Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 3 ngày 9 giờ
2Lebanese Chess clubs 1st Division 11 ngày 6 giờ
3Lebanese Chess clubs 1st Division 26 ngày 5 giờ
4 Lebanese Teams Rapid chess Championship 26 ngày 9 giờ
5Lebanese Teams Rapid chess Championship 46 ngày 21 giờ
6InterClubs Blitz Chess Championship 2017 50 ngày 7 giờ
7InterClubs Blitz Chess Championship 2017 52 ngày 14 giờ
843rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 54 ngày 23 giờ
9Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 191 ngày 7 giờ
102016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 268 ngày 8 giờ
1142nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 294 ngày 7 giờ
122016 Qualification Lebanese Chess Championship 356 ngày 9 giờ
132016 Qualification Lebanese Chess Championship 358 ngày 15 giờ
14Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 421 ngày 8 giờ
15Lebanese Blitz Chess Championship 2016 442 ngày 7 giờ
16Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 531 ngày 7 giờ
17"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 636 ngày 3 giờ
18Amicale Christmas Tournament 2015 636 ngày 12 giờ
1941st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 657 ngày 8 giờ
2010th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 701 ngày 13 giờ
2110th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 708 ngày 8 giờ
228th Beirut International Open 2015 729 ngày 15 giờ
23Ehden Chess Festival 2015 737 ngày 20 giờ
24Ehden Chess Festival 2015 - U14 742 ngày 7 giờ
25Ehden Chess Festival 2015 742 ngày 7 giờ
26Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 748 ngày 9 giờ
27International Chess Day Championship 2015 763 ngày 7 giờ
28International Chess Day 2015 - U14 763 ngày 7 giờ
29Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 765 ngày 13 giờ
30Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 765 ngày 16 giờ
31Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 859 ngày 10 giờ
32Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 878 ngày 19 giờ
33Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 917 ngày 21 giờ
34Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 917 ngày 21 giờ
35Emmanul Lasker - Group B 967 ngày 7 giờ
36Emmanul Lasker - Group A 967 ngày 7 giờ
3785th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1001 ngày 23 giờ
38Lebanese Clubs Blitz Championsip 1029 ngày 8 giờ
39Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1031 ngày 19 giờ
4020th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1056 ngày 18 giờ
4140th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1185 ngày 20 giờ
4240th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1186 ngày 23 giờ
432 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1204 ngày 8 giờ
442 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz 1206 ngày 5 giờ
457th Beirut International Open 2014 1229 ngày 22 giờ
46Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1296 ngày 6 giờ
472013 Lebanese Blitz Chess Championship 2013 Lebanese Blitz Chess Championship 1390 ngày 7 giờ
48Lebanese Individual Chess Championship 2013 1446 ngày 7 giờ
492013 LEBANESE TEAMS BLITZ 1478 ngày 12 giờ
50Mays El Jabal Rapid Open Int Tournament 1583 ngày 6 giờ
Advertisement