Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Iraqi semi final tournamen 2017 17 phút
22nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 3 ngày 11 giờ
3new strang 6 ngày 11 giờ
4Thi-Qar Tournament 2017 9 ngày 1 giờ
5Thi-Qar Tournament 2017 11 ngày 15 giờ
62nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 16 ngày 20 giờ
7مفتوحة 18 ngày 13 giờ
8Al Basra tournament 2017 24 ngày 17 giờ
9Al Basra tournament 2017 25 ngày 15 giờ
10Al Basra tournament 2017 26 ngày 16 giờ
11Al Basra tournament 2017 27 ngày 16 giờ
12Al Basra tournament 2017 28 ngày
13Al Basra tournament 2017 28 ngày 4 giờ
14Al Basra tournament 2017 29 ngày 14 giờ
15Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 55 ngày 17 giờ
16Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 57 ngày 17 giờ
17 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 67 ngày 11 giờ
18 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 68 ngày 20 giờ
19Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 89 ngày 18 giờ
20Iraq Cup for Clubs 2017 96 ngày 20 giờ
21 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 97 ngày 13 giờ
22IRQ Final for Women 2017 97 ngày 13 giờ
23IRQ Final for Men 2017 97 ngày 13 giờ
246 th Khanzad Blitz Chess Tournament 105 ngày 17 giờ
25 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 119 ngày 15 giờ
26Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 119 ngày 15 giờ
27IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 121 ngày
28under 14 open 123 ngày 20 giờ
29UNDER 14 GIRLS 123 ngày 20 giờ
30UNDER12 OPEN 123 ngày 20 giờ
31UNDER 8 GIRLS 124 ngày 17 giờ
32UNDER 10 GIRLS 124 ngày 17 giờ
33UNDER 10 BOYS 124 ngày 17 giờ
34UNDER 8 BOYS 124 ngày 17 giờ
35Under 14 Girls 132 ngày 14 giờ
36Under 14 132 ngày 15 giờ
37Under 10 Girls 132 ngày 15 giờ
381st Al hadf International Tornement (OPEN) 142 ngày 13 giờ
397th Khanzad Classis Chess tournament 154 ngày 11 giờ
40Clubs under 10 years 162 ngày 22 giờ
41Clubs under 14 years 162 ngày 22 giờ
42Under 10 Boys 164 ngày 18 giờ
43Under 12 Girls 164 ngày 18 giờ
44Under 12 164 ngày 18 giờ
45Under 8 Boys 165 ngày 12 giờ
46Under 6 boys and girls 165 ngày 12 giờ
47Under 8 Girls 165 ngày 12 giờ
48IRAQ CHESS UNDER 6 YEARS 166 ngày 13 giờ
49under 6 bouys and girl 166 ngày 18 giờ
505th Khanzad Championship(Blitz) 173 ngày 13 giờ
Advertisement