Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 44 ngày 12 giờ
2GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 44 ngày 12 giờ
3Open Championship of Skopje 2017 65 ngày 13 giờ
4Blitz Gazi Baba 2017 67 ngày 7 giờ
5Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 89 ngày 14 giờ
6Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 89 ngày 15 giờ
7Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 89 ngày 15 giờ
8Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 92 ngày 18 giờ
9Open Championship of Macedonia 2017 155 ngày 18 giờ
10XXVI Team Championship of Macedonia 179 ngày 11 giờ
1115th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 209 ngày 18 giờ
12Macedonia Youth Championships 2017-U18 222 ngày 19 giờ
13Macedonia Youth Championships 2017-U12 222 ngày 20 giờ
14Macedonia Youth Championships 2017-U10 222 ngày 20 giờ
15Macedonia Youth Championships 2017-U16 222 ngày 20 giờ
16Macedonia Youth Championships 2017-G10 222 ngày 21 giờ
17Macedonia Youth Championships 2017-U08 222 ngày 21 giờ
18Macedonia Youth Championships 2017-G14 222 ngày 22 giờ
19Macedonia Youth Championships 2017-U14 223 ngày 10 giờ
20Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 252 ngày 11 giờ
21Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 252 ngày 12 giờ
22Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 252 ngày 15 giờ
23Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 255 ngày 11 giờ
24Karpos Open 2017 290 ngày 17 giờ
25Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 303 ngày 19 giờ
26Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 303 ngày 19 giờ
27Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 303 ngày 19 giờ
28ALKALOID Rapid Open 2017 339 ngày 12 giờ
29Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 373 ngày 14 giờ
30Open Championship of Skopje 2016 401 ngày 14 giờ
31Blitz Gazi Baba 2016 447 ngày 10 giờ
32Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 453 ngày 2 giờ
33Mladinski rejting turnir LASKER 2016 469 ngày 19 giờ
34XXV Team Championship of Macedonia 529 ngày 11 giờ
35Open Championship of Macedonia 2016 548 ngày 17 giờ
36Macedonia Youth Championships 2016-U12 581 ngày 19 giờ
37Macedonia Youth Championships 2016-U16 581 ngày 19 giờ
38Macedonia Youth Championships 2016-U14 581 ngày 20 giờ
39Macedonia Youth Championships 2016-U10 581 ngày 20 giờ
40Macedonia Youth Championships 2016-U08 581 ngày 21 giờ
41Macedonia Youth Championships 2016-U18 582 ngày 13 giờ
42Macedonia Youth Championships 2016-G10 582 ngày 14 giờ
43Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 595 ngày 10 giờ
44Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 595 ngày 12 giờ
45Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 596 ngày 13 giờ
46Karpos Open 2016 656 ngày 17 giờ
47ALKALOID Blitz Open 2016 672 ngày 23 giờ
48Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 738 ngày 13 giờ
49Open Championship of Skopje 2015 772 ngày 13 giờ
50ALKALOID Rapid Open 2015 779 ngày 11 giờ