Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1Mangaung Metro Chess 19 & 20 January 2018 B SECTION 3 giờ 16 phút
2Mangaung Metro Chess 19 & 20 January 2018 C SECTION 3 giờ 30 phút
3Mangaung Metro Chess 19 & 20 January 2018 F SECTION 3 giờ 55 phút
4Mangaung Metro Chess 19 & 20 January 2018 E SECTION 3 giờ 56 phút
5Mangaung Metro Chess 19 & 20 January 2018 D SECTION 3 giờ 57 phút
6Mangaung Metro Chess 19 & 20 January 2018 A SECTION 4 giờ 2 phút
7Johan Jurgens Open 2018 - Section A 1 ngày 2 giờ
8Johan Jurgens Open 2018 - Section B 1 ngày 2 giờ
9Johan Jurgens Open 2018 - Section C 1 ngày 2 giờ
10Johan Jurgens Open 2018 - Section D 1 ngày 2 giờ
11Nedjo Stevanovic Swiss Open 2018 2 ngày 1 giờ
12Rapid 1 2018 Randburg 4 ngày 21 giờ
13South African Junior Team Championships 2017 U20 A-Section 7 ngày 21 giờ
14South African Junior Team Championships 2017 U18 C-Section 7 ngày 21 giờ
15South African Junior Team Championships 2017 U18 B-Section 7 ngày 21 giờ
16South African Junior Team Championships 2017 U18 A-Section 7 ngày 21 giờ
17South African Junior Team Championships 2017 U14 A-Section 7 ngày 21 giờ
18South African Junior Team Championships 2017 U14 B-Section 7 ngày 21 giờ
19South African Junior Team Championships 2017 U16 D-Section 7 ngày 21 giờ
20South African Junior Team Championships 2017 U16 C-Section 7 ngày 21 giờ
21South African Junior Team Championships 2017 U16 B-Section 7 ngày 21 giờ
22South African Junior Team Championships 2017 U16 A-Section 7 ngày 21 giờ
23South African Junior Team Championships 2017 U14 D-Section 7 ngày 21 giờ
24South African Junior Team Championships 2017 U14 C-Section 7 ngày 21 giờ
25South African Inter Regional Championships 2017 Inter Regional 7 ngày 21 giờ
26South African Junior Wildcard Championships 2017 U20 Open 7 ngày 21 giờ
27South African Junior Wildcard Championships 2017 U18-20 Girls 7 ngày 21 giờ
28South African Junior Wildcard Championships 2017 U18 Open 7 ngày 21 giờ
29South African Junior Wildcard Championships 2017 U16 Open 7 ngày 21 giờ
30South African Junior Wildcard Championships 2017 U16 Girls 7 ngày 21 giờ
31South African Junior Wildcard Championships 2017 U14 Open 7 ngày 21 giờ
32South African Junior Wildcard Championships 2017 U14 Girls 7 ngày 21 giờ
33South African Junior Wildcard Championships 2017 U12 Open 7 ngày 21 giờ
34South African Junior Wildcard Championships 2017 U12 Girls 7 ngày 21 giờ
35South African Junior Wildcard Championships 2017 U10 Open 7 ngày 21 giờ
36South African Junior Wildcard Championships 2017 U10 Girls 7 ngày 21 giờ
37South African Junior Wildcard Championships 2017 U08 Open 7 ngày 21 giờ
38South African Junior Wildcard Championships 2017 U08 Girls 7 ngày 21 giờ
39South African Junior Blitz A Section2017 7 ngày 21 giờ
40South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U20 C Section 9 ngày 3 giờ
41South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U20 A Section 9 ngày 3 giờ
42South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U18 A Section 9 ngày 3 giờ
43South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U16 C Section 9 ngày 3 giờ
44South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U16 B Section 9 ngày 3 giờ
45South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U16 A Section 9 ngày 3 giờ
46South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U20 B Section 9 ngày 21 giờ
47South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U14 C Section 9 ngày 21 giờ
48South African Junior Team Championships 2017 U14 E-Section 11 ngày 2 giờ
49South African Junior Team Championships 2017 U08 A-Section 11 ngày 6 giờ
50South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U14 C Section 11 ngày 7 giờ