Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1I BLITZ FENAG 2018 9 giờ 33 phút
2I BLITZ ADAG 2018 7 ngày 8 giờ
3IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2017 - 2018 13 ngày 12 giờ
4IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2017 - 2018 13 ngày 12 giờ
5Chess Club Guatemala || Blitz XVII 14 ngày 14 giờ
6CAMPEONATO POR EQUIPOS FENAG 2017 37 ngày 15 giờ
7FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2017 40 ngày 8 giờ
8IV TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2017 - III 41 ngày 6 giờ
9XXV BLITZ ADAG 2017 42 ngày 8 giờ
10Chess Club Guatemala || BLITZ XVI 42 ngày 16 giờ
11COPA CAISSA 2017 Club CAISSA Guatemala 55 ngày 5 giờ
12XXIV BLITZ ADAG 2017 56 ngày 8 giờ
13Chess Club Guatemala || BLITZ XV 56 ngày 16 giờ
14KENICHE HAMANNE 2017 LIBRE 57 ngày 12 giờ
15KENICHE HAMANNE 2017 SUB 17 57 ngày 12 giờ
16KENICHE HAMANNE 2017 SUB 12 57 ngày 12 giờ
17XXII BLITZ FENAG 2017 63 ngày 8 giờ
181er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 14 65 ngày 14 giờ
191er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 16 65 ngày 14 giờ
201er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA LIBRE ADAG 65 ngày 15 giờ
211er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 12 ADAG 65 ngày 15 giờ
221er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 8 ADAG 65 ngày 16 giờ
231er. Torneo de Ajedrez Chess Legens CATEGORIA Sub 10 ADAG 65 ngày 16 giờ
24XXIII BLITZ ADAG 2017 70 ngày 8 giờ
25XXI BLITZ FENAG 2017 77 ngày 8 giờ
26Chess Club Guatemala || BLITZ XIV 77 ngày 16 giờ
27XXII BLITZ ADAG 2017 84 ngày 8 giờ
28CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO CINCO 86 ngày 15 giờ
29CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO CUATRO 86 ngày 15 giờ
30CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO TRES 86 ngày 15 giờ
31CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO DOS 86 ngày 15 giờ
32CAMPEONATO SEMIFINAL 2017 GRUPO UNO 86 ngày 15 giờ
33CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO CINCO 86 ngày 18 giờ
34CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO CUATRO 86 ngày 18 giờ
35CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO TRES 86 ngày 18 giờ
36CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO DOS 86 ngày 18 giờ
37CAMPEONATO SEMIFINAL FEMENINO 2017 GRUPO UNO 86 ngày 18 giờ
38XX BLITZ FENAG 2017 91 ngày 7 giờ
39Chess Club Guatemala || BLITZ XIII 96 ngày 15 giờ
40XXI BLITZ ADAG 2017 98 ngày 8 giờ
41XIX BLITZ FENAG 2017 105 ngày 7 giờ
42Chess Club Guatemala || BLITZ XII 105 ngày 15 giờ
43TORNEO R&R Trading Company Club CAISSA Guatemala 111 ngày 4 giờ
44XX BLITZ ADAG 2017 112 ngày 7 giờ
45Chess Club Guatemala || BLITZ XI 112 ngày 15 giờ
46TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA 2017 114 ngày 12 giờ
47CAMPEONATO CLASIFICATORIO FEMENINO DEPARTAMENTAL 2017 114 ngày 13 giờ
48XVIII BLITZ FENAG 2017 119 ngày 7 giờ
49Chess Club Guatemala || BLITZ X 119 ngày 15 giờ
50III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Segunda Fuerza 121 ngày 12 giờ