Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Team Selection Tournament 2017 Male 224 ngày 5 giờ
2National Team Selection Tournament 2017 Girls 224 ngày 5 giờ
3Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 224 ngày 15 giờ
4Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 224 ngày 15 giờ
5Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 224 ngày 16 giờ
6Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 224 ngày 16 giờ
7Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 224 ngày 17 giờ
8Interschool Chess Championship 2017 U10 309 ngày 11 giờ
93rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 448 ngày 7 giờ
103rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 448 ngày 7 giờ
111st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 454 ngày 14 giờ
121st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 454 ngày 14 giờ
131st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 454 ngày 14 giờ
141st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 454 ngày 14 giờ
151st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 454 ngày 14 giờ
161st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 454 ngày 14 giờ
171st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 454 ngày 14 giờ
181st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 454 ngày 14 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 454 ngày 14 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 454 ngày 14 giờ
211st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 497 ngày 11 giờ
22Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1108 ngày 17 giờ
23Maldives National Individual Chess Championship 2015 1112 ngày 13 giờ
24Inaugural National Chess Championship of Maldives 2406 ngày 16 giờ