Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1National Junior Rapid Championship 2017 17 ngày 10 giờ
2National Rapid Championship 2017 17 ngày 10 giờ
3National Blitz Championship 2017 18 ngày 11 giờ
4National Junior Blitz Championship 2017 18 ngày 11 giờ
52017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 36 ngày 12 giờ
6Harold Chan Open 2017 FIDE Section 58 ngày 10 giờ
7Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 58 ngày 14 giờ
8Harold Chan Open 2017 Amateur Section 60 ngày 10 giờ
9St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 78 ngày 10 giờ
10St. Jago Open 2017 Intermediate Section 78 ngày 10 giờ
11William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 93 ngày 15 giờ
12Enos Grant Memorial Blitz 2017 150 ngày 13 giờ
13Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 180 ngày 16 giờ
14Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 185 ngày 9 giờ
15Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 185 ngày 9 giờ
16Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 207 ngày 11 giờ
172017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 215 ngày 10 giờ
182017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 216 ngày 15 giờ
192017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 216 ngày 15 giờ
202017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 216 ngày 15 giờ
212017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 216 ngày 15 giờ
222017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 216 ngày 15 giờ
23President's Invitational 2017 226 ngày 18 giờ
24National Junior Ch. (Fem) 2017 241 ngày 12 giờ
25National Junior Ch. (Abs) 2017 241 ngày 12 giờ
26National Championship (Fem) 2017 - Playoff 242 ngày 13 giờ
27John Powell Memorial 2017 FIDE Section 276 ngày 10 giờ
28John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 276 ngày 11 giờ
29John Powell Memorial 2017 Amateur Section 276 ngày 12 giờ
3049th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 294 ngày 23 giờ
3135th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 294 ngày 23 giờ
32Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 346 ngày 10 giờ
33Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 346 ngày 11 giờ
34Frederick Cameron Open 2016 Amateur Section 347 ngày 12 giờ
35Harold Chan Open 2016 FIDE Section 387 ngày 14 giờ
36Harold Chan Open 2016 Intermediate Section 395 ngày 9 giờ
37Harold Chan Open 2016 Amateur Section 396 ngày 11 giờ
38William Roper Memorial 2016 National Veterans Championship 486 ngày 13 giờ
39St. Jago Open 2016 Prep & Primary 505 ngày 2 giờ
40St. Jago Open 2016 Intermediate < JCF 1600 505 ngày 2 giờ
41St. Jago Open 2016 Open Section FIDE U-1900 505 ngày 2 giờ
42St. Jago Open 2016 Elite Section / FIDE 505 ngày 2 giờ
43Enos Grant Memorial Blitz 2016 514 ngày 2 giờ
44Robert Wheeler Open 2016 FIDE Section 547 ngày 13 giờ
45Robert Wheeler Open 2016 Intermediate Section 547 ngày 14 giờ
46Robert Wheeler Open 2016 Amateur Section 547 ngày 15 giờ
47John Powell Open 2016 Amateur Section 547 ngày 15 giờ
48Grace Kids Chess Club 2016 FIDE Section 554 ngày 16 giờ
49President's Invitational 2016 577 ngày 13 giờ
50National Junior Ch. (Abs) 2016 615 ngày 13 giờ
Advertisement