Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 7 ngày 14 giờ
2Elm Mount Club Championships Section D 7 ngày 14 giờ
3Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 8 ngày 14 giờ
4City Of Dublin Master 2017 10 ngày 6 giờ
5City of Dublin Championship 2017 10 ngày 6 giờ
6City of Dublin Major 2017 10 ngày 7 giờ
7City of Dublin Challenger 2017 10 ngày 7 giờ
8Dun Laoghaire Rapidplay 2017 24 ngày 21 giờ
9Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 24 ngày 22 giờ
10Elm Mount Chess Club Championships 2017 30 ngày 4 giờ
11Irish Championships 2017 Open Weekender 45 ngày 4 giờ
12The Irish Championships 2017 46 ngày 23 giờ
13Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 52 ngày 20 giờ
14Bray Rapid 2017 87 ngày 19 giờ
15Philip Hogarty Rising Stars 114 ngày 20 giờ
16O Connell Cup 115 ngày 21 giờ
17Irish UCD Blitz 2017 117 ngày 1 giờ
18Tralee Classic Section B 155 ngày 6 giờ
19Tralee Classic Section A 155 ngày 6 giờ
20Irish Junior Chess Championship 2017 U8 161 ngày 1 giờ
21Irish Junior Chess Championship 2017 U16 161 ngày 1 giờ
22Irish Junior Chess Championship 2017 U19 161 ngày 1 giờ
23Irish Junior Chess Championship 2017 U14 161 ngày 1 giờ
24Irish Junior Chess Championship 2017 U12 161 ngày 2 giờ
25Irish Junior Chess Championship 2017 U10 161 ngày 2 giờ
26Leinster versus Berlin 162 ngày 13 giờ
27Irish National Club Championships 2017 198 ngày 17 giờ
28Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 198 ngày 19 giờ
29Gonzaga Classic Masters 2017 234 ngày 17 giờ
30Irish Women's Chess championship 2016 339 ngày 19 giờ
31Irish Blitz Championships 2016 361 ngày
32Irish Rapid Championships 2016 361 ngày 19 giờ
33Elm Mount Club Championships Section B 2016 363 ngày 18 giờ
34Elm Mount Club Championships 2016 Section C 367 ngày 15 giờ
35City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 374 ngày 19 giờ
36Elm Mount Club Championships 2016 Section A 375 ngày 19 giờ
37Bray Open Chess Championship 2016 - Major 385 ngày 14 giờ
38Bray Chess Championship Minor 385 ngày 14 giờ
39Dun Laoghaire Rapidplay 2016 388 ngày 21 giờ
40Irish ZPR Senior invitational tournament 425 ngày
41Irish Championships Open Weekender 2016 437 ngày 21 giờ
42Irish Championship 2016 437 ngày 21 giờ
43Irish Intermediate Championship 2016 440 ngày 22 giờ
44Irish Junior Championship 2016 444 ngày 18 giờ
45Irish Junior Championships 2016 U19 535 ngày 20 giờ
46Irish Junior Championships 2016 U16 535 ngày 20 giờ
47Irish Junior Championships 2016 U14 535 ngày 20 giờ
48Irish Junior Championships 2016 U12 535 ngày 20 giờ
49Irish Junior Championships 2016 U10 535 ngày 20 giờ
50Easystream Irish Blitz Championship 2015 563 ngày 23 giờ
Advertisement