Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 2 ngày 7 giờ
2Enigma 7th Chess Competition 2017 11 ngày 9 giờ
38th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 22 ngày 5 giờ
4 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 69 ngày 23 giờ
57th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 98 ngày
6PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 216 ngày 23 giờ
76th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 310 ngày 1 giờ
85th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 318 ngày 1 giờ
91st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 370 ngày 22 giờ
101st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 373 ngày 7 giờ
114th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 429 ngày 3 giờ
12LCC Round Robin Fide Rated 480 ngày 6 giờ
13SMB Chess Tournament Category A 602 ngày 9 giờ
14CFP blitz Chess championship 2016 614 ngày 5 giờ
155th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 614 ngày 6 giờ
1630th Pakistan National Chess Championship 2016 614 ngày 7 giờ
173rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 658 ngày 5 giờ
18MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 661 ngày 5 giờ
191st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 764 ngày 23 giờ
2020th September Rapid RR 2015 848 ngày 23 giờ
211st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 855 ngày 22 giờ
222nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 877 ngày 3 giờ
23PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 895 ngày 2 giờ
241st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 968 ngày 7 giờ
25Friendship House Monthly Chess Event 989 ngày 2 giờ
26Friendship House Monthly Chess Event 1092 ngày 23 giờ
27Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1115 ngày 1 giờ
28Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1115 ngày 2 giờ
29Friendship House Weekly Chess Event 1122 ngày 4 giờ
30Friendship House Weekly Chess Event 1129 ngày 4 giờ
31Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1136 ngày 2 giờ
32Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1136 ngày 2 giờ
33Friendship House Chess Championship 1136 ngày 2 giờ
34Friendship House Weekly Chess Event 1143 ngày 4 giờ
35Friendship House Weekly Chess Event 1150 ngày 3 giờ
36Friendship House Weekly Chess Event 1157 ngày 3 giờ
37Friendship House Monthly Chess Event 1157 ngày 23 giờ
38Friendship House Weekly Chess Event 1185 ngày 3 giờ
39Friendship House Monthly Chess Event 1192 ngày 1 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1204 ngày 22 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1213 ngày 3 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1220 ngày 3 giờ
43Friendship House Monthly Chess Event 1227 ngày 1 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1241 ngày 2 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1248 ngày 2 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1255 ngày 2 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1261 ngày 10 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1303 ngày 10 giờ
49Friendship House Weekly Chess Event 1311 ngày 2 giờ
50Friendship House Weekly Chess Event 1317 ngày 22 giờ