Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1GEO Women 75th Ch 12 giờ 8 phút
2იმერეთის ჩემპიონატი 12 წლამდე გოგონათა შორის 12 giờ 55 phút
3იმერეთის ჩემპიონატი 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 13 giờ 6 phút
4Zugdidi U-20 ch (I League) 13 giờ 18 phút
5Zugdidi U-14G ch (I League) 13 giờ 18 phút
6Zugdidi U-12B ch (I League) 13 giờ 18 phút
7Zugdidi U-8B ch (I League) 13 giờ 18 phút
8Zugdidi U-8G ch (I League) 13 giờ 19 phút
9Tbilisi U16 Ch Open 14 giờ 22 phút
10ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წ. ჭაბუკები 14 giờ 33 phút
11ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 12 წლ. გოგოები და ჭაბუკები 14 giờ 37 phút
12ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წ. გოგონები 14 giờ 40 phút
13იმერეთის ჩემპიონატი 8 წლამდე გოგონათა შორის 16 giờ 1 phút
14იმერეთის ჩემპიონატი 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 16 giờ 5 phút
155 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 16 giờ 37 phút
164 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 16 giờ 38 phút
172-3 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 16 giờ 38 phút
18იმერეთის ჩემპიონატი 16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 1 ngày 11 giờ
19აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 12 წლამდე გოგონათა შორის 1 ngày 14 giờ
20აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 1 ngày 15 giờ
21European Individual Chess Championship 2018 3 ngày 12 giờ
22აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 16 წლამდე ჭაბუკთა შორის 3 ngày 12 giờ
23ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 12 წლ. გოგოები და ჭაბუკები 3 ngày 14 giờ
24აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 3 ngày 16 giờ
25აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 7 წლამდე ჭაბუკთა შორის 3 ngày 16 giờ
26Open Rustavi Sunday (Blitz-68) 4 ngày 10 giờ
27აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 16 წლამდე გოგონათა შორის 5 ngày 9 giờ
28Blitz Open 6 ngày 15 giờ
29European - ACP Women Rapid Championship 2018 6 ngày 20 giờ
30European - ACP Women Blitz Championship 2018 6 ngày 20 giờ
31აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8 წლამდე გოგონათა შორის 7 ngày 15 giờ
32აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 7 წლამდე გოგონათა შორის 7 ngày 15 giờ
33Geo Sch Ch U11 Boys 10 ngày 15 giờ
34Geo Sch Ch U13 Open 10 ngày 16 giờ
35Geo Sch Ch U11 Girls 10 ngày 16 giờ
36Geo Sch Ch U9 Boys 10 ngày 17 giờ
37Geo Sch Ch U9 Girls 10 ngày 17 giờ
38Geo Sch Ch U7 Open 10 ngày 17 giờ
39აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 14 წლამდე ჭაბუკთა შორის 15 ngày 15 giờ
40აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 15 ngày 15 giờ
41აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 18 წლამდე ჭაბუკთა შორის 15 ngày 16 giờ
42აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 14 წლამდე გოგონათა შორის 15 ngày 16 giờ
43აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10 წლამდე გოგონათა შორის 15 ngày 16 giờ
44აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 18 წლამდე გოგონათა შორის 18 ngày 14 giờ
45GEO G-20 Ch 2018 19 ngày 16 giờ
46GEO B-20 Ch 2018 19 ngày 16 giờ
47საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV კატეგორიაზე 20 ngày 15 giờ
48საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე 20 ngày 15 giờ
49Qual Tournament for II , I , o/k cat-1 20 ngày 16 giờ
502-3 თანრიგი (2-3 თებერვალი) 21 ngày 8 giờ