Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1National Championship (Female) 2018 2 ngày 7 giờ
2National Championship (Absolute) 2018 2 ngày 7 giờ
3Humphrey Gayle Memorial Candidates 5 ngày 17 giờ
4John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 22 ngày 5 giờ
5John Powell Open 2018 FIDE Open Section 22 ngày 5 giờ
6John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 30 ngày 3 giờ
7Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 58 ngày 4 giờ
8Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 58 ngày 4 giờ
9Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 65 ngày 5 giờ
10DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 65 ngày 6 giờ
11DRP Ladies Rapid High School FIDE U1200 2017 80 ngày 3 giờ
12DRP Ladies Rapid U12 & U10 2017 80 ngày 3 giờ
13DRP Ladies Rapid U8 2017 80 ngày 3 giờ
14Ravensworth Rapid U-8 2017 85 ngày 4 giờ
15Ravensworth Rapid U-10 2017 85 ngày 4 giờ
16Ravensworth Rapid U-12 2017 85 ngày 4 giờ
17Ravensworth Rapid High School 2017 85 ngày 4 giờ
18Ravensworth Rapid High School 2017 85 ngày 4 giờ
19Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 85 ngày 4 giờ
20Ravensworth Rapid Beginners 2017 85 ngày 4 giờ
21National Junior Rapid Championship 2017 106 ngày 1 giờ
22National Rapid Championship 2017 106 ngày 1 giờ
23National Blitz Championship 2017 107 ngày 2 giờ
24National Junior Blitz Championship 2017 107 ngày 2 giờ
252017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 125 ngày 3 giờ
26Harold Chan Open 2017 FIDE Section 147 ngày 1 giờ
27Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 147 ngày 5 giờ
28Harold Chan Open 2017 Amateur Section 149 ngày 1 giờ
29St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 167 ngày 1 giờ
30St. Jago Open 2017 Intermediate Section 167 ngày 1 giờ
31William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 182 ngày 6 giờ
32Enos Grant Memorial Blitz 2017 239 ngày 3 giờ
33Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 269 ngày 6 giờ
34Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 273 ngày 23 giờ
35Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 274 ngày
36Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 296 ngày 1 giờ
372017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 304 ngày 1 giờ
382017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 305 ngày 5 giờ
392017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 305 ngày 6 giờ
402017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 305 ngày 6 giờ
412017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 305 ngày 6 giờ
422017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 305 ngày 6 giờ
43President's Invitational 2017 315 ngày 9 giờ
44National Junior Ch. (Fem) 2017 330 ngày 3 giờ
45National Junior Ch. (Abs) 2017 330 ngày 3 giờ
46National Championship (Fem) 2017 - Playoff 331 ngày 3 giờ
47John Powell Memorial 2017 FIDE Section 365 ngày 1 giờ
48John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 365 ngày 1 giờ
49John Powell Memorial 2017 Amateur Section 365 ngày 3 giờ
5049th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 383 ngày 14 giờ