Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1Nat. Ch. 1-8 final 2017 Kiryat Ono 10 giờ 41 phút
2 Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 A 10 giờ 55 phút
3Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 B 11 giờ 6 phút
4Kiryat Ono Autumn 2017 1 ngày 11 giờ
5 2017 תחרות פתיחת עונה ווסק - אשקלון 1 ngày 14 giờ
6Ashdod chess shampionchip tournament 2017 2 ngày 22 giờ
7אליפות ראש השנה עד 1450 2017 4 ngày
8אליפות ראש השנה עד 2000 לשנת 2017 5 ngày 18 giờ
9אליפות ראש השנה עד 1600 ל2017 5 ngày 19 giờ
10אליפות ירושחמט פתיחת עד 1700 5 ngày 23 giờ
11אליפות מועדון ירושחמט מעל מד כושר 2000 5 ngày 23 giờ
12שמינית גמר אליפות ישראל 2017, ירושחמט 5 ngày 23 giờ
13תחרות ילדי כיתות ב-ג ראשון לציון 16.09.17 8 ngày 19 giờ
14תחרות ילדי גן-א ראשון לציון 16.09.17 8 ngày 19 giờ
15תחרות ילדים בעלי מד כושר 1200-1500 ראשון לציון 16.9.17 8 ngày 19 giờ
16Summer tournament of Kfar Saba 2017 10 ngày
173rd Avner Hadar Memorial Tel Aviv rapid championship 10 ngày 18 giờ
18Jeruchess Rapid september 2017 11 ngày 8 giờ
19אליפות המועדון פתיחת עונה מעל 2000 13 ngày
20Jeruchess Rapid september 2017 13 ngày 18 giờ
21שמינית גמר אליפות הארץ בשוהם 18 ngày 19 giờ
22אליפות פתיחת עונה בזק-ירושחמט ספטמבר 2017 21 ngày 12 giờ
23Herzliya Summer Festival 2017 Open A 28 ngày 8 giờ
24Herzliya Summer Festival 2017 Open B 28 ngày 8 giờ
25Herzliya Summer Festival 2017 Open C 28 ngày 8 giờ
26Herzliya Summer Festival Junior Rapid 2017 28 ngày 9 giờ
27שח קיץ הרצליה תחרות בנות 28 ngày 10 giờ
28שח קיץ הרצליה ילדים גן-ג 28 ngày 10 giờ
29שח קיץ הרצליה נוער ד-ט 28 ngày 10 giờ
30תחרות שח אקטיבי לנוער מעל 1700 מכבי חיפה כרמל 29 ngày 12 giờ
31חחרות שח אקטיבי לנוער עד מד כושר 1700 מכבי חיפה כרמל 29 ngày 13 giờ
32תחרות שחמט אקטיבי לנוער עד 1400 במכבי חיפה כרמל 29 ngày 19 giờ
33תחרות שח מהיר לזכר שלמה צליל 25-26.8 משנית 30 ngày 19 giờ
34תחרות שח מהיר לזכר שלמה צליל 25-26.8 ראשית 30 ngày 19 giờ
35Kiryat Ono 8th Summer Festival 2017 weekend u1400 37 ngày 19 giờ
36Kiryat Ono 8th Summer Festival 2017 weekend 1600+ 37 ngày 19 giờ
37Kiryat Ono 8th Summer Festival 2017 weekend u1700 37 ngày 19 giờ
38תחרות שחמט אקטיבי פתוחה לכל הגילאים במכבי חיפה כרמל 38 ngày 3 giờ
39אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18- לשנת 2017 41 ngày 1 giờ
40אליפות שוודי סינפילד קספרוב- רמות שפירא 2017 42 ngày 1 giờ
41תחרות מקרית 42 ngày 7 giờ
42Kiryat Ono 8th Chess Festival Blitz Marathon 51 ngày 13 giờ
43שח-קייץ לנוער עד 1500 אשקלון 2017 53 ngày 10 giờ
44שח-קייץ לנוער מתקדמים אשקלון 2017 53 ngày 14 giờ
45אליפות גלידה בחצר 53 ngày 14 giờ
46ראשית - סופשבוע כפר סבא 2017 58 ngày 13 giờ
47משנית - סופשבוע כפר סבא 2017 58 ngày 13 giờ
48משנית ב' - סופשבוע כפר סבא 2017 58 ngày 13 giờ
49תחרות עולי כיתות א-ב ראשון לציון 58 ngày 21 giờ
50תחרויות אמצע החופש הגדול 29.7.17 בראשון לציון למד כושר 1200-1500 58 ngày 21 giờ
Advertisement