Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Namibian Open 21 ngày 23 giờ
2Rundu Open 38 ngày 4 giờ
3Junior Chess League 2017 39 ngày 6 giờ
4First Division Chess League 2017 39 ngày 6 giờ
5KARIBIB CHESS PEN 2017 50 ngày 2 giờ
6Royal Schools Chess Challenge Under 16 54 ngày 21 giờ
7Royal Schools Chess Challenge 2017 u/14 54 ngày 22 giờ
8Royal Chess Minds Academy u/12 54 ngày 23 giờ
9Royal Chess Minds Academy u10 54 ngày 23 giờ
10Royal Schools Chess Challenge 2017 U8 55 ngày 1 giờ
11RCM Tourney 55 ngày 2 giờ
122017 Clubs Cup 70 ngày 6 giờ
13Premier Chess League 2017 76 ngày 19 giờ
14Namibia Women's Chess Challenge - Youth 79 ngày
15Namibia Women's Challenge - Cadet 79 ngày
16GOBABIS OPEN 2017 90 ngày 7 giờ
17Otjiwarongo Open 2017 90 ngày 9 giờ
182017 Chess Grand Prix 5 105 ngày 1 giờ
192017 Okahandja Open 110 ngày 2 giờ
20Grootfontein 2017 open 110 ngày 2 giờ
21Junior Chess League 2017 127 ngày 3 giờ
22Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 139 ngày 14 giờ
23Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 139 ngày 14 giờ
24Hardap Open Chess Championhips 143 ngày 6 giờ
25Hardap Open Chess Championhips 143 ngày 7 giờ
262017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 148 ngày 3 giờ
272017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 148 ngày 3 giờ
282017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 148 ngày 3 giờ
292017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 148 ngày 3 giờ
302017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 148 ngày 3 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 148 ngày 3 giờ
322017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 148 ngày 3 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 148 ngày 3 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 148 ngày 3 giờ
352017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 148 ngày 3 giờ
362017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 148 ngày 3 giờ
372017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 148 ngày 3 giờ
382017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 148 ngày 3 giờ
392017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 148 ngày 3 giờ
40Outjo Open 153 ngày 6 giờ
412017 NAJOCC Boys U20 153 ngày 8 giờ
422017 NAJOCC Boys U 18 153 ngày 8 giờ
432017 NAJOCC Girls Under 12 159 ngày 23 giờ
442017 NAJOCC Girls Under 14 159 ngày 23 giờ
452017 NAJOCC Boys U 8 159 ngày 23 giờ
462017 NAJOCC Boys U 10 159 ngày 23 giờ
472017 NAJOCC Boys U 12 159 ngày 23 giờ
482017 NAJOCC Boys U 14 159 ngày 23 giờ
492017 NAJOCC Boys U 16 159 ngày 23 giờ
50Walvis Bay Open 191 ngày
Advertisement