Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
12017 National Club Championships B-Section 9 giờ 12 phút
22017 National Club Championships A-Section 9 giờ 38 phút
3Moja Chess Club Doubles Championships - 25 September 2017 B - Section 9 giờ 41 phút
4Moja Chess Club Doubles Championships - 25 September 2017 A - Section 9 giờ 41 phút
5New Market Mall Rapid - Alberton - 2017-09-29&30 Open 10 giờ 28 phút
6PE Chess Club Open 2017: B Section 12 giờ 53 phút
7PE Chess Club Open 2017: A Section 12 giờ 56 phút
82017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin D 1 ngày 11 giờ
92017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin A 1 ngày 11 giờ
102017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin B 1 ngày 12 giờ
112017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin C 1 ngày 12 giờ
122017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin E 1 ngày 13 giờ
132017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin G 1 ngày 14 giờ
142017 Tshwane Sep Round RObin Round Robin F 1 ngày 14 giờ
152017 Tshwane Sep Round RObin Swiss H 1 ngày 14 giờ
16Gold Reef City Schools Open u13 Boys 2 ngày 9 giờ
17Gold Reef City Schools Open u13 Girls 2 ngày 9 giờ
18Gold Reef City Schools Open u9 Mixed 2 ngày 9 giờ
19Gold Reef City Schools Open u11 girls 2 ngày 9 giờ
20Gold Reef City Schools Open u11 Boys 2 ngày 9 giờ
21Frances Baard Chess League 2017 Premier Division 2 ngày 12 giờ
22Ehlanzeni Prestige 2 ngày 12 giờ
23Gert Sibande Closed 2017 U 18 20 3 ngày 13 giờ
242017 University of Fort Hare Open A section 4 ngày 7 giờ
252017 University of Fort Hare Open B section 4 ngày 7 giờ
262017 University of Fort Hare Open C section 4 ngày 7 giờ
272017 Swartkop Club Term 3 Swiss 4 ngày 10 giờ
282017 Swartkop Club Term 3 Round Robin 2 4 ngày 10 giờ
292017 University of Fort Hare Heritage Day Open 5 ngày 16 giờ
30Randburg Chess Club Spring Swiss 2017 5 ngày 17 giờ
31EThekwini Chess League 2017 6 ngày 11 giờ
32PECC Club Champs D Section 2017 7 ngày 7 giờ
33The Metro Open 2017 - Rising Stars 8 ngày 5 giờ
34The Metro Open 2017 - Senior Cadets 8 ngày 8 giờ
35The Metro Open 2017 - Masters 8 ngày 8 giờ
36The Metro Open 2017 - Prestige 8 ngày 8 giờ
37The Metro Open 2017 - Junior Cadets 8 ngày 8 giờ
382017 Western Province League C Section 8 ngày 11 giờ
39The Metro Open 2017 - Blitz 8 ngày 12 giờ
402017 Western Province League D Section 9 ngày 7 giờ
412017 Western Province League Premier Section 9 ngày 9 giờ
422017 Western Province League B Section 9 ngày 12 giờ
43Vosloorus Rapid 9 ngày 13 giờ
442017 BCVO Landswyd Ope 9 ngày 15 giờ
452017 BCVO Landswyd O15 9 ngày 15 giờ
462017 BCVO Landswyd O13 9 ngày 16 giờ
472017 BCVO Landswyd O11 9 ngày 16 giờ
482017 BCVO Landswyd O9 9 ngày 16 giờ
492017 BCVO Landswyd O7 9 ngày 16 giờ
50Assumption Invitational high school tournament 9 ngày 17 giờ
Advertisement