Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 10 ngày 11 giờ
27th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 38 ngày 11 giờ
3PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 157 ngày 10 giờ
46th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 250 ngày 12 giờ
55th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 258 ngày 13 giờ
61st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 311 ngày 9 giờ
71st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 313 ngày 18 giờ
84th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 369 ngày 14 giờ
9LCC Round Robin Fide Rated 420 ngày 17 giờ
10SMB Chess Tournament Category A 542 ngày 20 giờ
11CFP blitz Chess championship 2016 554 ngày 16 giờ
125th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 554 ngày 18 giờ
1330th Pakistan National Chess Championship 2016 554 ngày 18 giờ
143rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 598 ngày 16 giờ
15MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 601 ngày 16 giờ
161st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 705 ngày 10 giờ
1720th September Rapid RR 2015 789 ngày 10 giờ
181st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 796 ngày 9 giờ
192nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 817 ngày 15 giờ
20PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 835 ngày 13 giờ
211st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 908 ngày 18 giờ
22Friendship House Monthly Chess Event 929 ngày 13 giờ
23Friendship House Monthly Chess Event 1033 ngày 10 giờ
24Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1055 ngày 12 giờ
25Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1055 ngày 13 giờ
26Friendship House Weekly Chess Event 1062 ngày 15 giờ
27Friendship House Weekly Chess Event 1069 ngày 15 giờ
28Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1076 ngày 14 giờ
29Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1076 ngày 14 giờ
30Friendship House Chess Championship 1076 ngày 14 giờ
31Friendship House Weekly Chess Event 1083 ngày 15 giờ
32Friendship House Weekly Chess Event 1090 ngày 14 giờ
33Friendship House Weekly Chess Event 1097 ngày 14 giờ
34Friendship House Monthly Chess Event 1098 ngày 10 giờ
35Friendship House Weekly Chess Event 1125 ngày 14 giờ
36Friendship House Monthly Chess Event 1132 ngày 12 giờ
37Friendship House Weekly Chess Event 1145 ngày 9 giờ
38Friendship House Weekly Chess Event 1153 ngày 14 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1160 ngày 14 giờ
40Friendship House Monthly Chess Event 1167 ngày 12 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1181 ngày 14 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1188 ngày 13 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1195 ngày 13 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1201 ngày 21 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1243 ngày 21 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1251 ngày 13 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1258 ngày 9 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1265 ngày 12 giờ
Advertisement