Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Suriname (SUR)

Flag SUR
SốGiảiCập nhật
1Rukhmania Doorgeefschaak 2017 9 ngày 6 giờ
2Rukhmania Progressief Schaken 2017 14 ngày 17 giờ
32017 Nationale Jeugdkampioenschappen U14 43 ngày 21 giờ
42017 Nationale Jeugdkampioenschappen U18 43 ngày 22 giờ
5Nationale Jeugkampioenschappen U18 - Barrage 46 ngày
62017 Nationale Jeugdkampioenschappen U12 46 ngày 1 giờ
72017 Nationale Jeugdkampioenschappen U10 48 ngày 19 giờ
82017 Nationale Jeugdkampioenschappen U16 49 ngày 11 giờ
92017 Nationale Jeugdkampioenschappen U8 50 ngày 21 giờ
102017 Scholen Schaak VOS 57 ngày 15 giờ
112017 Scholen Schaak VOJ 57 ngày 15 giờ
122017 Scholen Schaak GLO 57 ngày 15 giờ
132017 Interclub Kampioenschappen - Aspiranten Klasse 83 ngày 20 giờ
14NK dames 2017 163 ngày 13 giờ
15Nationale Schaakkampioenschap 2017 169 ngày 16 giờ
162017 Kwalificatie NK 211 ngày 17 giờ
17top blitz 2016 281 ngày 18 giờ
18subtop blitz 2016 281 ngày 18 giờ
19top rapid 2016 288 ngày 17 giờ
20rapid 2016 288 ngày 18 giờ
212016 Interclub Kampioenschappen - Top 295 ngày 15 giờ
222016 Interclub Kampioenschappen - Eerste Klasse 296 ngày 10 giờ
23XII SOUTH AMERICAN FEMALE CHAMPIONSHIP SURINAME 302 ngày 1 giờ
242016 master SREFIDENSI 302 ngày 20 giờ
25OPEN SREFIDENSI 2016 302 ngày 21 giờ
262016 20+ Open Schaak Toernooi 332 ngày 11 giờ
272016 NJK U20 332 ngày 11 giờ
28Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Experts 400 ngày 12 giờ
29Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule R 400 ngày 12 giờ
30Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule Q 400 ngày 12 giờ
31Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule P 400 ngày 12 giờ
32Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule O 400 ngày 12 giờ
33Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule N 400 ngày 12 giờ
34Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule M 400 ngày 12 giờ
35Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule L 400 ngày 12 giờ
36Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule K 400 ngày 12 giờ
37Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule H 400 ngày 12 giờ
38Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule G 400 ngày 12 giờ
39Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule F 400 ngày 12 giờ
40Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule E 400 ngày 12 giờ
41Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule D 400 ngày 12 giờ
42Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule C 400 ngày 12 giờ
43Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule B 400 ngày 12 giờ
44Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule A 400 ngày 12 giờ
45U12 2016 NJK 407 ngày 18 giờ
46U14 2016 NJK 407 ngày 18 giờ
47U16 2016 NJK 407 ngày 18 giờ
48U18 2016 NJK 407 ngày 18 giờ
49U8 2016 NJK 408 ngày 14 giờ
50U10 2016 NJK 418 ngày 14 giờ
Advertisement