Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (HON)

Flag HON
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO NACIONAL ROUND ROBIN B 2 giờ 8 phút
2CAMPEONATO NACIONAL ROUND ROBIN A 2 giờ 18 phút
3Torneo inicio de año 2018 Club Jurasico 8 giờ 50 phút
4Gran Torneo Blitz - LICEA 9 giờ 3 phút
5Promesas LICEA Dr. Luis Rivera Feb-2018 7 ngày 12 giờ
6Campeonato Nacional de Ajedrez ABSH 2018 7 ngày 13 giờ
72do. Campeonato Clasificatorio al Nacional 2018 13 ngày 8 giờ
8TORNEO ROUND ROBIN SUB 8 A 12 LICOA 26 ngày 10 giờ
9TORNEO ROUND ROBIN SUB 12-14 26 ngày 10 giờ
101er. Clasificatorio al Campeonato Nacional Absoluto 2018 34 ngày 7 giờ
11Torneo Navideño Open 2017 65 ngày 10 giờ
12Torneo Navideño Uniplaza 2017 70 ngày 5 giờ
13Torneo Round Robind Licoa 76 ngày 17 giờ
14Torneo de Liga diciembre 2017 76 ngày 17 giờ
15Torneo de Ajedrez Good Future LALEC 82 ngày 8 giờ
16Torneo de Ajedrez Intercampus UNICAH 2017 97 ngày 4 giờ
17Torneo Ajedrez Blitz, Intercampus UNICAH 2017 97 ngày 4 giờ
18Torneo Jurasico SPS 2017 111 ngày 11 giờ
19Torneo Jurasico SPS Infantil 2017 111 ngày 15 giờ
20Torneo Celebracion Dia del Medico 2017 115 ngày 3 giờ
211er. Campeonato Centroamericano y del Caribe Honduras 2017 139 ngày 4 giờ
22Torneo Clasificatorio Seleccion Nacional 2017 150 ngày 3 giờ
23Campeonato Nacional U-20 2017 160 ngày 7 giờ
24Torneo de Ajedrez Semana de la Juventud UNITEC 2017 168 ngày 13 giờ
25Torneo Internacional "Prof. Luis Garcia" 2017 178 ngày 6 giờ
26Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Rapidas Femenino 183 ngày 14 giờ
27Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Rapidas Masculino 183 ngày 14 giờ
28Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Convencional Femenino 184 ngày 10 giờ
29Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Convencional Masculino 184 ngày 10 giờ
30Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Blitz Femenino 184 ngày 13 giờ
31Juegos CODICADER Intermedios 2017 - Blitz Masculino 184 ngày 13 giờ
32Campeonato Nacional de Rapidas 2017 189 ngày 6 giờ
33Torneo de Ajedrez "Lic. Carlos Ustariz" 2017 202 ngày 1 giờ
34VI Torneo Promesas Licea 2017 - Rodolfo Vessely Garay 208 ngày 11 giờ
35Torneo de Liga Copaneca De Ajedrez 224 ngày 2 giờ
36Torneo de Ajedrez UNICAH - Facultad de Ingenieria Civil 225 ngày 5 giờ
37V Torneo Promesas LICEA 2017 U-14 "Tomas Lozano" 228 ngày 5 giờ
38V Torneo Promesas LICEA 2017U18 "Tomas Lozano" 228 ngày 5 giờ
39Torneo Rescate De Valores LALEC 236 ngày 2 giờ
40Toneo entreno Juliano 2017 238 ngày 2 giờ
41Campeonato Feria Juniana 2017 - Open 243 ngày 15 giờ
42TORNEO RAPIDAS LICEA - TOMAS LOZANO 245 ngày 6 giờ
43Torneo Promesas Tomas Lozano U14 245 ngày 10 giờ
44Campeonato Uniplaza Santa Rosa de Copan 249 ngày 14 giờ
45Torneo de Entrenamiento junio 2017 club Jurasico 258 ngày 7 giờ
46Torneo Promesas 264 ngày 17 giờ
47Liga Ceibeña de Ajedrez 269 ngày 5 giờ
48Campeonato de Liga Sampedrana 2017 272 ngày 9 giờ
49TORNEO PROMESAS DE LICEA HERNAN ARGUELLO 2017 CAT SUB18 273 ngày 7 giờ
50TORNEO "PROMESAS LICEA HERNAN ARGUELLO" LICEA SUB-14 273 ngày 7 giờ