Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1JCC Blitz Round Robin 1 ngày 8 giờ
22017 Gauteng Chess League 1st Division Classic 2 ngày
3Mini Chess 3 ngày 2 giờ
4U8 & U10 Invited Players - Chessnut Club - 12 Nov 2017 6 ngày 6 giờ
52017 South African Closed Chess Championships U23 8 ngày 7 giờ
62017 South African Closed Chess Championships Women 8 ngày 9 giờ
72017 South African Closed Chess Championships Senior 8 ngày 9 giờ
82017 South African Closed Chess Championships Open 8 ngày 9 giờ
9Pretoria Chess Club Summer Swiss 2017 9 ngày 16 giờ
102017 Western Province Closed C-Section 11 ngày 11 giờ
11ELS Graad II A 13 ngày 2 giờ
122017 Western Province Closed B-Section 13 ngày 4 giờ
132017 Western Province Closed A-Section 13 ngày 4 giờ
14Northern Cape Open 2017 A - Section 14 ngày 3 giờ
15Northern Cape Open 2017 B - Section 14 ngày 3 giờ
16Northern Cape Open 2017 C - Section 14 ngày 4 giờ
17Eagles Open A section 2017 14 ngày 4 giờ
18Eagles Open B section 2017 14 ngày 7 giờ
19Eagles Open C section 2017 14 ngày 7 giờ
202017 Western Province Closed Juniors D Section 14 ngày 8 giờ
21Eagles Open D section 2017 14 ngày 10 giờ
222017 Lardies Open F Section 17 ngày 6 giờ
232017 Lardies Open E Section 17 ngày 6 giờ
242017 Lardies Open D Section 17 ngày 6 giờ
252017 Lardies Open C Section 17 ngày 6 giờ
262017 Lardies Open A Section 17 ngày 6 giờ
272017 Gauteng North Open A Section 17 ngày 6 giờ
282017 Gauteng North Open B Section 17 ngày 6 giờ
292017 Gauteng Open C Section 17 ngày 6 giờ
302017 Gauteng North Open D Section 17 ngày 6 giờ
312017 Gauteng Open E Section 17 ngày 6 giờ
32Randburg Chess Club Spring Swiss 2017 17 ngày 15 giờ
33Inter Regional GE vs GSV u8 18 ngày 23 giờ
34Inter Regional GE vs GSV u10 18 ngày 23 giờ
35Inter Regional GE vs GSV u10_u12_u14_girls 18 ngày 23 giờ
36Inter Regional GE vs GSV u12 18 ngày 23 giờ
37Inter Regional GE vs GSV u14 18 ngày 23 giờ
38Inter Regional GE vs GSV u16 18 ngày 23 giờ
39Inter Regional GE vs GSV u18 18 ngày 23 giờ
40Inter Regional GE vs GSV u20 18 ngày 23 giờ
41GPCA - Pitt Memorial 2017 - U10 19 ngày 6 giờ
42GPCA - Pitt Memorial 2017 - B Section 20 ngày 6 giờ
43GPCA - Pitt Memorial 2017 - A Section 20 ngày 6 giờ
44GPCA - Pitt Memorial 2017 - Elite 20 ngày 6 giờ
45GPCA - Pitt Memorial 2017 - U8 21 ngày 6 giờ
46Brandvlei Open Blitz Section B 21 ngày 6 giờ
47Brandvlei Open Blitz Section A 21 ngày 6 giờ
48Brandvlei Open Section A 21 ngày 8 giờ
49Brandvlei Open Section B 21 ngày 8 giờ
50George Suid Junior Skaaktoernooi 22 ngày 2 giờ
Advertisement