Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Segunda Fuerza 1 ngày 18 giờ
2III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Tercera Fuerza 1 ngày 18 giờ
3III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 13 1 ngày 18 giờ
4III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 19 1 ngày 19 giờ
5III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 16 1 ngày 19 giờ
6IRT TORNEO VALLADOLID 2017 PRIMERA FUERZA 1 ngày 19 giờ
7III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 10 1 ngày 20 giờ
8III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 7 1 ngày 20 giờ
9TORNEO R&R Trading Company Club CAISSA Guatemala 5 ngày
10XIX BLITZ ADAG 2017 6 ngày 14 giờ
11Chess Club Guatemala || BLITZ IX 6 ngày 20 giờ
12TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA LIBRE 7 ngày 11 giờ
13TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 16 7 ngày 11 giờ
14TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 14 7 ngày 11 giờ
15TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 14 7 ngày 11 giờ
16Chess Club Guatemala || BLITZ VIII 13 ngày 3 giờ
17XVII BLITZ FENAG 2017 13 ngày 14 giờ
18TORNEO DE SEGUNDA CATEGORIA 2017 15 ngày 18 giờ
19XXXIV BLITZ ADASM 2017 17 ngày 15 giờ
20Chess Club Guatemala || BLITZ VII 19 ngày 14 giờ
21XVIII BLITZ ADAG 2017 20 ngày 14 giờ
22XVI BLITZ FENAG 2017 27 ngày 14 giờ
23Chess Club Guatemala || BLITZ VI 27 ngày 21 giờ
24II TORNEO DE TERCERA CATEGORIA 2017 29 ngày 19 giờ
25Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 10 30 ngày 10 giờ
26Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Libre 30 ngày 12 giờ
27Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 17 30 ngày 12 giờ
28Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 14 30 ngày 12 giờ
29Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 12 30 ngày 12 giờ
30XVII BLITZ ADAG 2017 34 ngày 14 giờ
31Chess Club Guatemala || BLITZ V 34 ngày 21 giờ
32IRT - III TORNEO ABIERTO FIDE 2017 GRUPO B 36 ngày 20 giờ
33IRT - III TORNEO ABIERTO FIDE 2017 GRUPO A 36 ngày 20 giờ
34Chess Club Guatemala || BLITZ IV 41 ngày 21 giờ
35IRT JOACHIM DORNER IN MEMORIAM 47 ngày 11 giờ
36XVI BLITZ ADAG 2017 48 ngày 13 giờ
37Chess Club Guatemala || BLITZ III 48 ngày 21 giờ
38Torneo de Feria de Cantel Categoria Sub12 y Sub14 51 ngày 10 giờ
39AJEDREZ CANTEL 2017 SUB DIEZ S10 51 ngày 10 giờ
40AJEDREZ CANTEL 2017 SUB 17 Y LIBRE 51 ngày 10 giờ
41XV BLITZ FENAG 2017 55 ngày 13 giờ
42Chess Club Guatemala || BLITZ II 55 ngày 20 giờ
43JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECISEIS U16 FEMENINO 57 ngày 21 giờ
44JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECIOCHO U18 FEMENINO 57 ngày 22 giờ
45JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECIOCHO U18 MASCULINO 57 ngày 22 giờ
46JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECISEIS U16 MASCULINO 57 ngày 22 giờ
47CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB DIEZ U10 FEMENINO 57 ngày 22 giờ
48CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB DIEZ U10 MASCULINO 57 ngày 22 giờ
49CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB CATORCE U14 FEMENINO 57 ngày 22 giờ
50CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB CATORCE U14 MASCULINO 57 ngày 22 giờ
Advertisement