Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 9 giờ 30 phút
2GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 9 giờ 32 phút
3Open Championship of Skopje 2017 1 ngày 5 giờ
4Blitz Gazi Baba 2017 2 ngày 23 giờ
5Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 25 ngày 6 giờ
6Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 25 ngày 6 giờ
7Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 25 ngày 6 giờ
8Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 28 ngày 10 giờ
9Open Championship of Macedonia 2017 91 ngày 9 giờ
10XXVI Team Championship of Macedonia 115 ngày 2 giờ
1115th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 145 ngày 9 giờ
12Macedonia Youth Championships 2017-U18 158 ngày 10 giờ
13Macedonia Youth Championships 2017-U12 158 ngày 11 giờ
14Macedonia Youth Championships 2017-U10 158 ngày 11 giờ
15Macedonia Youth Championships 2017-U16 158 ngày 11 giờ
16Macedonia Youth Championships 2017-G10 158 ngày 12 giờ
17Macedonia Youth Championships 2017-U08 158 ngày 13 giờ
18Macedonia Youth Championships 2017-G14 158 ngày 14 giờ
19Macedonia Youth Championships 2017-U14 159 ngày 1 giờ
20Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 188 ngày 2 giờ
21Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 188 ngày 4 giờ
22Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 188 ngày 6 giờ
23Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 191 ngày 2 giờ
24Karpos Open 2017 226 ngày 8 giờ
25Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 239 ngày 10 giờ
26Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 239 ngày 10 giờ
27Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 239 ngày 10 giờ
28ALKALOID Rapid Open 2017 275 ngày 4 giờ
29Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 309 ngày 5 giờ
30Open Championship of Skopje 2016 337 ngày 5 giờ
31Blitz Gazi Baba 2016 383 ngày 2 giờ
32Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 388 ngày 18 giờ
33Mladinski rejting turnir LASKER 2016 405 ngày 11 giờ
34XXV Team Championship of Macedonia 465 ngày 3 giờ
35Open Championship of Macedonia 2016 484 ngày 8 giờ
36Macedonia Youth Championships 2016-U12 517 ngày 10 giờ
37Macedonia Youth Championships 2016-U16 517 ngày 10 giờ
38Macedonia Youth Championships 2016-U14 517 ngày 11 giờ
39Macedonia Youth Championships 2016-U10 517 ngày 12 giờ
40Macedonia Youth Championships 2016-U08 517 ngày 13 giờ
41Macedonia Youth Championships 2016-U18 518 ngày 4 giờ
42Macedonia Youth Championships 2016-G10 518 ngày 5 giờ
43Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 531 ngày 2 giờ
44Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 531 ngày 4 giờ
45Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 532 ngày 4 giờ
46Karpos Open 2016 592 ngày 8 giờ
47ALKALOID Blitz Open 2016 608 ngày 15 giờ
48Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 674 ngày 4 giờ
49Open Championship of Skopje 2015 708 ngày 4 giờ
50ALKALOID Rapid Open 2015 715 ngày 3 giờ
Advertisement