Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sudan (SUD)

Flag SUD
SốGiảiCập nhật
1AL GAZEERA FIRST BLITZ CHAMPIONSHIP 11 ngày 16 giờ
2ALGAZEERA CHAMPIONSHIP 12 ngày 12 giờ
3Loyal open 86 ngày 21 giờ
4البوستة التنشيطية 87 ngày 12 giờ
5SUDAN NATIONAL CHAMPIONSHIP 25 138 ngày 22 giờ
6Sudan Final National championship Women 274 ngày 18 giờ
7AL Gazeera World Championship 274 ngày 18 giờ
8مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طالبات 2017 وزارة التعليم العالي 330 ngày 16 giờ
9مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طلاب "وزارة التعليم العالي" 330 ngày 16 giờ
10Khartoum First Ladies Championship 341 ngày 16 giờ
11Khartoum First Blitz 386 ngày 15 giờ
12ALISTIGLAL tOURNAMENT 388 ngày 11 giờ
13Khartoum Chess Championship 435 ngày 16 giờ
142016 Arab Individual Chess Championship (Open) 469 ngày 11 giờ
152016 Arab Individual Blitz Championship (Open) 469 ngày 21 giờ
162016 Arab Individual Blitz Championship (Women) 469 ngày 22 giờ
172016 Arab Individual Chess Championship (Women) 470 ngày 15 giờ
182016 Arab Individual Rapid Championship (Women) 473 ngày 15 giờ
192016 Arab Individual Rapid Championship (Open) 473 ngày 15 giờ
20Sudan Final Championship 615 ngày 17 giờ
21Sudan Final Championship 2 621 ngày 20 giờ
22Daim El Gana 781 ngày 14 giờ
23Sudan National Championship Women 804 ngày 15 giờ
24Khartoum Championship 837 ngày
25Khartoum Open Championship 856 ngày 13 giờ
26Daim Elgana Championship 861 ngày 14 giờ
27Sudan National championship 23 886 ngày 9 giờ
28NATIONAL Team Champion 1382 ngày
29 National Club Championship Sudan -ElGadarif 1719 ngày 7 giờ