Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1Scottish Championship & International Open 57 ngày 4 giờ
2Dundee 150 59 ngày 2 giờ
3Scottish Championship Rapidplay 59 ngày 9 giờ
4Scottish U1850 60 ngày 12 giờ
5Scottish Schools 65 ngày 6 giờ
6Scottish Blitz 67 ngày 9 giờ
7Scottish Schools 85 ngày 8 giờ
8Chess for Kicks Final U300 108 ngày 5 giờ
9MacIsaac National Rapidplay Championship - Major 130 ngày 5 giờ
10MacIsaac National Rapidplay Championship 130 ngày 5 giờ
11East of Scotland Megafinal U8 148 ngày 11 giờ
12East of Scotland Megafinal u11 148 ngày 11 giờ
13East of Scotland Megafinal U8 149 ngày
14East of Scotland Megafinal u9s 149 ngày 8 giờ
15East of Scotland Megafinal - Under 10s 150 ngày 4 giờ
16East of Scotland Megafinal u9s 150 ngày 9 giờ
17East of Scotland Megafinal u9s 150 ngày 11 giờ
18Spens Final 158 ngày 5 giờ
19Campbell Rosebowl Final 158 ngày 5 giờ
20Richardson Final 158 ngày 6 giờ
21Edinburgh Congress Premier 171 ngày 3 giờ
22Edinburgh Congress Major 2017 171 ngày 3 giờ
23Edinburgh Congress Knights 171 ngày 4 giờ
24Edinburgh Congress Bishops 171 ngày 4 giờ
25SNCL Division 3 178 ngày 4 giờ
26SNCL Division 1 178 ngày 8 giờ
27SNCL Division 2 178 ngày 8 giờ
28SNCL Division 4 178 ngày 8 giờ
292017 Perth Congress - Open 213 ngày 3 giờ
302017 Perth Congress - Major 213 ngày 3 giờ
31Perth Minor 213 ngày 8 giờ
32Oban Open 304 ngày 5 giờ
33Oban Challengers 304 ngày 5 giờ
34Oban Minor 304 ngày 5 giờ
35Oban Major 304 ngày 5 giờ
36SNCL Division 4 337 ngày 14 giờ
37Dundee and Angus Congress 2016 Minor 346 ngày 2 giờ
38Dundee and Angus Major 2016 346 ngày 2 giờ
39Dundee and Angus 2016 Open 346 ngày 2 giờ
40Ek Club Championships 356 ngày
412016 Inverness Congress - FIDE Tomnahurich Major 381 ngày 3 giờ
422016 Inverness Congress - Clach Na Cudainn Minor 381 ngày 4 giờ
432016 Inverness Congress - FIDE Balnuaran Open 381 ngày 4 giờ
44Scottish Championship & International Open 426 ngày 3 giờ
45Scottish Weekend U 1400 430 ngày 4 giờ
46Scottish Weekend U1750 430 ngày 4 giờ
47Scottish Weekend Open 430 ngày 4 giờ
48Scottish 7 Day 432 ngày 5 giờ
49EK Rapidplay 438 ngày 9 giờ
502016 Ayr Chess Congress - Minor 479 ngày 2 giờ
Advertisement