Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Paraguay (PAR)

Flag PAR
SốGiảiCập nhật
1Club Deportivo Sajonia 2017_Circuito 09 6 ngày 18 giờ
2III IRT Blitz Chess U.S.A. Paraguay 11 ngày 23 giờ
3VI Torneo Shopping Fuente Salemma 13 ngày 9 giờ
4TORNEO IRT RAPIDO DE AJEDREZ DOS REYES CHESS CLUB 15 ngày 2 giờ
5FIDES te pone en JAQUE 18 ngày 9 giờ
6Copa ELITE 2017 FINAL 19 ngày 7 giờ
7Copa ELITE 2017 Clasificatorio 20 ngày 3 giờ
8Clasificatorio Juegos Escolares Masculino 2017 20 ngày 9 giờ
9Clasificatorio Juegos Escolares Femenino 2017 20 ngày 9 giờ
10CIT ANIVERSARIO CATEGORIA B 25 ngày 20 giờ
11CIT ANIVERSARIO CATEGORIA A 25 ngày 21 giờ
12I IRT AJEPAR 2017 SUB 1800 Ajedrez Mbarete, Paraguai Katupyry 26 ngày 4 giờ
13CIT ANIVERSARIO CATEGORIA C 26 ngày 8 giờ
14TORNEO IRT RAPIDO DE AJEDREZ "64 ENSEÑANZA DE AJEDREZ" 27 ngày
15Torneo Aniversario CIT 2017 Sub 8 27 ngày 9 giờ
16Torneo Aniversario CIT 2017 Sub 14 27 ngày 9 giờ
17Torneo Aniversario CIT 2017 Sub 10 27 ngày 9 giờ
18Torneo Aniversario CIT 2017 Sub 12 27 ngày 9 giờ
19Torneo Aniversario CIT 2017 Sub 16 27 ngày 10 giờ
20XL TORNEO RELAMPAGO DE AJEDREZ DOS REYES CHESS CLUB 28 ngày 2 giờ
21Club Deportivo Sajonia 2017_Circuito 08 34 ngày 18 giờ
22Campeonato Paraguayo _Semifinal 2017 35 ngày 22 giờ
23Torneo Dia del Niño Sub 06 40 ngày 23 giờ
24Torneo Dia del Niño Sub 14 40 ngày 23 giờ
25Torneo Dia del Niño Sub 12 40 ngày 23 giờ
26Torneo Dia del Niño Sub 10 40 ngày 23 giờ
27Torneo Dia del Niño Sub 08 40 ngày 23 giờ
28VI IRT Clasificatorio 2017 47 ngày 1 giờ
29V IRT Clasificatorio al Mayor 2017 60 ngày 19 giờ
30Primer Torneo Interno de Ajedrez - Escuela Deportiva 2017 62 ngày 22 giờ
31Torneo Ajedrez en Familia 68 ngày 8 giờ
32Sub 6 cerrado Domingo 68 ngày 9 giờ
33Sub cerrado Honor a los jovenes 69 ngày 2 giờ
34Torneo en hornor a los jovenes ajedrecistas 69 ngày 2 giờ
35XXXIX TORNEO RELAMPAGO DE AJEDREZ DOS REYES CHESS CLUB 76 ngày 3 giờ
36Torneo Aniversario_CDPS_ 2017 76 ngày 8 giờ
37IV Torneo Shopping Fuente Salemma 76 ngày 9 giờ
38IV IRT Clasificatorio 2017 82 ngày 3 giờ
39Torneo Interno C.C 2017_Cat ADULTOS 82 ngày 19 giờ
40Torneo Interno C.C 2017_Cat. INFANTO_JUVENIL 82 ngày 19 giờ
41Club Deportivo Sajonia 2017_Circuito 06 82 ngày 19 giờ
42IRT Blitz CDE 83 ngày
43Torneo Internacional a traves de lichess Memorial Vadim Garcipovich 85 ngày
44 XVII Torneo Abierto Infanto Juvenil Coop Universitaria 2017 SUB 14 90 ngày 7 giờ
45 XVII Torneo Abierto Infanto Juvenil Coop Universitaria 2017 SUB 12 90 ngày 7 giờ
46 XVII Torneo Abierto Infanto Juvenil Coop Universitaria 2017 SUB 10 90 ngày 7 giờ
47 XVII Torneo Abierto Infanto Juvenil Coop Universitaria 2017 SUB 8 90 ngày 7 giờ
48 XVII Torneo Abierto Infanto Juvenil Coop Universitaria 2017 SUB 16 a 20 90 ngày 8 giờ
49XXXVIII TORNEO RELÁMPAGO DE AJEDREZ DOS REYES CHESS CLUB 97 ngày 2 giờ
50IV Torneo Shopping Fuente Salemma 97 ngày 9 giờ
Advertisement