Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritius (MRI)

Flag MRI
SốGiảiCập nhật
1REPUBLIC CUP 2017 232 ngày 4 giờ
2Masters 2017 294 ngày 5 giờ
3ROTARY CUREPIPE JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP 2017 329 ngày 8 giờ
4BLITZ CHAMPIONSHIP OF MAURITIUS 2016 407 ngày 4 giờ
52nd MASTERS 2017 QUALIFIERS 442 ngày 3 giờ
6REPUBLIC CUP BLITZ 2016 546 ngày 7 giờ
7REPUBLIC CUP 2016 560 ngày 9 giờ
8"Teremok" Chess Open 2016 594 ngày 13 giờ
92016 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open 630 ngày 8 giờ
102016 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Ladies 630 ngày 8 giờ
11MASTERS 2016 673 ngày 4 giờ
12b4 Christmas Blitz 2015 768 ngày 9 giờ
13RCC Chess Open 2015 776 ngày 15 giờ
14Inter-College Chess Open 2003 854 ngày 10 giờ
15Scholastic Chess Championships 2015 857 ngày 10 giờ
16Inter-College Team Championships 2014 857 ngày 10 giờ
17Inter-college Championships 2014 858 ngày 13 giờ
18Inter-College Championships 2013 858 ngày 13 giờ
19RCC Chess Open 2012 858 ngày 13 giờ
20Inter College Championships 2012 858 ngày 13 giờ
21Inter-College Team Championships 2012 858 ngày 13 giờ
22Inter-College Chess Open 2011 858 ngày 13 giờ
23Inter-College Championships 2011 858 ngày 13 giờ
24Inter-College Team Championships 2011 858 ngày 13 giờ
25St Esprit Chess Open 2010 858 ngày 13 giờ
26Inter-College Championships 2010 858 ngày 13 giờ
27Inter-College Team Championship 2010 858 ngày 13 giờ
28Inter-College Open 2009 858 ngày 13 giờ
29Inter-College Chess Festival 2009 858 ngày 13 giờ
30Inter-College Championship 2009 (Girls) 858 ngày 13 giờ
31Inter-College Open 2008 (Girls) 858 ngày 13 giờ
32Inter-College Open 2008 (Boys) 858 ngày 13 giờ
33Inter College Championships 2008 (Girls) 858 ngày 14 giờ
34Inter-College Team Championship 2008 (Girls) 858 ngày 14 giờ
35Inter-College Championships 2009 (Boys) 858 ngày 14 giờ
36Inter College Championships 2008 (Boys) 859 ngày 9 giờ
37Inter-College Team Championships 2008 (Boys) 859 ngày 9 giờ
38Inter-College Open 2007 (Girls) 859 ngày 9 giờ
39Inter-College Open 2007 (Boys) 859 ngày 9 giờ
40Inter-College Championships 2007 (Girls) 859 ngày 9 giờ
41Inter-College Championships 2007 (Boys) 859 ngày 10 giờ
42Inter-College Chess Open 2006 (Girls) 859 ngày 10 giờ
43Inter-College Chess Open 2006 (Boys) 859 ngày 10 giờ
44Inter-College Championships 2006 (Girls) 859 ngày 10 giờ
45Inter-College Championships 2006 (Boys) 859 ngày 10 giờ
46Inter-College Championships 2005 (Girls) 859 ngày 10 giờ
47Inter-College Championships 2005 (Boys) 859 ngày 10 giờ
48Inter-College Championship 2004 (Girls) 859 ngày 10 giờ
49Inter-College Championship 2004 (Port Louis & the North) 859 ngày 10 giờ
50Inter-College Championship 2004 (Curepipe, Quatre Bornes & the South) 859 ngày 10 giờ