Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Bishkek Chess CLUB BLITZ №1 11 giờ 6 phút
2Bishkek Chess BALA BLITZ №1 15 giờ 40 phút
3Bishkek Chess Club Rapid 27 6 ngày 10 giờ
4Altyn-Tuyun 2017 11 ngày 12 giờ
5Bilimkana Cup 2017 U12 15 ngày 17 giờ
6Bilimkana Cup 2017 G10 15 ngày 17 giờ
7Bilimkana Cup 2017 U10 15 ngày 17 giờ
8Bilimkana Cup 2017 U16 15 ngày 17 giờ
9Bilimkana Cup 2017 U8 15 ngày 20 giờ
10Bilimkana Cup 2017 G8 15 ngày 20 giờ
11Bilimkana Cup 2017 G6 15 ngày 20 giờ
12Bilimkana Cup 2017 U6 15 ngày 20 giờ
13Smart Cup Bishkek 2017 23 ngày 14 giờ
14Golden autumn G 17 23 ngày 14 giờ
15Golden autumn M 17 23 ngày 14 giờ
16Golden autumn G 13 23 ngày 14 giờ
17Golden autumn M 9 23 ngày 14 giờ
18Golden autumn M 13 23 ngày 14 giờ
19Golden autumn G 9 23 ngày 15 giờ
20OSEN 2017 42 ngày 19 giờ
21Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 58 ngày 15 giờ
22Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 58 ngày 16 giờ
23Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 58 ngày 16 giờ
24Altyn - Kol 2017 68 ngày 15 giờ
25Altyn - Kol 2017 jn 68 ngày 15 giờ
26KGZ Senior's Cup 2017 68 ngày 15 giờ
27KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 68 ngày 15 giờ
28KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 68 ngày 15 giờ
29Derbishev Memorial 2017 ''A'' 74 ngày 16 giờ
30Derbishev Memorial 2017 U11 88 ngày 17 giờ
31Derbishev Memorial 2017 U7 88 ngày 17 giờ
32Derbishev Memorial 2017 U9 88 ngày 17 giờ
33Derbishev Memorial 2017 U13 88 ngày 17 giờ
34Derbishev Memorial 2017 U17 88 ngày 17 giờ
35Derbishev Memorial 2017 ''A'' 88 ngày 17 giờ
36Иссык-куль 2017г до 17 лет 142 ngày 16 giờ
37Иссык-куль 2017г до 13 лет 142 ngày 16 giờ
38Иссык-куль 2017г до 11 лет 142 ngày 16 giờ
39Иссык-куль 2017г до 9 лет 142 ngày 16 giờ
40Иссык-куль 2017г до 7 лет 142 ngày 16 giờ
41Турнир А Иссык-куль 2017 142 ngày 16 giờ
42RSHKristall jn 157 ngày 12 giờ
43KGZ Schoolar's Championship 2017 M11 164 ngày 21 giờ
44Bishkek Club Rapid 8 259 ngày 4 giờ
45Bishkek Chess Club Rapid 7 259 ngày 4 giờ
46Kyrgyzstan Chess Championship 2017 (1 League) 274 ngày 5 giờ
47Dordoi Cup Rapid 2016 274 ngày 5 giờ
48Dordoi Cup Rapid 2016 274 ngày 5 giờ
49Bishkek Park Cup 2017 U11 Rapid 274 ngày 6 giờ
50Bishkek Park Cup 2017 U11 Girls 274 ngày 6 giờ
Advertisement