Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 2 giờ 50 phút
2 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 2 ngày 23 giờ
3 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 4 ngày 7 giờ
4Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 25 ngày 5 giờ
5Iraq Cup for Clubs 2017 32 ngày 7 giờ
6 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 33 ngày 1 giờ
7IRQ Final for Women 2017 33 ngày 1 giờ
8IRQ Final for Men 2017 33 ngày 1 giờ
9Match 35 ngày 7 giờ
106 th Khanzad Blitz Chess Tournament 41 ngày 5 giờ
11 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 55 ngày 2 giờ
12Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 55 ngày 2 giờ
13IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 56 ngày 12 giờ
14under 14 open 59 ngày 8 giờ
15UNDER 14 GIRLS 59 ngày 8 giờ
16UNDER12 OPEN 59 ngày 8 giờ
17UNDER 8 GIRLS 60 ngày 4 giờ
18UNDER 10 GIRLS 60 ngày 5 giờ
19UNDER 10 BOYS 60 ngày 5 giờ
20UNDER 8 BOYS 60 ngày 5 giờ
21Sul Older than 32 years 62 ngày 10 giờ
22Under 14 Girls 68 ngày 2 giờ
23Under 14 68 ngày 2 giờ
24Under 10 Girls 68 ngày 2 giờ
251st Al hadf International Tornement (OPEN) 78 ngày 1 giờ
267th Khanzad Classis Chess tournament 89 ngày 22 giờ
27Clubs under 10 years 98 ngày 10 giờ
28Clubs under 14 years 98 ngày 10 giờ
29Under 10 Boys 100 ngày 5 giờ
30Under 12 Girls 100 ngày 5 giờ
31Under 12 100 ngày 5 giờ
32Under 8 Boys 101 ngày
33Under 6 boys and girls 101 ngày
34Under 8 Girls 101 ngày
35IRAQ CHESS UNDER 6 YEARS 102 ngày 1 giờ
36under 6 bouys and girl 102 ngày 6 giờ
375th Khanzad Championship(Blitz) 109 ngày 1 giờ
386th Khanzad Classis Chess tournament 138 ngày 7 giờ
39Peshmergah Championship Blitz Chess 2017 151 ngày 23 giờ
40Peshmergah Champion Chess 2017 152 ngày
41بطولة جامعات العراق للطالبات 154 ngày 11 giờ
42بطولة جامعات العراق للطلاب 154 ngày 11 giờ
4329th IRAQI Clubs Championship 2017 179 ngày 8 giờ
445Th Iraqi International Chess Championship (Blitz) 179 ngày 12 giờ
455th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2017 (OPEN) 183 ngày 11 giờ
46Al Qethara chess club tournmant 2017 199 ngày 6 giờ
474rd khanzad Chess Tournament 2017(Rapid) 200 ngày 8 giờ
48Al Qethara chess club tournmant 2017 205 ngày 4 giờ
49بطولة المرحوم شاكر رزيج فرجالدوليه للشطرنج السريع 208 ngày 9 giờ
50Duhok International Championship Close 209 ngày 4 giờ
Advertisement