Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Puerto Rico (PUR)

Flag PUR
SốGiảiCập nhật
1VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Abierta 8 ngày 8 giờ
2VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Sub-18 8 ngày 8 giờ
3VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Sub-16 8 ngày 8 giờ
4VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Sub-14 8 ngày 8 giờ
5VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Sub-12 8 ngày 8 giờ
6VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Sub-10 8 ngày 8 giờ
7VIII Torneo de Ajedrez Plaza Centro Mall Sub-8 8 ngày 8 giờ
85to. Torneo Abierto de Ajedrez William Bermudez Adams In Memoriam 14 ngày 7 giờ
9PRCA Rapid Chess Tournament 22 ngày 10 giờ
10Circuito de Ajedrez Activo de CAFFE 22 ngày 13 giờ
11Invitacional Javier Izuzquiza 23 ngày 13 giờ
121er. Torneo de Ajedrez Interuniversitario Por Equipos de la Poli 29 ngày 10 giờ
13Torneo Abierto de Ajedrez de Humacao 35 ngày 10 giờ
14Campeonato Nacional de Ajedrez Activo 2017 Aficionado 49 ngày 4 giờ
15Campeonato Nacional de Ajedrez Activo 2017 Abierta 50 ngày 6 giờ
16PRCA Blitz Chess Tournament 52 ngày 14 giờ
17Campeonato de Puerto Rico 2017 62 ngày 3 giờ
18La Fete du La Bastillie Senior 64 ngày 10 giờ
19Torneo Blitz de ICC en Italianos Pizzas Guaynabo Cat - Abierta 74 ngày 1 giờ
20Clasificatorio de Puerto Rico 2017 84 ngày 12 giờ
21Torneo de Ajedrez Blitz de Italiano Pizza 99 ngày 12 giờ
22Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-20 Masculino 110 ngày 9 giờ
23Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-20 Femenino 110 ngày 9 giờ
24Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-18 Masculino 110 ngày 9 giờ
25Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-18 Femenino 110 ngày 9 giờ
26Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-16 Masculino 110 ngày 9 giờ
27Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-16 Femenino 110 ngày 9 giờ
28Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-14 Masculino 110 ngày 9 giờ
29Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-14 Femenino 110 ngày 9 giờ
30Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-12 Masculino 111 ngày 10 giờ
31Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-12 Femenino 111 ngày 11 giờ
32Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-10 Femenino 111 ngày 11 giờ
33Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-10 Masculino 111 ngày 11 giờ
34Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-8 Femenino 111 ngày 13 giờ
35Juegos de Puerto Rico 2017 Sub-8 Masculino 111 ngày 13 giờ
36Por Equipo Universitario 116 ngày 5 giờ
379 NA Edición de Linares al Estilo Puertorriqueño Cat - Estudiantil 118 ngày 10 giờ
389 NA Edición de Linares al Estilo Puertorriqueño Cat-Abierta 118 ngày 10 giờ
399 NA Edición de Linares al Estilo Puertorriqueño Cat - Aficionado 118 ngày 10 giờ
409 NA Edición de Linares al Estilo Puertorriqueño Cat - Semi - Pro 118 ngày 10 giờ
419 NA Edición de Linares al Estilo Puertorriqueño Cat- Maestra Cerrada 2 118 ngày 10 giờ
424to. Torneo Abierto del Rio Hondo Chess Club 119 ngày 8 giờ
43Abierto del Rio Hondo Chess Club 124 ngày 4 giờ
44Torneo de Bug House 124 ngày 15 giờ
459 NA Edición de Linares al Estilo Puertorriqueño Cat - Estudiantil Sub 18 125 ngày 7 giờ
46COPA PIONEROS 2 125 ngày 21 giờ
47Justas Interescolares de Guaynabo 2017 12 - 13 Femenino 138 ngày 12 giờ
48Justas Interescolares de Guaynabo 2017 12 - 13 Masculino 138 ngày 12 giờ
49Justas Interescolares de Guaynabo 2017 10 - 11 Femenino 138 ngày 12 giờ
50Justas Interescolares de Guaynabo 2017 10 - 11 Masculino 138 ngày 13 giờ
Advertisement