Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1C-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 3 giờ 42 phút
2B-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 5 giờ 41 phút
3De Pion Jeugd Najaar 2017 - E 6 ngày 9 giờ
4De Pion Jeugd Najaar 2017 - D 6 ngày 10 giờ
5De Pion Jeugd Najaar 2017 - C 6 ngày 10 giờ
6A-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 7 ngày 1 giờ
7De Pion Jeugd Najaar 2017 - B 7 ngày 5 giờ
8De Pion Jeugd Najaar 2017 - A 7 ngày 5 giờ
9Hoogeveen Open 2017 18 ngày 20 giờ
10Hoogeveen 2017 Amateur 1 20 ngày 10 giờ
11Hoogeveen Open 2017 - Finals Semi-final and finals after round 7. 20 ngày 13 giờ
12Hoogeveen 2017 Amateur 2 20 ngày 13 giờ
13Hoogeveen Matches 2017 22 ngày 6 giờ
14Masters Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 28 ngày 5 giờ
15LBV NK Lightning Chess 2017 Final F 149 ngày 9 giờ
16LBV NK Lightning Chess 2017 Round 4 - Group M 149 ngày 9 giờ
17LBV NK Lightning Chess 2017 Round 3 - Group M 149 ngày 9 giờ
18LBV NK Lightning Chess 2017 Round 2 - Group L 149 ngày 9 giờ
19LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group K 149 ngày 9 giờ
20Blitz Jeugd De Pion 2017 Groep C en D Snelschaakkampioenschap van de jeugdafdeling van SV De Pion Roosendaal 2017. 154 ngày 9 giờ
21Blitz Jeugd De Pion 2017 Groep B Snelschaakkampioenschap van de jeugdafdeling van SV De Pion Roosendaal 2017. 154 ngày 9 giờ
22Blitz Jeugd De Pion 2017 Groep A Snelschaakkampioenschap van de jeugdafdeling van SV De Pion Roosendaal 2017. 154 ngày 9 giờ
23De Pion Jeugd - A - 2017 Voorjaar 156 ngày 12 giờ
24LBV NK Lightning Chess 2017 Round 4 - Group i 158 ngày 14 giờ
25LBV NK Lightning Chess 2017 Round 3 - Group J 158 ngày 14 giờ
26LBV NK Lightning Chess 2017 Round 2 - Group K 158 ngày 14 giờ
27LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group C 158 ngày 14 giờ
28LBV NK Lightning Chess 2017 Round 4 - Group N 158 ngày 14 giờ
29LBV NK Lightning Chess 2017 Round 3 - Group L 158 ngày 14 giờ
30LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group J 158 ngày 14 giờ
31LBV NK Lightning Chess 2017 Round 2 - Group N 158 ngày 14 giờ
32LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group D 158 ngày 14 giờ
33LBV NK Lightning Chess 2017 Final E 158 ngày 14 giờ
34LBV NK Lightning Chess 2017 Final G 158 ngày 14 giờ
35LBV NK Lightning Chess 2017 Round 2 - Group i 158 ngày 19 giờ
36LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group H 158 ngày 19 giờ
37LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group A 158 ngày 19 giờ
38LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group M 158 ngày 19 giờ
39LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group F 158 ngày 19 giờ
40LBV NK Lightning Chess 2017 Round 2 - Group M 158 ngày 19 giờ
41LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group i 158 ngày 19 giờ
42LBV NK Lightning Chess 2017 Round 3 - Group K 158 ngày 19 giờ
43LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group E 158 ngày 19 giờ
44LBV NK Lightning Chess 2017 Round 4 - Group L 158 ngày 19 giờ
45LBV NK Lightning Chess 2017 Round 3 - Group N 158 ngày 19 giờ
46LBV NK Lightning Chess 2017 Final D 158 ngày 19 giờ
47LBV NK Lightning Chess 2017 Round 4 - Group J 158 ngày 19 giờ
48LBV NK Lightning Chess 2017 Round 3 - Group H 158 ngày 19 giờ
49LBV NK Lightning Chess 2017 Round 1 - Group N 158 ngày 21 giờ
50LBV NK Lightning Chess 2017 Round 2 - Group H 158 ngày 21 giờ
Advertisement