Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
12017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 20 ngày 8 giờ
22017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 21 ngày 7 giờ
32017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 23 ngày
42017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 23 ngày 15 giờ
52017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 24 ngày 20 giờ
6Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 59 ngày 20 giờ
79th Beirut International Open 2017 103 ngày 10 giờ
89th Beirut International Open 2017 107 ngày 9 giờ
99th Beirut International Open 2017 110 ngày 7 giờ
10Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 119 ngày 12 giờ
11Lebanese Chess clubs 1st Division 127 ngày 8 giờ
12Lebanese Chess clubs 1st Division 142 ngày 8 giờ
13 Lebanese Teams Rapid chess Championship 142 ngày 11 giờ
14InterClubs Blitz Chess Championship 2017 166 ngày 10 giờ
1543rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 171 ngày 2 giờ
16Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 307 ngày 10 giờ
172016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 384 ngày 11 giờ
1842nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 410 ngày 10 giờ
192016 Qualification Lebanese Chess Championship 472 ngày 12 giờ
202016 Qualification Lebanese Chess Championship 474 ngày 17 giờ
21Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 537 ngày 11 giờ
22Lebanese Blitz Chess Championship 2016 558 ngày 9 giờ
23Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 647 ngày 10 giờ
24"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 752 ngày 6 giờ
25Amicale Christmas Tournament 2015 752 ngày 15 giờ
2641st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 773 ngày 10 giờ
2710th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 817 ngày 16 giờ
2810th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 824 ngày 11 giờ
298th Beirut International Open 2015 845 ngày 18 giờ
30Ehden Chess Festival 2015 853 ngày 23 giờ
31Ehden Chess Festival 2015 - U14 858 ngày 10 giờ
32Ehden Chess Festival 2015 858 ngày 10 giờ
33Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 864 ngày 12 giờ
34International Chess Day Championship 2015 879 ngày 10 giờ
35International Chess Day 2015 - U14 879 ngày 10 giờ
36Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 881 ngày 15 giờ
37Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 881 ngày 19 giờ
38Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 975 ngày 13 giờ
39Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 994 ngày 22 giờ
40Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1034 ngày
41Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1034 ngày
42Emmanul Lasker - Group B 1083 ngày 9 giờ
43Emmanul Lasker - Group A 1083 ngày 9 giờ
4485th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1118 ngày 2 giờ
45Lebanese Clubs Blitz Championsip 1145 ngày 11 giờ
46Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1147 ngày 22 giờ
4720th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1172 ngày 21 giờ
4840th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1301 ngày 23 giờ
4940th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1303 ngày 1 giờ
502 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1320 ngày 10 giờ