Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 11 Aug 2017 3 ngày 13 giờ
2Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 4 ngày 14 giờ
3AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 31 ngày 8 giờ
4Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 32 ngày 9 giờ
5Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 61 ngày 4 giờ
6The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 61 ngày 15 giờ
7Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 68 ngày 15 giờ
8Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 79 ngày 1 giờ
9Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 98 ngày 13 giờ
10RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 105 ngày 9 giờ
11Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 105 ngày 10 giờ
12Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 111 ngày
13Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 126 ngày 6 giờ
14Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 129 ngày 10 giờ
15Abha International Chase Open 2017 May 14 130 ngày 12 giờ
16Jizan Open Chess Tournament 2017 130 ngày 12 giờ
17Saudi Final 2017 146 ngày 11 giờ
18Alkhobar International Chess tournament Open Friday 24 Mar. 2017 149 ngày 3 giờ
19Al-Rakkah International Practice Tournemnt 22/04/2017 155 ngày 4 giờ
20The First International Women Chess Tournament March 24, 2017 156 ngày 6 giờ
21Safwa City International Chess Tournament 10 April 2017 159 ngày 14 giờ
22Jeddah International Chess Open 2017 MAR 10 182 ngày 13 giờ
23Al Riyadh Chess Qualification Tournament 2017 16-18 March 182 ngày 14 giờ
242th Makkah International Chess Open 2017 MAR 24 184 ngày 5 giờ
25Maltoot Cafe Tournament 23rd of March 2017 185 ngày 3 giờ
26Al Khobar Chess Qualification Tournament 2017 2-4 MAR 195 ngày 16 giờ
27Mohamed Al Dosari Group International Chess Tournament February 10, 2017 195 ngày 21 giờ
28Makkah International Chess Open 2017 MAR 3 198 ngày 5 giờ
292nd Fakieh group international chess tournament 20 Jun 2017 202 ngày 6 giờ
30Abha Chess Qualification Tournament 2017 17-18 Feb. 202 ngày 14 giờ
31Mecca Chess Qualification Tournament 2017 January 26-28 239 ngày 7 giờ
32NCB International Chess Tournament (5) December 23-24 251 ngày 6 giờ
33Modern Education School Chess Tournament 20 Dec. 2016 278 ngày 13 giờ
34 Teacher Modern Education School CHess Tournament 278 ngày 13 giờ
35Riyadh Clubs Chess Championship 303 ngày 6 giờ
36PMU Students Chess Tournment fall 2016 by (PMU Chess Club) 307 ngày 6 giờ
372nd Round Tournament Fall 2016 314 ngày 11 giờ
38Al Hijaz Club VS. Al Fursan Club 14 Oct. 2016 317 ngày 2 giờ
39Tournament Holiday Inn Al-Khobar 3 Nov 2016 03 Nov 2016 325 ngày 1 giờ
40al andulos blitz tournament 352 ngày 3 giờ
414th Hijaz Club Chess Tournament 30 Sep 2016 354 ngày 7 giờ
42Al Andalus Championship 365 ngày 10 giờ
43Al Ahli Club Int Chess Championship2016 August 20-19 370 ngày 5 giờ
44International tournament coffee shop Liwan Chess 426 ngày 16 giờ
45FitnessWorld Chess Championship 2016 July 15 427 ngày 6 giờ
463rd Hijaz Club Chess Tournament 24 Jun 2016 456 ngày 23 giờ
473rd Hijaz Club Chess Tournament 24 Jun 2016 456 ngày 23 giờ
48Ramadan Championship 461 ngày 1 giờ
49Eastern Rgion Ramadan Closed Tournament- 2016 461 ngày 1 giờ
50Abha Chess Championship 2016 June 3 475 ngày 1 giờ
Advertisement