Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
12nd Classification Tournament-2017 OPEN 4 giờ 49 phút
225th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 34 ngày 6 giờ
3Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 48 ngày 6 giờ
4Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 48 ngày 6 giờ
5Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 48 ngày 6 giờ
6Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 48 ngày 6 giờ
7Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 48 ngày 6 giờ
82017 Kingdom Tournament-women- 98 ngày 9 giờ
92017 Kingdom Tournament U20+18 - M 106 ngày 7 giờ
102017 Kingdom Tournament U10-M 106 ngày 17 giờ
112017 Kingdom Tournament U8-M 107 ngày 8 giờ
122017 Kingdom Tournament U14-M 107 ngày 8 giờ
132017 Kingdom Tournament U12-M 107 ngày 9 giờ
142017 Kingdom Tournament U10-F 107 ngày 9 giờ
152017 Kingdom Tournament U8-F 107 ngày 10 giờ
162017 Kingdom Tournament U16-M 108 ngày 13 giờ
172017 Kingdom Tournament U14-F 109 ngày 9 giờ
182017 Kingdom Tournament U12-F 109 ngày 9 giờ
192017 Kingdom Tournament U18-F 110 ngày 7 giờ
202017 Kingdom Tournament U16-F 110 ngày 9 giờ
212017Final Kingdom Tournament 114 ngày 7 giờ
222nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 155 ngày 3 giờ
23Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 162 ngày 3 giờ
24First Kingdom Tournament 2017-Open- 181 ngày 8 giờ
252017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 195 ngày 8 giờ
262017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 195 ngày 8 giờ
272017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 195 ngày 13 giờ
282017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 195 ngày 13 giờ
292017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 195 ngày 13 giờ
302017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 195 ngày 13 giờ
312017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 195 ngày 16 giờ
322017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 195 ngày 16 giờ
33First Classfication Tournament-2017- OPEN 230 ngày 9 giờ
34AL-Qaed 10th Championships open 2017 251 ngày 9 giờ
3515 Cup Jordan Championship-2016- 314 ngày 9 giờ
36Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 356 ngày 16 giờ
37Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 356 ngày 16 giờ
38Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-M 356 ngày 16 giờ
39Bunat Alghad First Rapid Tournament- U13-M 356 ngày 16 giờ
40Bunat Alghad First Rapid Tournament- U15-M 356 ngày 17 giờ
41Bunat Alghad First Rapid Tournament- U6-M 356 ngày 17 giờ
4224th Prince Mohamed Tournament 2016 Open 377 ngày 9 giờ
43 Hawa Gharbi Restourant & Coffee Tournament-2 Blitz 434 ngày 13 giờ
44First Club Championship 2016 454 ngày 9 giờ
45Hawa Gharbi Restaurant& Coffee Tournament-Blitz- 455 ngày 13 giờ
46First Classic Championship 2016 457 ngày 13 giờ
47Second Club Championship-2016 461 ngày 5 giờ
482016 First Rapid Chess Tournament U-14 467 ngày 12 giờ
49بطولة الوفاء للاستاذ حمدان عليمات للشطرنج 479 ngày 4 giờ
50Second Royal Chess Rapid Tournament-2016-Open 503 ngày 11 giờ
Advertisement