Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Gonzaga Classic Masters 2018 2 ngày 12 giờ
2Irish New Year GM Norm Event 2018 15 ngày 14 giờ
3Irish New Year IM Norm Event 2018 15 ngày 14 giờ
4Irish 50+/65+ Championship 2018 15 ngày 20 giờ
5ICU Winter Blitz 2018 16 ngày 9 giờ
6Manorhamilton JCC Christmas Tournament 37 ngày 13 giờ
7Mick Germaine Cup 44 ngày 9 giờ
8Irish Women's Championship 2017 72 ngày 12 giờ
9Irish chess day charity blitz 2017 83 ngày 12 giờ
10St. Andrew's Charity Classic 2017 114 ngày 13 giờ
11St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 114 ngày 13 giờ
12St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 114 ngày 13 giờ
13Irish Blitz Championship 2017 121 ngày 16 giờ
14Irish Rapid Championship 2017 121 ngày 17 giờ
15Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 132 ngày 7 giờ
16Elm Mount Club Championships Section D 132 ngày 7 giờ
17Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 133 ngày 7 giờ
18City Of Dublin Master 2017 134 ngày 23 giờ
19City of Dublin Championship 2017 134 ngày 23 giờ
20City of Dublin Major 2017 134 ngày 23 giờ
21City of Dublin Challenger 2017 134 ngày 23 giờ
22Dun Laoghaire Rapidplay 2017 149 ngày 13 giờ
23Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 149 ngày 15 giờ
24Elm Mount Chess Club Championships 2017 154 ngày 21 giờ
25Irish Championships 2017 Open Weekender 169 ngày 21 giờ
26The Irish Championships 2017 171 ngày 16 giờ
27Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 177 ngày 13 giờ
28Bray Rapid 2017 212 ngày 12 giờ
29Philip Hogarty Rising Stars 239 ngày 12 giờ
30O Connell Cup 240 ngày 13 giờ
31Irish UCD Blitz 2017 241 ngày 18 giờ
32Tralee Classic Section B 279 ngày 23 giờ
33Tralee Classic Section A 279 ngày 23 giờ
34Irish Junior Chess Championship 2017 U8 285 ngày 18 giờ
35Irish Junior Chess Championship 2017 U16 285 ngày 18 giờ
36Irish Junior Chess Championship 2017 U19 285 ngày 18 giờ
37Irish Junior Chess Championship 2017 U14 285 ngày 18 giờ
38Irish Junior Chess Championship 2017 U12 285 ngày 19 giờ
39Irish Junior Chess Championship 2017 U10 285 ngày 19 giờ
40Leinster versus Berlin 287 ngày 6 giờ
41Irish National Club Championships 2017 323 ngày 10 giờ
42Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 323 ngày 12 giờ
43Gonzaga Classic Masters 2017 359 ngày 10 giờ
44Irish Women's Chess championship 2016 464 ngày 11 giờ
45Irish Blitz Championships 2016 485 ngày 17 giờ
46Irish Rapid Championships 2016 486 ngày 12 giờ
47Elm Mount Club Championships Section B 2016 488 ngày 11 giờ
48Elm Mount Club Championships 2016 Section C 492 ngày 7 giờ
49City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 499 ngày 12 giờ
50Elm Mount Club Championships 2016 Section A 500 ngày 11 giờ