Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open November 2017 13 ngày 1 giờ
2Championnat Regionale NDB 2017 38 ngày 1 giờ
3La Coupe du Wali de Inchiri 2017 137 ngày 1 giờ
4Open Avril 2017 215 ngày 3 giờ
5OPEN FEVRIER 2017 285 ngày 3 giờ
6Open Janvier Blitz 2017 301 ngày 6 giờ
7Championnat National 2016 320 ngày 2 giờ
8Open December 2016 348 ngày 14 giờ
9Open Novembre 2016 357 ngày 5 giờ
10Open Blitz 28 November 2016 357 ngày 5 giờ
11Open October Blitz 2016 395 ngày 3 giờ
12Open October 2016 396 ngày 3 giờ
13Open Blitz Juillet 2016-2 482 ngày 3 giờ
14Open A Juillet 2016 494 ngày 2 giờ
15Open Blitz Juillet 500 ngày 6 giờ
16Open B Juillet 2016 501 ngày 2 giờ
17Open Blitz Mai 2016 558 ngày 2 giờ
18Open A Mai 2016 564 ngày 2 giờ
19Open B Mai 2016 564 ngày 3 giờ
20Open Blitz Avril 2016 579 ngày 2 giờ
21Open Avril 2016 599 ngày 2 giờ
22Open Blitz Mars 2016 614 ngày 3 giờ
23Open Mars 2016 620 ngày 10 giờ
24Open Fevrier 2016 638 ngày 23 giờ
25Open de Blitz Fevrier 2016 643 ngày 4 giờ
261er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 664 ngày 15 giờ
27Championnat National 2015 696 ngày 15 giờ
28Champoinnat National Blitz 2015 696 ngày 15 giờ
29Tournoi qualificatif au championnat national 724 ngày 3 giờ
30Open Nouakchott Blitz 893 ngày 8 giờ
31Open Nouakchoutt 894 ngày 6 giờ
322 eme Open d'echecs de Nouadhibou 899 ngày 1 giờ
33Open National de Blitz Nouadhibou 914 ngày 3 giờ
34Open de Blitz NDB 995 ngày 12 giờ
35Open de Blitz NDB 1006 ngày 12 giờ
36blitz fevrier 1014 ngày 3 giờ
37CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1056 ngày 3 giờ
38CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1058 ngày 14 giờ
39Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1088 ngày 4 giờ
40Championnat Militaire _Etape Finale 1094 ngày 4 giờ
41Championnat Régional de Nouadhibou 2014 1127 ngày 4 giờ
421er Open d'échecs rapide de Nouadhibou 1161 ngày 3 giờ
433eme Open Blitz de Nouadhibou 1161 ngày 9 giờ
44Tournoi-blitz-NDB-2014 1224 ngày 22 giờ
45Championnat militaire _Etape1_Nouakchott 1296 ngày 8 giờ
46TOURNOI DE SELECTION NATIONALE 2014 1340 ngày 5 giờ
471er Tournoi de blitz de Nouadhibou2014 1351 ngày 7 giờ
48CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL (OPEN) 2013 1417 ngày 3 giờ
49Championnat National Individuel (Blitz) 2013 1426 ngày 13 giờ
501er Open International de Nouadhibou (- 2200 elo) 1603 ngày 12 giờ
Advertisement