Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
12nd DESS Chess Championship 6 giờ 27 phút
25th Qatargas Youth Chess Championship 2018 2 ngày
3Doha Winter Closed Tournament 2018 8 ngày 7 giờ
4MSA Chess Championships 177 ngày 23 giờ
5MSA Rapid Event 179 ngày 1 giờ
6Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 260 ngày 8 giờ
7Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 261 ngày 16 giờ
8Victory Day 279 ngày 10 giờ
9Weekend rapid tournament 282 ngày 20 giờ
10Toyota-open 2017 for juniors under 16 295 ngày 10 giờ
11Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 298 ngày 17 giờ
12Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 300 ngày 21 giờ
132nd Newton Group Secomdary Chess Championship 314 ngày 4 giờ
142nd Newton Group Primary Chess Championship 315 ngày 4 giờ
15FIDE Open World Rapid Championship 2016 343 ngày 6 giờ
16FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 347 ngày
17Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 347 ngày 6 giờ
18FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 348 ngày 6 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 350 ngày
20Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 352 ngày 21 giờ
214th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 359 ngày
221st DESS Chess Championship 359 ngày 6 giờ
23Newton International school D-Ring championship 361 ngày 5 giờ
24FIDE Open World Blitz Championship 2016 415 ngày 23 giờ
25FIDE Women World Blitz Ch. 2016 416 ngày
26FIDE Open World Rapid Championship 2016 417 ngày 21 giờ
27FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 417 ngày 23 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 422 ngày 1 giờ
29Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 422 ngày 1 giờ
30Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 422 ngày 1 giờ
31Ramadan Open Blitz Tournament 2016 610 ngày 16 giờ
32Ramadan tournament Rapid 611 ngày 17 giờ
33Summer Cup 2016 618 ngày 1 giờ
34Championship of Qatar for students of secondary schools 641 ngày 2 giờ
35Шахматы вместо войны 646 ngày 23 giờ
36Newton Secondary Schools Championship 654 ngày 17 giờ
37Toyota-open 2016 for juniors under 16 659 ngày 22 giờ
38Qatar Primary School Chess Championship 2016 667 ngày 20 giờ
39Championship of Voltair School Doha 671 ngày 21 giờ
40Newton Schools Championship 697 ngày 6 giờ
41Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 723 ngày 20 giờ
42QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 725 ngày 7 giờ
43Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 783 ngày 1 giờ
44Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 966 ngày 16 giờ
45Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 967 ngày 17 giờ
46Summer Cup 2015 A Tournament-A 976 ngày 4 giờ
47Summer Cup 2015 Tournament-B 976 ngày 4 giờ
48Victory Day Tournament-A 1017 ngày 3 giờ
49Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 1023 ngày 22 giờ
50Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1173 ngày