Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 10 giờ 40 phút
2Harold Chan Open 2017 FIDE Section 13 giờ 8 phút
3Harold Chan Open 2017 Amateur Section 1 ngày 10 giờ
4St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 19 ngày 10 giờ
5St. Jago Open 2017 Intermediate Section 19 ngày 10 giờ
6William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 34 ngày 15 giờ
7Enos Grant Memorial Blitz 2017 91 ngày 12 giờ
8Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 121 ngày 15 giờ
9Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 126 ngày 8 giờ
10Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 126 ngày 9 giờ
11Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 148 ngày 10 giờ
122017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 156 ngày 10 giờ
132017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 157 ngày 14 giờ
142017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 157 ngày 15 giờ
152017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 157 ngày 15 giờ
162017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 157 ngày 15 giờ
172017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 157 ngày 15 giờ
18President's Invitational 2017 167 ngày 18 giờ
19National Junior Ch. (Fem) 2017 182 ngày 12 giờ
20National Junior Ch. (Abs) 2017 182 ngày 12 giờ
21National Championship (Fem) 2017 - Playoff 183 ngày 13 giờ
22John Powell Memorial 2017 FIDE Section 217 ngày 10 giờ
23John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 217 ngày 10 giờ
24John Powell Memorial 2017 Amateur Section 217 ngày 12 giờ
2549th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 235 ngày 23 giờ
2635th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 235 ngày 23 giờ
27Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 287 ngày 9 giờ
28Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 287 ngày 10 giờ
29Frederick Cameron Open 2016 Amateur Section 288 ngày 11 giờ
30Harold Chan Open 2016 FIDE Section 328 ngày 14 giờ
31Harold Chan Open 2016 Intermediate Section 336 ngày 9 giờ
32Harold Chan Open 2016 Amateur Section 337 ngày 11 giờ
33William Roper Memorial 2016 National Veterans Championship 427 ngày 13 giờ
34St. Jago Open 2016 Prep & Primary 446 ngày 2 giờ
35St. Jago Open 2016 Intermediate < JCF 1600 446 ngày 2 giờ
36St. Jago Open 2016 Open Section FIDE U-1900 446 ngày 2 giờ
37St. Jago Open 2016 Elite Section / FIDE 446 ngày 2 giờ
38Enos Grant Memorial Blitz 2016 455 ngày 2 giờ
39Robert Wheeler Open 2016 FIDE Section 488 ngày 13 giờ
40Robert Wheeler Open 2016 Intermediate Section 488 ngày 13 giờ
41Robert Wheeler Open 2016 Amateur Section 488 ngày 14 giờ
42John Powell Open 2016 Amateur Section 488 ngày 14 giờ
43Grace Kids Chess Club 2016 FIDE Section 495 ngày 16 giờ
44President's Invitational 2016 518 ngày 12 giờ
45National Junior Ch. (Abs) 2016 556 ngày 12 giờ
46National Junior Ch. (Fem) 2016 556 ngày 12 giờ
47High Schools Team Ch. Final 2015-16 566 ngày 13 giờ
48John Powell Open 2015 FIDE Section 575 ngày 22 giờ
49John Powell Open 2016 Intermediate Section 575 ngày 22 giờ
50Digicel National Championship 2016 Kingston, Jamaica 602 ngày 12 giờ
Advertisement