Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
12nd Harisharan Maharjan Memorial Open Chess Tournament-2017 Dhalpa,Kirtipur (Saturday-League 18nov,25nov,&2dec) 6 ngày 11 giờ
2Greenland School Chess Championship U-16 14 ngày 12 giờ
3National U-16 Chess Championship 2017 27 ngày 8 giờ
4National U-16 Girls Chess Championship 2017 27 ngày 8 giờ
5Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-19) 28 ngày 9 giờ
6Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-16) 28 ngày 9 giờ
7Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-12) 28 ngày 9 giờ
8Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boys' U-16) 28 ngày 10 giờ
9Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-12) 28 ngày 10 giờ
10Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-19) 28 ngày 10 giờ
111138th Nepal Sambat Blitz Chess Tournament-2074 33 ngày 13 giờ
124th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 Charikot, Dolakha 40 ngày 11 giờ
13HIM Electronics 2nd Individual Chess Tournament 44 ngày 11 giờ
14HH Bajaj 2nd Individual Chess Tournament-2074 44 ngày 14 giờ
15"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 46 ngày 16 giờ
16Kblitz 53 ngày 13 giờ
17Kirtipur South West Rezonal Chess Tournament-2074 53 ngày 15 giờ
18TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 61 ngày 7 giờ
19UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 77 ngày 11 giờ
20UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 77 ngày 11 giờ
21UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 77 ngày 11 giờ
22Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 83 ngày 10 giờ
233rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 83 ngày 12 giờ
24Mount Gaurishankar 3rd International Open Chess Tournament-2014 85 ngày 16 giờ
25East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 91 ngày 5 giờ
26"27th NRYU Establishment Day" National Rapid Chess Tournament-2074 91 ngày 12 giờ
273rd South Regional Chess Tournament-2074 121 ngày 9 giờ
28JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 125 ngày 3 giờ
29JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 125 ngày 5 giờ
30Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 127 ngày 11 giờ
31U-15 OPen National Championship 128 ngày 13 giờ
32U-19 Boys National Chess Championship 128 ngày 13 giờ
33u 19 Girls Round robin Chess Championship 130 ngày 11 giờ
34Veteran S-50 National Chess Championship-2074 130 ngày 11 giờ
35National Girls U-15 Chess Championship-2074 130 ngày 12 giờ
36Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 157 ngày 10 giờ
3713th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 158 ngày 6 giờ
3813th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-14 158 ngày 6 giờ
3913th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-12 158 ngày 6 giờ
4013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-10 158 ngày 6 giờ
4113th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-12 158 ngày 6 giờ
4213th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-10 158 ngày 6 giờ
4313th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-16 158 ngày 6 giờ
4413th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-14 158 ngày 6 giờ
453rd Sunshine Open School Level Chess Tournament-2017 179 ngày 7 giờ
46GoldenGate Open Blitz Chess Tournament - 2017 188 ngày 10 giờ
47GoldenGate Open School Blitz Chess Tournament - 2017 188 ngày 10 giờ
48Thechambu Yangwarak Open Rating Chess Tournament 2017 197 ngày 14 giờ
49Vukampaka Mritakharu Smriti Open Blitz Chess Tournament-074 213 ngày 7 giờ
50LBA Bhuwaneshwori Open Rating Chess Tournament 219 ngày 12 giờ
Advertisement