Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
131st Pakistan National Chess Championship 2018 2 ngày 17 giờ
2PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 20 ngày 8 giờ
3SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 56 ngày 23 giờ
4SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 56 ngày 23 giờ
5BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 58 ngày 21 giờ
6BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 58 ngày 21 giờ
7Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 61 ngày 20 giờ
8Enigma 7th Chess Competition 2017 70 ngày 23 giờ
98th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 81 ngày 18 giờ
10 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 129 ngày 12 giờ
117th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 157 ngày 13 giờ
12PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 276 ngày 12 giờ
136th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 369 ngày 14 giờ
145th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 377 ngày 15 giờ
151st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 430 ngày 11 giờ
161st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 432 ngày 20 giờ
174th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 488 ngày 16 giờ
18LCC Round Robin Fide Rated 539 ngày 19 giờ
19SMB Chess Tournament Category A 661 ngày 22 giờ
20CFP blitz Chess championship 2016 673 ngày 18 giờ
215th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 673 ngày 20 giờ
2230th Pakistan National Chess Championship 2016 673 ngày 20 giờ
233rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 717 ngày 18 giờ
24MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 720 ngày 18 giờ
251st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 824 ngày 12 giờ
2620th September Rapid RR 2015 908 ngày 12 giờ
271st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 915 ngày 11 giờ
282nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 936 ngày 17 giờ
29PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 954 ngày 15 giờ
301st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 1027 ngày 20 giờ
31Friendship House Monthly Chess Event 1048 ngày 15 giờ
32Friendship House Monthly Chess Event 1152 ngày 12 giờ
33Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1174 ngày 14 giờ
34Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1174 ngày 15 giờ
35Friendship House Weekly Chess Event 1181 ngày 17 giờ
36Friendship House Weekly Chess Event 1188 ngày 17 giờ
37Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1195 ngày 16 giờ
38Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1195 ngày 16 giờ
39Friendship House Chess Championship 1195 ngày 16 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1202 ngày 17 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1209 ngày 16 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1216 ngày 16 giờ
43Friendship House Monthly Chess Event 1217 ngày 12 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1244 ngày 16 giờ
45Friendship House Monthly Chess Event 1251 ngày 14 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1264 ngày 11 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1272 ngày 16 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1279 ngày 16 giờ
49Friendship House Monthly Chess Event 1286 ngày 14 giờ
50Friendship House Weekly Chess Event 1300 ngày 15 giờ
Advertisement
Advertisement