Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1MSA Chess Championships 89 ngày 18 giờ
2MSA Rapid Event 90 ngày 20 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 172 ngày 3 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 173 ngày 11 giờ
5Victory Day 191 ngày 5 giờ
6Weekend rapid tournament 194 ngày 15 giờ
7Toyota-open 2017 for juniors under 16 207 ngày 5 giờ
8Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 210 ngày 11 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 212 ngày 16 giờ
102nd Newton Group Secomdary Chess Championship 225 ngày 23 giờ
112nd Newton Group Primary Chess Championship 226 ngày 23 giờ
12FIDE Open World Rapid Championship 2016 255 ngày
13FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 258 ngày 19 giờ
14Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 259 ngày
15FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 260 ngày 1 giờ
164th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 261 ngày 19 giờ
17Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 264 ngày 16 giờ
184th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 270 ngày 19 giờ
191st DESS Chess Championship 271 ngày 1 giờ
20Newton International school D-Ring championship 272 ngày 23 giờ
21FIDE Open World Blitz Championship 2016 327 ngày 18 giờ
22FIDE Women World Blitz Ch. 2016 327 ngày 19 giờ
23FIDE Open World Rapid Championship 2016 329 ngày 16 giờ
24FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 329 ngày 18 giờ
25Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 333 ngày 20 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 333 ngày 20 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 333 ngày 20 giờ
28Ramadan Open Blitz Tournament 2016 522 ngày 11 giờ
29Ramadan tournament Rapid 523 ngày 12 giờ
30Summer Cup 2016 529 ngày 20 giờ
31Championship of Qatar for students of secondary schools 552 ngày 20 giờ
32Шахматы вместо войны 558 ngày 18 giờ
33Newton Secondary Schools Championship 566 ngày 12 giờ
34Toyota-open 2016 for juniors under 16 571 ngày 17 giờ
35Qatar Primary School Chess Championship 2016 579 ngày 15 giờ
36Championship of Voltair School Doha 583 ngày 16 giờ
37Newton Schools Championship 609 ngày 1 giờ
38Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 635 ngày 15 giờ
39QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 637 ngày 2 giờ
40Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 694 ngày 20 giờ
41Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 878 ngày 11 giờ
42Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 879 ngày 12 giờ
43Summer Cup 2015 A Tournament-A 887 ngày 23 giờ
44Summer Cup 2015 Tournament-B 887 ngày 23 giờ
45Victory Day Tournament-A 928 ngày 21 giờ
46Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 935 ngày 17 giờ
47Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1084 ngày 19 giờ
48Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1103 ngày 18 giờ
49Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1152 ngày 15 giờ
50Ramadan Blitz Open 2014 1236 ngày 12 giờ
Advertisement