Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 103 ngày 10 giờ
2Punjab Blitz 2017 105 ngày 14 giờ
36th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 196 ngày 13 giờ
45th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 204 ngày 13 giờ
51st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 257 ngày 10 giờ
61st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 259 ngày 19 giờ
74th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 315 ngày 15 giờ
8LCC Round Robin Fide Rated 366 ngày 18 giờ
9SMB Chess Tournament Category A 488 ngày 21 giờ
10CFP blitz Chess championship 2016 500 ngày 17 giờ
115th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 500 ngày 18 giờ
1230th Pakistan National Chess Championship 2016 500 ngày 19 giờ
133rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 544 ngày 17 giờ
14MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 547 ngày 17 giờ
151st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 651 ngày 11 giờ
1620th September Rapid RR 2015 735 ngày 11 giờ
171st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 742 ngày 10 giờ
182nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 763 ngày 15 giờ
19PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 781 ngày 14 giờ
201st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 854 ngày 19 giờ
21Friendship House Monthly Chess Event 875 ngày 14 giờ
22Friendship House Monthly Chess Event 979 ngày 11 giờ
23Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1001 ngày 13 giờ
24Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1001 ngày 14 giờ
25Friendship House Weekly Chess Event 1008 ngày 16 giờ
26Friendship House Weekly Chess Event 1015 ngày 16 giờ
27Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1022 ngày 14 giờ
28Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1022 ngày 14 giờ
29Friendship House Chess Championship 1022 ngày 14 giờ
30Friendship House Weekly Chess Event 1029 ngày 16 giờ
31Friendship House Weekly Chess Event 1036 ngày 15 giờ
32Friendship House Weekly Chess Event 1043 ngày 15 giờ
33Friendship House Monthly Chess Event 1044 ngày 11 giờ
34Friendship House Weekly Chess Event 1071 ngày 15 giờ
35Friendship House Monthly Chess Event 1078 ngày 13 giờ
36Friendship House Weekly Chess Event 1091 ngày 10 giờ
37Friendship House Weekly Chess Event 1099 ngày 15 giờ
38Friendship House Weekly Chess Event 1106 ngày 14 giờ
39Friendship House Monthly Chess Event 1113 ngày 13 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1127 ngày 14 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1134 ngày 14 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1141 ngày 14 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1147 ngày 22 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1189 ngày 22 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1197 ngày 14 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1204 ngày 10 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1211 ngày 13 giờ
Advertisement