Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1Herzliya Blitz Championship 2017 9 giờ 16 phút
2Herzliya International GM 2017 13 giờ 2 phút
3 Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 A 15 giờ 55 phút
4Herzliya Championship Haim Kandelshine Memorial 2017 B 16 giờ
5רבע גמר אליפות ישראל, ירושחמט 18 giờ 19 phút
6 אליפות החורף בכפר הירוק 2017 23 giờ 57 phút
7Kiryat Ono Autumn 2017 1 ngày 7 giờ
8Nat. Ch. 1-8 final 2017 Kiryat Ono 1 ngày 8 giờ
9אליפות מוזיאון הטבע-בית הפרשים 2017 1 ngày 11 giờ
10Kfar Saba Rapid (B) shahar arad (under 1959) 1 ngày 12 giờ
11Kfar Saba Rapid (A) shahar arad (over 1851) 1 ngày 12 giờ
12אליפות מוזיאון הטבע-בית המלכים 2017 1 ngày 12 giờ
13אליפות מוזיאון הטבע-בית הרצים 2017 1 ngày 12 giờ
14אליפות מוזיאון הטבע-בית הצריחים 2017 1 ngày 12 giờ
15אליפות מוזיאון הטבע-בית המלכות 2017 1 ngày 12 giờ
16Israel Rapid Championship 2017 1 ngày 19 giờ
17Mark Center Autumn 2017 B 2 ngày 7 giờ
18Mark Center Autumn 2017 A 2 ngày 8 giờ
19מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 15 מרכז 3 ngày 5 giờ
20מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 13 מרכז 3 ngày 5 giờ
21מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 מרכז 3 ngày 6 giờ
22מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 9 מרכז 3 ngày 6 giờ
23מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 7 מרכז 3 ngày 6 giờ
24Nova chess tournament 2017 Group B 3 ngày 7 giờ
25Nova chess tournament 2017 Group A 3 ngày 20 giờ
26IM Ashkelon Closed Tournament 2017 5 ngày 22 giờ
27תחרות בשח-קלאסי עד 1700 לשנת 2017 6 ngày 13 giờ
28אליפות מוזיאון הטבע - בית החיילים 6 ngày 21 giờ
29Kfar Saba Autumn 2017 7 ngày 14 giờ
30Ashdod chess shampionchip tournament 2017 9 ngày 11 giờ
31אליפות מועדון ירושחמט מעל מד כושר 2000 9 ngày 21 giờ
32שמינית גמר אליפות ישראל 2017, ירושחמט 9 ngày 21 giờ
33אליפות ירושחמט פתיחת עד 1700 10 ngày 9 giờ
34שח-סתיו 2017 עד 1700 11 ngày 12 giờ
35Beer Sheva Club Championship 2017 B 11 ngày 12 giờ
36Kiryat Ono Autumn 2017 rapid A 12 ngày 14 giờ
37Kiryat Ono Autumn 2017 rapid B 12 ngày 14 giờ
38Kiryat Ono Autumn 2017 rapid C 12 ngày 14 giờ
39תחרות ילדי ב-ו חודש נובמבר 12 ngày 16 giờ
40תחרות ילדי גן-א חודש נובמבר 12 ngày 16 giờ
41תחרות 1200-1500 חודש נובמבר ראשון לציון 12 ngày 16 giờ
42שח-סתיו עד 1450 12 ngày 16 giờ
43Beer Sheva Club Championship 2017 A 17 ngày 18 giờ
44Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 - Amateurs 19 ngày 13 giờ
45Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 C 19 ngày 13 giờ
46Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 B 19 ngày 13 giờ
47Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 A 19 ngày 13 giờ
48שמינית גמר אליפות ישראל לבוגרים 19 ngày 17 giờ
49 2017 תחרות פתיחת עונה ווסק - אשקלון 25 ngày 19 giờ
50Kfar Saba autumn 1400 27 ngày 13 giờ
Advertisement