Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
13rd tournament of alhadaf chess club 1 ngày 9 giờ
2 IRQ Final for Men 2018 A 5 ngày 15 giờ
39th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 8 ngày 8 giờ
49th Khanzad Classic Chess Tournament-group-B- U14 8 ngày 9 giờ
5 6th Khanzad Chess Championship (Blitz) 2018 17 ngày 7 giờ
6Championship of the University of Sulaymaniyah in 2018 33 ngày 11 giờ
78th Khanzad Classic Chess Championship 2017 53 ngày 18 giờ
84th Duhok International Championship. 54 ngày 9 giờ
94th Duhok International 54 ngày 13 giờ
10 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 63 ngày 11 giờ
11Sul R 2017 73 ngày 7 giờ
12Iraqi Final-First Stage for Men 2018 82 ngày 6 giờ
13Iraqi Final-First Stage for Men 2018 82 ngày 16 giờ
142nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 90 ngày 2 giờ
15new strang 93 ngày 3 giờ
16Thi-Qar Tournament 2017 95 ngày 16 giờ
172nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 103 ngày 12 giờ
18مفتوحة 105 ngày 5 giờ
19Al Basra tournament 2017 111 ngày 8 giờ
20Al Basra tournament 2017 112 ngày 6 giờ
21Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 142 ngày 8 giờ
22Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 144 ngày 8 giờ
23 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 154 ngày 3 giờ
24 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 155 ngày 11 giờ
25Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 176 ngày 9 giờ
26Iraq Cup for Clubs 2017 183 ngày 11 giờ
27 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 184 ngày 4 giờ
28IRQ Final for Women 2017 184 ngày 4 giờ
29IRQ Final for Men 2017 184 ngày 4 giờ
306 th Khanzad Blitz Chess Tournament 192 ngày 8 giờ
31 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 206 ngày 6 giờ
32Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 206 ngày 6 giờ
33IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 207 ngày 15 giờ
34under 14 open 210 ngày 11 giờ
35UNDER 14 GIRLS 210 ngày 11 giờ
36UNDER12 OPEN 210 ngày 11 giờ
37UNDER 8 GIRLS 211 ngày 8 giờ
38UNDER 10 GIRLS 211 ngày 8 giờ
39UNDER 10 BOYS 211 ngày 8 giờ
40UNDER 8 BOYS 211 ngày 8 giờ
41Under 14 Girls 219 ngày 6 giờ
42Under 14 219 ngày 6 giờ
43Under 10 Girls 219 ngày 6 giờ
441st Al hadf International Tornement (OPEN) 229 ngày 5 giờ
457th Khanzad Classis Chess tournament 241 ngày 2 giờ
46Clubs under 10 years 249 ngày 13 giờ
47Clubs under 14 years 249 ngày 13 giờ
48Under 10 Boys 251 ngày 9 giờ
49Under 12 Girls 251 ngày 9 giờ
50Under 12 251 ngày 9 giờ