngày 23 giờ
17საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 46 ngày 10 giờ
18საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 46 ngày 10 giờ
19საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 12 წლამდე გოგონათა შორის 46 ngày 11 giờ
20საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 46 ngày 11 giờ
21საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 46 ngày 11 giờ
22European Individual Chess Championship 2018 47 ngày 3 giờ
23International Festival "Batumi-2017" U14 55 ngày 10 giờ
24International Festival "Batumi-2017" U12 55 ngày 10 giờ
25International Festival "Batumi-2017" U10 55 ngày 10 giờ
26International Festival "Batumi-2017" U08 55 ngày 11 giờ
27GEO Women Grand Prix (Blitz-2) 2017 57 ngày 5 giờ
28GEO Women Grand Prix (Rapid-2) 2017 58 ngày 4 giờ
29XII Poti International Chess Festival Open C 60 ngày 23 giờ
30XII Poti International Chess Festival Open B 61 ngày 8 giờ
31XII Poti International Chess Festival Open D 61 ngày 8 giờ
32XII Poti International Chess Festival U10 Boys 61 ngày 8 giờ
33XII Poti International Chess Festival U10 Girls 61 ngày 8 giờ
34XII Poti International Chess Festival U08 Girls 61 ngày 8 giờ
35XII Poti International Chess Festival U08 Boys 61 ngày 8 giờ
36XII Poti International Chess Festival Blitz 2 64 ngày 2 giờ
373rd Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U10-B 66 ngày 6 giờ
38XII Poti International Chess Festival Blitz 67 ngày 3 giờ
39XII Poti International Chess Festival Open B 68 ngày 7 giờ
40XII Poti International Chess Festival Open C 68 ngày 7 giờ
41XII Poti International Chess Festival Open D 68 ngày 7 giờ
42XII Poti International Chess Festival U10 Boys 68 ngày 7 giờ
43XII Poti International Chess Festival U08 Boys 68 ngày 7 giờ
44XII Poti International Chess Festival U08 Girls 68 ngày 7 giờ
45XII Poti International Chess Festival U10 Girls 68 ngày 7 giờ
463rd Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U12G 69 ngày 4 giờ
473rd Int.Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U12-B 69 ngày 4 giờ
483rd Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U10-G 69 ngày 4 giờ
493rd Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" Open BLITZ 69 ngày 5 giờ
50XII Poti International Chess Festival 70 ngày 23 giờ
Advertisement