Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Irish Women's Championship 2017 8 ngày 2 giờ
2Irish New Year Norm Event 2018 19 ngày 1 giờ
3Irish chess day charity blitz 2017 19 ngày 1 giờ
4St. Andrew's Charity Classic 2017 50 ngày 2 giờ
5St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 50 ngày 2 giờ
6St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 50 ngày 3 giờ
7Irish 50+/65+ Championship 2018 51 ngày 2 giờ
8Irish New Year IM Norm Event 2018 51 ngày 4 giờ
9Irish Blitz Championship 2017 57 ngày 6 giờ
10Irish Rapid Championship 2017 57 ngày 6 giờ
11Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 67 ngày 20 giờ
12Elm Mount Club Championships Section D 67 ngày 20 giờ
13Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 68 ngày 20 giờ
14City Of Dublin Master 2017 70 ngày 13 giờ
15City of Dublin Championship 2017 70 ngày 13 giờ
16City of Dublin Major 2017 70 ngày 13 giờ
17City of Dublin Challenger 2017 70 ngày 13 giờ
18Dun Laoghaire Rapidplay 2017 85 ngày 3 giờ
19Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 85 ngày 4 giờ
20Elm Mount Chess Club Championships 2017 90 ngày 10 giờ
21Irish Championships 2017 Open Weekender 105 ngày 10 giờ
22The Irish Championships 2017 107 ngày 6 giờ
23Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 113 ngày 3 giờ
24Bray Rapid 2017 148 ngày 1 giờ
25Philip Hogarty Rising Stars 175 ngày 2 giờ
26O Connell Cup 176 ngày 3 giờ
27Irish UCD Blitz 2017 177 ngày 7 giờ
28Tralee Classic Section B 215 ngày 13 giờ
29Tralee Classic Section A 215 ngày 13 giờ
30Irish Junior Chess Championship 2017 U8 221 ngày 7 giờ
31Irish Junior Chess Championship 2017 U16 221 ngày 7 giờ
32Irish Junior Chess Championship 2017 U19 221 ngày 8 giờ
33Irish Junior Chess Championship 2017 U14 221 ngày 8 giờ
34Irish Junior Chess Championship 2017 U12 221 ngày 8 giờ
35Irish Junior Chess Championship 2017 U10 221 ngày 8 giờ
36Leinster versus Berlin 222 ngày 20 giờ
37Irish National Club Championships 2017 258 ngày 23 giờ
38Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 259 ngày 2 giờ
39Gonzaga Classic Masters 2017 294 ngày 23 giờ
40Irish Women's Chess championship 2016 400 ngày 1 giờ
41Irish Blitz Championships 2016 421 ngày 6 giờ
42Irish Rapid Championships 2016 422 ngày 1 giờ
43Elm Mount Club Championships Section B 2016 424 ngày 1 giờ
44Elm Mount Club Championships 2016 Section C 427 ngày 21 giờ
45City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 435 ngày 2 giờ
46Elm Mount Club Championships 2016 Section A 436 ngày 1 giờ
47Bray Open Chess Championship 2016 - Major 445 ngày 20 giờ
48Bray Chess Championship Minor 445 ngày 20 giờ
49Dun Laoghaire Rapidplay 2016 449 ngày 3 giờ
50Irish ZPR Senior invitational tournament 485 ngày 6 giờ
Advertisement