Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
12017 Festival of Friendship Over 14 2 ngày 18 giờ
22017 Festival of Friendship Under 14 2 ngày 18 giờ
3CHESS INTERBANKS 2017 4 ngày 1 giờ
4Kim Bhari Sitting Room 4 ngày 19 giờ
5JAVA HOUSE AFRICA, ELDORET RUPA MALL CHESS RAPID TOURNAMENT 19 ngày 20 giờ
62017 Kenya National Chess League (FIDE rated) 28 ngày 2 giờ
7Kingsway Tyres 1st ANCC Rapid Championship (FIDE rated) 32 ngày 8 giờ
81st ANCC Junior Championship (FIDE rated) 32 ngày 8 giờ
9KTDA 2nd ANCC Closed Championship (FIDE rated) 32 ngày 8 giờ
10MCA Internal Tournament 32 ngày 19 giờ
11Juja St. Peter's Junior Chess Tournament U18,U16,U14 45 ngày 16 giờ
12Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 10 45 ngày 16 giờ
13Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 45 ngày 16 giờ
14Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 45 ngày 16 giờ
15Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 51 ngày 1 giờ
16Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 51 ngày 1 giờ
17lighthouse interschools chess tournament 51 ngày 23 giờ
18LIGHTHOUSE INTERSCHOOLS CHESS TOURNAMENT 51 ngày 23 giờ
191st ANCC Blitz Championship (FIDE rated) 52 ngày 11 giờ
2059th Nairobi Chess Club Championship - Open Section 56 ngày 14 giờ
2159th Nairobi Chess Club Championship - U1800 Section 56 ngày 14 giờ
22ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U14 58 ngày 17 giờ
23ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL TOURNAMENT 58 ngày 18 giờ
24ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U 16 OPEN 58 ngày 18 giờ
25Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 14 62 ngày 14 giờ
26Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 18 62 ngày 14 giờ
27Bhari 62 ngày 19 giờ
28Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 13 66 ngày 19 giờ
29Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 18 66 ngày 19 giờ
30Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 8 66 ngày 19 giờ
31Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 14 Boys 70 ngày 21 giờ
32All saints Cathedral chess Tournament- U12 -14 73 ngày 18 giờ
33All saints Cathedral chess Tournament- U10 73 ngày 18 giờ
34All saints Cathedral chess Tournament- U8 73 ngày 18 giờ
35The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - Open 87 ngày 18 giờ
36The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U8 87 ngày 18 giờ
37The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U10 87 ngày 19 giờ
38The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U12 87 ngày 19 giờ
39The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U16 87 ngày 20 giờ
40Membley Titans Chess Tournament 88 ngày 16 giờ
41UNPLUG AND PLAY 93 ngày 15 giờ
42Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 10 117 ngày 20 giờ
43Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 13 117 ngày 20 giờ
44Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 8 117 ngày 20 giờ
45Black Knights Closed Blitz Championship (FIDE rated) 121 ngày 11 giờ
462nd Utawala Rapid Chess Tournament 122 ngày 18 giờ
47KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 12 (FIDE Rated) 127 ngày 11 giờ
48KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 18 (FIDE Rated) 127 ngày 11 giờ
49VM Game Night 3: Blitz Tournament (FIDE rated) 127 ngày 11 giờ
50Som Chess Academy Nairobi (2nd Edition Mukuru Championship 2017) 127 ngày 21 giờ
Advertisement