Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: India (IND)

Flag IND
SốGiảiCập nhật
1UBAR TROPHY 2018 UNDER 16 OPEN 1 phút
2G'NAGAR DIST U-15 BOYS SELECTION FOR STATE CHESS CHAMPIONSHIP-2018 5 phút
3UBAR TROPHY 2018 UNDER 11 OPEN 8 phút
4G'NAGAR DIST U-15 GIRLS SELECTION FOR STATE CHESS CHAMPIONSHIP-2018 9 phút
5UBAR TROPHY 2018 UNDER 11 GIRLS 12 phút
6UBAR TROPHY 2018 UNDER 9 OPEN 14 phút
7UBAR TROPHY 2018 Under 7 Girls 16 phút
8UBAR TROPHY UNDER 7 17 phút
9Sunday Open Chess Tournament 18 phút
10 GUJRAT STATE CHESS SELECTION FOR NATIONAL CHALLENGER-2018 19 phút
11UBAR TROPHY 2018 UNDER 9 GIRLS 20 phút
12AKSHAYAKALPA 47th ICA Monthy Chess Tournament Under 9 23 phút
13PM Bath One Day Rapid Team Chess Tournament 26 phút
14AKSHAYAKALPA 47th ICA Monthy Chess Tournament Under 10 26 phút
15AKSHAYAKALPA 47th ICA Monthy Chess Tournament Under 14 27 phút
16Namakkal District Chess Tournament Open Category 30 phút
17Namakkal District Chess Tournament Under-15 31 phút
18Namakkal District Chess Tournament Under-12 31 phút
19Namakkal District Chess Tournament Under-10 31 phút
20Namakkal District Chess Tournament Under-08 32 phút
21AKSHAYAKALPA 47th ICA Monthy Chess Tournament Open A 33 phút
22Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 15 Girls 43 phút
23AKSHAYAKALPA 47th ICA Monthy Chess Tournament Under 7 45 phút
24Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 13 Open 46 phút
25G'NAGAR DIST U-11 GIRLS SELECTION FOR STATE CHESS CHAMPIONSHIP-2018 48 phút
26BPS ALL GOA OPEN RAPID FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2018 24TH 25TH FEB MARGAO 48 phút
27Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 13 Girls 49 phút
28Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 11 Open 50 phút
29Sachin Salunkhe Memorial Open Rapid Chess Tournament 24 & 25 February 51 phút
30Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 11 Girls 51 phút
31Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 9 Open 51 phút
32Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 9 Girls 52 phút
33Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 25 Open 52 phút
34SBI state Open at Virudhunagar on 24&25/2/2018.Entry fees.150/-Prizes106:30000/- M.Sundarrajan;Ph.9487051730;mail.bcasundar67@gmail.com 53 phút
35Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 17 & Under 19 Open 53 phút
368th Monthly Chess Tournament 2018 54 phút
37Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 17 & Under 19 Girls 54 phút
38Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 15 Open 55 phút
39Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 7 Open 56 phút
40Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Under 7 Girls 59 phút
41Mayor Trophy, Pune District Seletion Chess Tournament 2018, 24th To 26 Feb 2018 Category -Open 59 phút
42AKSHAYAKALPA 47th ICA Monthy Chess Tournament Open B 1 giờ
43Children's Rapid Chess Tournament @ Malleshwaram BLR - Under 08 1 giờ
44Children's Rapid Chess Tournament @ Malleshwaram BLR - Under 10 1 giờ
45Children's Rapid Chess Tournament @ Malleshwaram BLR - Under 12 1 giờ
46Children's Rapid Chess Tournament @ Malleshwaram BLR - Under 15 1 giờ
47INTER DISTRICT RAPID CHESS TOURNAMENT OPEN 1 giờ 6 phút
48Cuddalore District Selection Chess Tournament-2018 OPEN / Under 25 1 giờ 7 phút
49Cuddalore District Selection Chess Tournament-2018 Under 15 ,17 & 19 Boys 1 giờ 7 phút
50Cuddalore District Selection Chess Tournament-2018 Under 13 (Boys & Girls) 1 giờ 7 phút