Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Kehat Beukes Memorial Chess Tournament 2017 35 ngày 19 giờ
2TWCA 10 YEARS RAPID CHESS TOURNAMENT 58 ngày 15 giờ
3Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 4-7 59 ngày 8 giờ
4Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 1-3 59 ngày 8 giờ
5Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Open Section 59 ngày 8 giờ
6Namibian Open 86 ngày 9 giờ
7Rundu Open 102 ngày 14 giờ
8Junior Chess League 2017 103 ngày 16 giờ
9First Division Chess League 2017 103 ngày 16 giờ
10KARIBIB CHESS PEN 2017 114 ngày 12 giờ
11Royal Schools Chess Challenge Under 16 119 ngày 7 giờ
12Royal Schools Chess Challenge 2017 u/14 119 ngày 9 giờ
13Royal Chess Minds Academy u/12 119 ngày 9 giờ
14Royal Chess Minds Academy u10 119 ngày 9 giờ
15Royal Schools Chess Challenge 2017 U8 119 ngày 11 giờ
16RCM Tourney 119 ngày 12 giờ
172017 Clubs Cup 134 ngày 16 giờ
18Premier Chess League 2017 141 ngày 5 giờ
19Namibia Women's Chess Challenge - Youth 143 ngày 10 giờ
20Namibia Women's Challenge - Cadet 143 ngày 10 giờ
21GOBABIS OPEN 2017 154 ngày 17 giờ
22Otjiwarongo Open 2017 154 ngày 19 giờ
232017 Chess Grand Prix 5 169 ngày 11 giờ
242017 Okahandja Open 174 ngày 12 giờ
25Grootfontein 2017 open 174 ngày 12 giờ
26Junior Chess League 2017 191 ngày 14 giờ
27Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 204 ngày
28Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 204 ngày
29Hardap Open Chess Championhips 207 ngày 16 giờ
30Hardap Open Chess Championhips 207 ngày 17 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 212 ngày 13 giờ
322017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 212 ngày 13 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 212 ngày 13 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 212 ngày 13 giờ
352017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 212 ngày 13 giờ
362017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 212 ngày 13 giờ
372017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 212 ngày 13 giờ
382017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 212 ngày 13 giờ
392017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 212 ngày 13 giờ
402017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 212 ngày 13 giờ
412017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 212 ngày 13 giờ
422017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 212 ngày 13 giờ
432017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 212 ngày 13 giờ
442017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 212 ngày 13 giờ
45Outjo Open 217 ngày 16 giờ
462017 NAJOCC Boys U20 217 ngày 18 giờ
472017 NAJOCC Boys U 18 217 ngày 18 giờ
482017 NAJOCC Girls Under 12 224 ngày 9 giờ
492017 NAJOCC Girls Under 14 224 ngày 9 giờ
502017 NAJOCC Boys U 8 224 ngày 9 giờ