Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1National Blitz Chess Champonship 2017 Women 18 giờ 13 phút
2National Rapid Chess Championship 2017 Men 18 giờ 14 phút
3National Blitz Chess Championship 2017 Men 18 giờ 15 phút
4National Rapid Chess Championship 2017 Women 19 giờ 9 phút
5Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 16 & 18 Open 13 ngày
6Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 16 & 18 Girls 13 ngày
7Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 14 Open 13 ngày
8Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 14 Girls 13 ngày
9Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 12 Open 13 ngày
10Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 12 Girls 13 ngày
11Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 10 Open 13 ngày
12Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 10 Girls 13 ngày
13Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 08 Open 13 ngày
14Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 08 Girls 13 ngày
15Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 16 & 18 Open 14 ngày 13 giờ
16Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 16 & 18 Girls 14 ngày 13 giờ
17Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 14 Open 14 ngày 13 giờ
18Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 14 Girls 14 ngày 13 giờ
19Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 12 Open 14 ngày 13 giờ
20Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 12 Girls 14 ngày 13 giờ
21Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 10 Open 14 ngày 13 giờ
22Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 10 Girls 14 ngày 13 giờ
23Western Asia Youth Chess Championship 2017-Rapid U 08 Open 14 ngày 13 giờ
24Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 08 Girls 14 ngày 13 giờ
25Western Asia Youth Chess Championship 2017 14 ngày 19 giờ
26Sri Lanka Inter University Chess Championship 2017 Women's 14 ngày 20 giờ
27Sri Lanka Inter University Chess Championship 2017 Men's 14 ngày 20 giờ
28Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 18 Girls 20 ngày 9 giờ
29Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 18 Open 20 ngày 10 giờ
30Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 16 Open 20 ngày 10 giờ
31Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 16 Girls 20 ngày 10 giờ
32Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 14 Open 20 ngày 10 giờ
33Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 14 Girls 20 ngày 10 giờ
34Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 12 Open 20 ngày 10 giờ
35Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 12 Girls 20 ngày 10 giờ
36Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 10 Open 20 ngày 10 giờ
37Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 10 Girls 20 ngày 10 giờ
38Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 08 Open 20 ngày 10 giờ
39Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 08 Girls 20 ngày 10 giờ
408th Kandy Open International Rated Chess Championship - 2017 25 ngày 14 giờ
418th Kandy Open International Rated Blitz Chess Championship - 2017 28 ngày 12 giờ
423rd Negombo Chess Festival - International Rated Chess Championship 2017 31 ngày 14 giờ
43Southern International Rating Chess Championship 2017 37 ngày 12 giờ
44Sri Lanka Women's National Chess Championship 2017 38 ngày 19 giờ
45Sri Lanka National Chess Championship 2017 38 ngày 19 giờ
46Sri Lanka Open International Rating Chess Championship 2017 44 ngày 13 giờ
47Team Selection 2017 League U 13 46 ngày 2 giờ
482017 Asian Club Champions League 48 ngày 13 giờ
494th Sri Lanka National Amateur International Rating Chess Championships 2017 Open 50 ngày 19 giờ
504th Sri Lanka National Amateur International Rating Chess Championships 2017 Women 50 ngày 20 giờ
Advertisement