Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
12017 Kingdom Tournament-women- 44 ngày 12 giờ
22017 Kingdom Tournament U20+18 - M 52 ngày 9 giờ
32017 Kingdom Tournament U10-M 52 ngày 20 giờ
42017 Kingdom Tournament U8-M 53 ngày 10 giờ
52017 Kingdom Tournament U14-M 53 ngày 11 giờ
62017 Kingdom Tournament U12-M 53 ngày 11 giờ
72017 Kingdom Tournament U10-F 53 ngày 12 giờ
82017 Kingdom Tournament U8-F 53 ngày 12 giờ
92017 Kingdom Tournament U16-M 54 ngày 15 giờ
102017 Kingdom Tournament U14-F 55 ngày 11 giờ
112017 Kingdom Tournament U12-F 55 ngày 12 giờ
122017 Kingdom Tournament U18-F 56 ngày 9 giờ
132017 Kingdom Tournament U16-F 56 ngày 11 giờ
142017 Kingdom Tournament U20-F 59 ngày 10 giờ
152017Final Kingdom Tournament 60 ngày 9 giờ
162nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 101 ngày 5 giờ
17Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 108 ngày 6 giờ
18First Kingdom Tournament 2017-Open- 127 ngày 10 giờ
192017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 141 ngày 10 giờ
202017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 141 ngày 10 giờ
212017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 141 ngày 16 giờ
222017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 141 ngày 16 giờ
232017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 141 ngày 16 giờ
242017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 141 ngày 16 giờ
252017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 141 ngày 18 giờ
262017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 141 ngày 18 giờ
27First Classfication Tournament-2017- OPEN 176 ngày 11 giờ
28AL-Qaed 10th Championships open 2017 197 ngày 11 giờ
2915 Cup Jordan Championship-2016- 260 ngày 11 giờ
30Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 302 ngày 18 giờ
31Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 302 ngày 18 giờ
32Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-M 302 ngày 18 giờ
33Bunat Alghad First Rapid Tournament- U13-M 302 ngày 18 giờ
34Bunat Alghad First Rapid Tournament- U15-M 302 ngày 19 giờ
35Bunat Alghad First Rapid Tournament- U6-M 302 ngày 19 giờ
3624th Prince Mohamed Tournament 2016 Open 323 ngày 11 giờ
37 Hawa Gharbi Restourant & Coffee Tournament-2 Blitz 380 ngày 15 giờ
38First Club Championship 2016 400 ngày 11 giờ
39Hawa Gharbi Restaurant& Coffee Tournament-Blitz- 401 ngày 15 giờ
40First Classic Championship 2016 403 ngày 16 giờ
41Second Club Championship-2016 407 ngày 8 giờ
422016 First Rapid Chess Tournament U-14 413 ngày 14 giờ
43بطولة الوفاء للاستاذ حمدان عليمات للشطرنج 425 ngày 7 giờ
44Second Royal Chess Rapid Tournament-2016-Open 449 ngày 14 giờ
451st Ramadan Royal Jordanian Chess Rapid Tournament-2016 Open 451 ngày 13 giờ
46Royal Chess Tournament -2- open 455 ngày 13 giờ
47Ramadan Royal Jordanian Chess Club Tournament Open 460 ngày 14 giờ
489th AL-qaed Chess Championship -2016 Open 482 ngày 12 giờ
49Secand University of Jordan Club Tournament 501 ngày 8 giờ
50The loyalty to Ahmad AlHourani Chess Tournament 505 ngày 16 giờ
Advertisement