Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
1Kathmandu Open International GM Chess Tournament 2018 (April 12-17, Kathmandu, Nepal) 19 giờ 25 phút
21st NEPAL-CHAINA FREINDSHIP JUNIOR SCHOOL TEAM CHESS CHAMPIONSHIP-2018 23 giờ 38 phút
32nd Bitatnagar Metropolitan City Inter School Chess Championship-2018 (Boys) 6 ngày 8 giờ
42nd Biratnagar Metropolitan City Inter School Chess Chapionship- 2074 (Girls) 6 ngày 8 giờ
5Mayor Cup Olyampic School Chess Tournament 2018 8 ngày 22 giờ
6Sunshine Intra Chess-2018 (Selection for PABSON Games) 10 ngày 17 giờ
71ST GOLDENGATE OPEN INTER SCHOOL TEAM CHESS CHAMPIONSHIP-2074 10 ngày 18 giờ
8Nepal Telecom Chess Tournament-2074 19 ngày 23 giờ
9Youth Corner Club Open chess Tournament-2074 25 ngày 22 giờ
10Intera Purwanchal Vidya Sadan School Girls Kid's Chess Championship-2018 27 ngày 23 giờ
11Intera Purwanchal Vidya Sadan Boys Kid's Chess Championship-2018 27 ngày 23 giờ
12Advanced College of Engineering & Management Girls Chess Championship - Final 43 ngày 5 giờ
13Advanced College of Engineering & Management Girls Chess Championship - Final 44 ngày 3 giờ
14Advanced College of Engineering and Management Chess Championship (Round of 16) 44 ngày 23 giờ
15Advanced College of Engineering and Mangement - 2018 (Round of 32) 45 ngày 22 giờ
162nd Late Harisharan Maharjan Memorial Kirtipur Municipality wide Inter-School Chess tournament- 2074 81 ngày 19 giờ
172nd Harisharan Maharjan Memorial Open Chess Tournament-2017 Dhalpa,Kirtipur (Saturday-League 18nov,25nov,&2dec) 81 ngày 20 giờ
18National U-16 Chess Championship 2017 116 ngày 20 giờ
19National U-16 Girls Chess Championship 2017 116 ngày 20 giờ
20Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-19) 117 ngày 22 giờ
21Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-16) 117 ngày 22 giờ
22Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-12) 117 ngày 22 giờ
23Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boys' U-16) 117 ngày 22 giờ
24Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-12) 117 ngày 22 giờ
25Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-19) 117 ngày 22 giờ
261138th Nepal Sambat Blitz Chess Tournament-2074 123 ngày 2 giờ
274th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 Charikot, Dolakha 130 ngày
28HH Bajaj 2nd Individual Chess Tournament-2074 134 ngày 3 giờ
29"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 136 ngày 4 giờ
30Kblitz 143 ngày 1 giờ
31Kirtipur South West Rezonal Chess Tournament-2074 143 ngày 3 giờ
32TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 150 ngày 19 giờ
33UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 166 ngày 23 giờ
34UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 166 ngày 23 giờ
35UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 166 ngày 23 giờ
36Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 172 ngày 22 giờ
373rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 173 ngày
38Mount Gaurishankar 3rd International Open Chess Tournament-2014 175 ngày 4 giờ
39East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 180 ngày 17 giờ
403rd South Regional Chess Tournament-2074 210 ngày 22 giờ
41JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 214 ngày 16 giờ
42JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 214 ngày 17 giờ
43Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 216 ngày 23 giờ
44U-15 OPen National Championship 218 ngày 1 giờ
45U-19 Boys National Chess Championship 218 ngày 1 giờ
46u 19 Girls Round robin Chess Championship 219 ngày 23 giờ
47Veteran S-50 National Chess Championship-2074 220 ngày
48National Girls U-15 Chess Championship-2074 220 ngày
49Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 246 ngày 22 giờ
5013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 247 ngày 18 giờ