Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
15th Sri Lanka Grand Prix 2017 13 giờ 40 phút
24th Sri Lanka Senior Chess Championship 2017 13 giờ 51 phút
3Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 17 Girls [2001/2000] 7 ngày 14 giờ
4Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 15 Girls [2003/2002] 7 ngày 14 giờ
5Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 15 Open [2003/2002] 7 ngày 14 giờ
6Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 13 Girls [2005/2004] 7 ngày 14 giờ
7Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 13 Open [2005/2004] 7 ngày 14 giờ
8Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 11 Girls [2007/2006] 7 ngày 14 giờ
9Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 11 Open [2007/2006] 7 ngày 14 giờ
10Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 09 Girls [2009/2008] 7 ngày 14 giờ
11Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 09 Open [2009/2008] 7 ngày 14 giờ
12Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 07 Girls [2010/2011/2012] 7 ngày 14 giờ
13Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 07 Open [2010/2011/2012] 7 ngày 14 giờ
14Sri Lanka Junior National Chess Championship 2017 Open 13 ngày 13 giờ
15Sri Lanka Girls National Chess Championship 2017 13 ngày 13 giờ
16Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 17 BOYS [2000/2001] 14 ngày 12 giờ
17Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 17 GIRLS [2000/2001] 14 ngày 12 giờ
18Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 15 GIRLS [2002/2003] 14 ngày 12 giờ
19Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 15 BOYS [2002/2003] 14 ngày 12 giờ
20Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 13 GIRLS [2004/2005] 14 ngày 12 giờ
21Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 13 BOYS [2004/2005] 14 ngày 12 giờ
22Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 11 GIRLS [2006/2007] 14 ngày 12 giờ
23Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 11 BOYS [2006/2007] 14 ngày 12 giờ
24Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 9 GIRLS [2008/2009] 14 ngày 12 giờ
25Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 9 BOYS [2008/2009] 14 ngày 12 giờ
26Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 7 GIRLS [2010/2011/2012] 14 ngày 12 giờ
27Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 7 BOYS [2010/2011/2012] 14 ngày 12 giờ
28Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 08 Boys (2009 Up ) 16 ngày
29Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 08 Girls (2009 Up ) 16 ngày
30Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 10 Boys (2007/2008) 16 ngày
31Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 10 Girls (2007/2008) 16 ngày
32Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 12 Boys (2005/2006) 16 ngày
33Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 12 Girls (2005/2006) 16 ngày
34Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 14 Boys (2003/2004) 16 ngày
35Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 14 Girls (2003/2004) 16 ngày
36Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 16 Boys (2001/2002) 16 ngày
37National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 15 Girls (2002/2003) 17 ngày 22 giờ
38National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 15 Boys (2002/2003) 17 ngày 22 giờ
39National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 13 Girls (2004/2005) 17 ngày 22 giờ
40National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 13 Boys (2004/2005) 17 ngày 22 giờ
41National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 11 Girls (2006/2007) 17 ngày 22 giờ
42National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 11 Boys (2006/2007) 17 ngày 22 giờ
43National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 09 Girls (2008/2009) 17 ngày 22 giờ
44National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 09 Boys (2008/2009) 17 ngày 23 giờ
45National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 07 Girls (2010/2011/2012) 17 ngày 23 giờ
46National Youth Selection 2017/2018 - Matara Zonal Under 07 Boys (2010/2011/2012) 17 ngày 23 giờ
47Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2017 Under 14 Boys (2003/2004) 18 ngày 1 giờ
48Hambantota District Youth Chess Championship 2017/18 Under 17 Girls 18 ngày 9 giờ
49Hambantota District Youth Chess Championship 2017/18 Under 15 Girls 18 ngày 9 giờ
50Hambantota District Youth Chess Championship 2017/18 Under 15 Boys 18 ngày 9 giờ
Advertisement