Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1First Division Chess League 2017 19 giờ 47 phút
2Junior Chess League 2017 19 giờ 53 phút
32017 Clubs Cup 8 ngày 5 giờ
4Premier Chess League 2017 14 ngày 18 giờ
5Namibia Women's Chess Challenge - Open 16 ngày 23 giờ
6Namibia Women's Chess Challenge - Youth 16 ngày 23 giờ
7Namibia Women's Challenge - Cadet 16 ngày 23 giờ
8GOBABIS OPEN 2017 28 ngày 6 giờ
9Otjiwarongo Open 2017 28 ngày 7 giờ
102017 Chess Grand Prix 5 43 ngày
112017 Okahandja Open 48 ngày
12Grootfontein 2017 open 48 ngày 1 giờ
13Karasburg Open 2017 50 ngày 8 giờ
142017 Namibia Junior Champ of Champs Boys 64 ngày 21 giờ
15Junior Chess League 2017 65 ngày 2 giờ
162017 Namibia Junior Champ of Champs Girls 65 ngày 23 giờ
17Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 77 ngày 13 giờ
18Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 77 ngày 13 giờ
19Hardap Open Chess Championhips 81 ngày 4 giờ
20Hardap Open Chess Championhips 81 ngày 5 giờ
212017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 86 ngày 2 giờ
222017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 86 ngày 2 giờ
232017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 86 ngày 2 giờ
242017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 86 ngày 2 giờ
252017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 86 ngày 2 giờ
262017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 86 ngày 2 giờ
272017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 86 ngày 2 giờ
282017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 86 ngày 2 giờ
292017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 86 ngày 2 giờ
302017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 86 ngày 2 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 86 ngày 2 giờ
322017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 86 ngày 2 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 86 ngày 2 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 86 ngày 2 giờ
35Outjo Open 91 ngày 5 giờ
362017 NAJOCC Boys U20 91 ngày 7 giờ
372017 NAJOCC Boys U 18 91 ngày 7 giờ
38NJOCC 2017 Girls U8 97 ngày 22 giờ
392017 NAJOCC Girls Under 10 97 ngày 22 giờ
402017 NAJOCC Girls Under 12 97 ngày 22 giờ
412017 NAJOCC Girls Under 14 97 ngày 22 giờ
422017 NAJOCC Girls Under 16 97 ngày 22 giờ
432017 NAJOCC Girls U 18 97 ngày 22 giờ
442017 NAJOCC Boys U 8 97 ngày 22 giờ
452017 NAJOCC Boys U 10 97 ngày 22 giờ
462017 NAJOCC Boys U 12 97 ngày 22 giờ
472017 NAJOCC Boys U 14 97 ngày 22 giờ
482017 NAJOCC Boys U 16 97 ngày 22 giờ
49Walvis Bay Open 128 ngày 23 giờ
502017 Nationals B-Section Open 134 ngày 22 giờ
Advertisement