Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1RSHK rapid 1 4 ngày 10 giờ
2Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 14 лет) 6 ngày 4 giờ
3Чемпионат КР среди девушек 2018 (До 18 лет) 6 ngày 12 giờ
4Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 18 лет) 6 ngày 12 giờ
5Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 16 лет) 6 ngày 12 giờ
6Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 16 лет) 6 ngày 12 giờ
7Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 14 лет) 6 ngày 12 giờ
8Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 12 лет) 6 ngày 12 giờ
9Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 12 лет) 6 ngày 12 giờ
10Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 10 лет) 6 ngày 12 giờ
11Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 10 лет) 6 ngày 12 giờ
12Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 8 лет) 6 ngày 12 giờ
13Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 8 лет) 6 ngày 12 giờ
14Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 6 лет) 6 ngày 12 giờ
15Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 6 лет) 6 ngày 12 giờ
16Altyn-Tuyun 2018 10 ngày 9 giờ
17Кубок Дордоя - 2017 (Рапид) 19 ngày 9 giờ
18Кубок Дордоя - 2017 (Блиц) 19 ngày 10 giờ
19Bishkek Chess Club Rapid №32 25 ngày 4 giờ
20Chess Club "Champion" Cup (Rapid) 2017 25 ngày 12 giờ
21Квалификационный турнир на IV разряд 32 ngày 5 giờ
22Bishkek Chess Club Rapid №31 32 ngày 5 giờ
23Bishkek Chess BALA Rapid №4 32 ngày 5 giờ
242'nd Smart Cup Bishkek 2017 42 ngày 5 giờ
25Bishkek Chess Club Rapid №30 46 ngày 8 giờ
26Bishkek Chess BALA Rapid №3 46 ngày 16 giờ
27Bishkek Chess CLUB BLITZ №3 47 ngày 7 giờ
28Bishkek Chess BALA BLITZ №2 47 ngày 7 giờ
29Kyrgyzstan Youth Chess Championship among disabled 2017 (deaf+physical) 49 ngày 17 giờ
30Kyrgyzstan Youth Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 49 ngày 17 giờ
31Bishkek Chess Club Rapid №29 53 ngày 9 giờ
32Bishkek Chess BALA Rapid №2 53 ngày 15 giờ
33Bishkek Chess CLUB BLITZ №2 54 ngày 10 giờ
34Bishkek Chess Club Rapid №28 58 ngày 21 giờ
35Bishkek Chess BALA Rapid №1 60 ngày 12 giờ
36Bishkek Chess CLUB BLITZ №1 61 ngày 7 giờ
37Bishkek Chess BALA BLITZ №1 61 ngày 11 giờ
38Bishkek Chess Club Rapid 27 67 ngày 6 giờ
39Altyn-Tuyun 2017 72 ngày 8 giờ
40Bilimkana Cup 2017 U12 76 ngày 13 giờ
41Bilimkana Cup 2017 G10 76 ngày 13 giờ
42Bilimkana Cup 2017 U10 76 ngày 13 giờ
43Bilimkana Cup 2017 U16 76 ngày 13 giờ
44Bilimkana Cup 2017 U8 76 ngày 16 giờ
45Bilimkana Cup 2017 G8 76 ngày 16 giờ
46Bilimkana Cup 2017 G6 76 ngày 16 giờ
47Bilimkana Cup 2017 U6 76 ngày 16 giờ
48Smart Cup Bishkek 2017 84 ngày 10 giờ
49Golden autumn G 17 84 ngày 10 giờ
50Golden autumn M 17 84 ngày 10 giờ