Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 3 ngày 16 giờ
2Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 3 ngày 17 giờ
3Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 3 ngày 17 giờ
4Altyn - Kol 2017 13 ngày 16 giờ
5Altyn - Kol 2017 jn 13 ngày 16 giờ
6KGZ Senior's Cup 2017 13 ngày 16 giờ
7KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 13 ngày 16 giờ
8KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 13 ngày 16 giờ
9Derbishev Memorial 2017 ''A'' 19 ngày 17 giờ
10Derbishev Memorial 2017 U11 33 ngày 18 giờ
11Derbishev Memorial 2017 U7 33 ngày 18 giờ
12Derbishev Memorial 2017 U9 33 ngày 18 giờ
13Derbishev Memorial 2017 U13 33 ngày 18 giờ
14Derbishev Memorial 2017 U17 33 ngày 18 giờ
15Derbishev Memorial 2017 ''A'' 33 ngày 18 giờ
16Derbishev Memorial 2017 U17 39 ngày 1 giờ
17Иссык-куль 2017г до 17 лет 87 ngày 17 giờ
18Иссык-куль 2017г до 13 лет 87 ngày 17 giờ
19Иссык-куль 2017г до 11 лет 87 ngày 17 giờ
20Иссык-куль 2017г до 9 лет 87 ngày 17 giờ
21Иссык-куль 2017г до 7 лет 87 ngày 17 giờ
22Турнир А Иссык-куль 2017 87 ngày 17 giờ
23RSHKristall jn 102 ngày 12 giờ
24KGZ Schoolar's Championship 2017 M11 109 ngày 21 giờ
25Bishkek Club Rapid 8 204 ngày 4 giờ
26Bishkek Chess Club Rapid 7 204 ngày 4 giờ
27Kyrgyzstan Chess Championship 2017 (1 League) 219 ngày 6 giờ
28Dordoi Cup Rapid 2016 219 ngày 6 giờ
29Dordoi Cup Rapid 2016 219 ngày 6 giờ
30Bishkek Park Cup 2017 U11 Rapid 219 ngày 7 giờ
31Bishkek Park Cup 2017 U11 Girls 219 ngày 7 giờ
32Bishkek Park Cup 2017 U16 219 ngày 7 giờ
33Bishkek Park Cup 2017 U16 Girls 219 ngày 7 giờ
34Altyn Tuyun's Rapid Cup 2016 323 ngày 8 giờ
35Altyn Tuyun's Blitz Cup 2016 323 ngày 8 giờ
36Jalal Abad Rapid Championship 2016 348 ngày 22 giờ
37Issyk Kul Open 2016 445 ngày 8 giờ
38Kyrgyzstan_2016_men_Superfinal 508 ngày
39KGZ_2016_superfinal_wom 513 ngày 14 giờ
40Blitz_November 650 ngày 12 giờ
41Blitz_KGZ_11.2015 651 ngày 4 giờ
42Asian Juniors U20 Championship 2015 714 ngày 18 giờ
43Asian Girls U20 Championship 2015 714 ngày 18 giờ
44Asian Juniors U20 Championship Rapid 2015 717 ngày 12 giờ
45Asian Girls U20 Championship Rapid 2015 717 ngày 12 giờ
46Asian Girls U20 Championship blitz 2015 720 ngày 13 giờ
47Asian Juniors U20 Championship blitz 2015 720 ngày 13 giờ
48ssd 896 ngày 11 giờ
49qwq 2087 ngày 12 giờ
50121212121212 Categoría SUB-18 Absoluto 3202 ngày 23 giờ
Advertisement