Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1MSA Chess Championships 29 ngày 4 giờ
2MSA Rapid Event 30 ngày 6 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 111 ngày 13 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 112 ngày 21 giờ
5Victory Day 130 ngày 15 giờ
6Weekend rapid tournament 134 ngày 1 giờ
7Toyota-open 2017 for juniors under 16 146 ngày 15 giờ
8Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 149 ngày 22 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 152 ngày 2 giờ
102nd Newton Group Secomdary Chess Championship 165 ngày 9 giờ
112nd Newton Group Primary Chess Championship 166 ngày 9 giờ
12FIDE Open World Rapid Championship 2016 194 ngày 11 giờ
13Fifth GCC LADIES CLASSIC CHAMPIONSHIP. 195 ngày 6 giờ
14FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 198 ngày 5 giờ
15Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 198 ngày 11 giờ
16FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 199 ngày 11 giờ
174th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 201 ngày 5 giờ
18Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 204 ngày 2 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 210 ngày 5 giờ
201st DESS Chess Championship 210 ngày 12 giờ
21Newton International school D-Ring championship 212 ngày 10 giờ
22FIDE Open World Blitz Championship 2016 267 ngày 4 giờ
23FIDE Women World Blitz Ch. 2016 267 ngày 5 giờ
24FIDE Open World Rapid Championship 2016 269 ngày 2 giờ
25FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 269 ngày 4 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 273 ngày 6 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 273 ngày 6 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 273 ngày 7 giờ
29Ramadan Open Blitz Tournament 2016 461 ngày 21 giờ
30Ramadan tournament Rapid 462 ngày 22 giờ
31Summer Cup 2016 469 ngày 6 giờ
32Championship of Qatar for students of secondary schools 492 ngày 7 giờ
33Шахматы вместо войны 498 ngày 4 giờ
34Newton Secondary Schools Championship 505 ngày 22 giờ
35Toyota-open 2016 for juniors under 16 511 ngày 3 giờ
36Qatar Primary School Chess Championship 2016 519 ngày 2 giờ
37Championship of Voltair School Doha 523 ngày 2 giờ
38Newton Schools Championship 548 ngày 11 giờ
39Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 575 ngày 1 giờ
40QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 576 ngày 12 giờ
41Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 634 ngày 6 giờ
42Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 817 ngày 21 giờ
43Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 818 ngày 22 giờ
44Summer Cup 2015 A Tournament-A 827 ngày 9 giờ
45Summer Cup 2015 Tournament-B 827 ngày 9 giờ
46Victory Day Tournament-A 868 ngày 8 giờ
47Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 875 ngày 3 giờ
48Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1024 ngày 5 giờ
49Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1043 ngày 4 giờ
50Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1092 ngày 1 giờ
Advertisement