Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1First Zarqa Chess Tournament -2018 3 ngày 9 giờ
2Third rappid champion 2017 Open 21 ngày 21 giờ
33rd Classification Tournament-2017-Open 27 ngày 19 giờ
4Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 42 ngày 21 giờ
5بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 44 ngày 21 giờ
6First Rapid Chess Tournament-2017 Open 50 ngày 20 giờ
72nd Classification Tournament-2017 OPEN 62 ngày 19 giờ
825th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 97 ngày 18 giờ
9Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 111 ngày 18 giờ
10Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 111 ngày 18 giờ
11Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 111 ngày 18 giờ
12Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 111 ngày 18 giờ
13Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 111 ngày 18 giờ
142017 Kingdom Tournament-women- 161 ngày 22 giờ
152017 Kingdom Tournament U20+18 - M 169 ngày 19 giờ
162017 Kingdom Tournament U10-M 170 ngày 6 giờ
172017 Kingdom Tournament U8-M 170 ngày 20 giờ
182017 Kingdom Tournament U14-M 170 ngày 21 giờ
192017 Kingdom Tournament U12-M 170 ngày 21 giờ
202017 Kingdom Tournament U10-F 170 ngày 22 giờ
212017 Kingdom Tournament U8-F 170 ngày 22 giờ
222017 Kingdom Tournament U16-M 172 ngày 1 giờ
232017 Kingdom Tournament U14-F 172 ngày 21 giờ
242017 Kingdom Tournament U12-F 172 ngày 22 giờ
252017 Kingdom Tournament U18-F 173 ngày 19 giờ
262017 Kingdom Tournament U16-F 173 ngày 21 giờ
272017Final Kingdom Tournament 177 ngày 19 giờ
282nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 218 ngày 15 giờ
29Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 225 ngày 16 giờ
30First Kingdom Tournament 2017-Open- 244 ngày 20 giờ
312017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 258 ngày 20 giờ
322017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 258 ngày 20 giờ
332017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 259 ngày 2 giờ
342017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 259 ngày 2 giờ
352017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 259 ngày 2 giờ
362017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 259 ngày 2 giờ
372017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 259 ngày 4 giờ
382017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 259 ngày 4 giờ
39First Classfication Tournament-2017- OPEN 293 ngày 21 giờ
40AL-Qaed 10th Championships open 2017 314 ngày 21 giờ
4115 Cup Jordan Championship-2016- 377 ngày 21 giờ
42Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 420 ngày 4 giờ
43Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 420 ngày 4 giờ
44Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-M 420 ngày 4 giờ
45Bunat Alghad First Rapid Tournament- U13-M 420 ngày 4 giờ
46Bunat Alghad First Rapid Tournament- U15-M 420 ngày 5 giờ
47Bunat Alghad First Rapid Tournament- U6-M 420 ngày 5 giờ
4824th Prince Mohamed Tournament 2016 Open 440 ngày 21 giờ
49 Hawa Gharbi Restourant & Coffee Tournament-2 Blitz 498 ngày 1 giờ
50First Club Championship 2016 517 ngày 21 giờ