Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Privet Tournemnt February 2018 19 ngày 1 giờ
2King Salman World Blitz Championship 2017 Open 53 ngày 4 giờ
3King Salman World Blitz Championship 2017 Women 53 ngày 4 giờ
4King Salman World Rapid Championship 2017 Open 54 ngày 14 giờ
5King Salman World Rapid Championship 2017 Women 55 ngày 3 giờ
6Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 112 ngày 14 giờ
7 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 113 ngày 12 giờ
8Al Kifah Women Chess Tournament 2017 113 ngày 14 giờ
9Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 122 ngày 13 giờ
10Dammam National Classic Chess tournament 2017 126 ngày 9 giờ
11Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 130 ngày 17 giờ
12ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 141 ngày 8 giờ
13PMU Chess Club Tournament 2017 144 ngày 9 giờ
14Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 154 ngày 11 giờ
15AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 181 ngày 5 giờ
16Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 182 ngày 6 giờ
17Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 211 ngày 1 giờ
18The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 211 ngày 12 giờ
19Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 218 ngày 12 giờ
20Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 228 ngày 22 giờ
21Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 248 ngày 10 giờ
22RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 255 ngày 6 giờ
23Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 255 ngày 7 giờ
24Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 260 ngày 21 giờ
25Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 276 ngày 3 giờ
26Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 279 ngày 7 giờ
27Abha International Chase Open 2017 May 14 280 ngày 9 giờ
28Jizan Open Chess Tournament 2017 280 ngày 9 giờ
29Saudi Final 2017 296 ngày 8 giờ
30Alkhobar International Chess tournament Open Friday 24 Mar. 2017 299 ngày
31Al-Rakkah International Practice Tournemnt 22/04/2017 305 ngày 1 giờ
32The First International Women Chess Tournament March 24, 2017 306 ngày 3 giờ
33Safwa City International Chess Tournament 10 April 2017 309 ngày 11 giờ
34Jeddah International Chess Open 2017 MAR 10 332 ngày 10 giờ
35Al Riyadh Chess Qualification Tournament 2017 16-18 March 332 ngày 11 giờ
362th Makkah International Chess Open 2017 MAR 24 334 ngày 2 giờ
37Maltoot Cafe Tournament 23rd of March 2017 335 ngày
38Al Khobar Chess Qualification Tournament 2017 2-4 MAR 345 ngày 13 giờ
39Mohamed Al Dosari Group International Chess Tournament February 10, 2017 345 ngày 18 giờ
40Makkah International Chess Open 2017 MAR 3 348 ngày 2 giờ
412nd Fakieh group international chess tournament 20 Jun 2017 352 ngày 3 giờ
42Abha Chess Qualification Tournament 2017 17-18 Feb. 352 ngày 11 giờ
43Mecca Chess Qualification Tournament 2017 January 26-28 389 ngày 4 giờ
44NCB International Chess Tournament (5) December 23-24 401 ngày 3 giờ
45Modern Education School Chess Tournament 20 Dec. 2016 428 ngày 10 giờ
46 Teacher Modern Education School CHess Tournament 428 ngày 10 giờ
47Riyadh Clubs Chess Championship 453 ngày 3 giờ
48PMU Students Chess Tournment fall 2016 by (PMU Chess Club) 457 ngày 3 giờ
492nd Round Tournament Fall 2016 464 ngày 8 giờ
50Al Hijaz Club VS. Al Fursan Club 14 Oct. 2016 466 ngày 23 giờ